6М050100-Sosyoloji

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Genel Anlamdaki Eğitimin Amaçları:

 • Bilimsel anlamda toplumun güncel sorunlarının incelenmesi;
 • Sosyolojik sistem, süreç ve kaynakların araştırılıp kabiliyetli sosyologların hazırlanması;
 • Eğitim programında öğrencileresosyal realist analiz yeteneğinin kazandırılması,bu bağlamda objektif ilişkilerin temel eğilimlerinin ve aradaki mesafelerin incelenmesinin kabiliyetine sahip olunmasının sağlanması;
 • Öğrencilere küreselleşme sürecindeki mesafeler ve sosyo-ekonomik alanlar hakkında bilimin toplum hayatındaki yeri ve önemi hakkında, bilimsel esaslı metodolojik ve felsefik sorunlar hakkında eğitim vermek;
 • Yüksek lisans akademik ünvanının verilmesi hakkında Kazakistan Cumhuriyeti evraklarının uluslararası eğitim komisyonunda ve uluslararası işgücü piyasasında tanınmasınısağlamaktır.

Genel Anlamdaki Eğitimin Hedefleri:

 • Kendini geliştirmeye yönelik, sosyolojik adaptasyon yeteneğine sahip olan,uluslararası işgücü piyasasında rekabetçi anlayışı benimseyen uzmanların genel ve mesleki kültürü özümsemiş profesyonel seçkin kişileri hazırlamak;
 • Mesleki hareketliliğin sağlanması bilimin ışığında temel eğitimi alabilmek için uygun ortamın sağlanması;
 • Rekabetçi anlayışın yüksek lisans öğrencilerinin bağımsız, yaratıcı ve yenilikçi bilimin yeteneğine sahip ihtiyaçlarının oluşturulması;
 • Dünyanın bilimsel tasvirinin genel anlamda kabulünün sağlanması önceliği ve daimi alanlar çerçevesinde yüksek lisans öğrencilerini yetiştirmek.

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Eğitim

 • Sosyolojik anlamda hedeflerin çözümlenmesinin ilişkilendirilmesine dayalı teorik eğitim ve uygulamalı becerilerin bütünsel olarak öğrenmek;
 • Toplum biliminin tipolojisi, sosyal gelişimin faktörleri,sosyal etkileşimin türleri ve sosyal analizlerin temellerinin sonuçlarınınöğretilmesidir;
 • Toplumsal-sosyolojik tanı yöntemlerinin sosyal anlamda incelenmesi sürecinde faydalanılması;
 • Toplumun sosyal durumunun incelenmesi için gereken mesleki çalışmayı sağlamaktadır.

Faydaları:

 • Toplumda gelişen durumların kaynak ve yaklaşımlarınınnedenselliklerinin belirlenip temel anlamda anlatılması;
 • Toplumsal sistemlerin oluşumu ve gelişimisürecinde tahmin etmek gereklidir;
 • Toplum hareketliliğinin, bilgisinin, ilişkilerinin subjektif incelenmesinin sağlanması için sosyal bilimlerin esas olarak kullanılmasına dayalı becerilerin öğretilmesi gerekir;
 • Toplumun her türlü grup, sınıf ve birey özelliklerinin gelişimi ve birçok sosyal meselelerin nedenlerinin belirtilip tanısının yapılması gerekir.

Yeterlilik:

 • Toplum yapısının oluşması ve ikili ilişkilerin özelliklerinin ve eğilimlerinin gerekli süreçlerinin değişikliklerin sağlanması gerekir;
 • Toplumda sosyal incelemeler her türlü süreçlerin organize edilmesi güvenilirliğinin olması çalışmaların kalite sorumluluğunun bilinmesi ve doğru düzenlemelerin yapmasını gerektirir;
 • Mesleki anlamda test edilebilir,iş yaratıcılığında yüksek ve kendini geliştirmeye yönelik olmak gerekir;

Sorumluluğu:

Gelecekte yüksek lisans sosyolog, mesleki ilişkilerin sağlanmasında, kültür seviyesinin azami ölçüde ilerletilmesindegünümüz bilim çağında kamu meselelerinin irdelenmesi ve çözüme kavuşturulmasında etkin rol oynamalı ve bu ölçülere bağlılık ile sorumluluk sahibi olmalıdır.

Temel dersler

Yüksek öğretim kurumu dersi/modülü

 • Bilim Tarihi ve Felsefesi
 • Yabancı Dil (professionеl)
 • Psikoloji Yönetimi
 • Yüksek Öğrenim Pedagojisi

Uzmanlık Dersleri

Yüksek öğretim kurumu dersi/modülü

 • Araştırma Yöntemleri
 • Uygulamalı araştırma yöntemleri
 • Teknoloji transferinin Esasları

Seçim bileşeni 

Kişisel Eğitim Yörünge Modülleri

KEY1  Sosyal kurumlar ve süreçler yönünde

 • Sosyoloji ve organizasyonların yönetimi
 • Toplumsal cinsiyet sosyoloji ile ilgili sorunlar
 • Çağdaş dini teşkilatların karşılaştırmalı kurumsal analizi

KEY2  «Uzman araştırma yönünde»

 • Sosyal İletişim Teorileri
 • Organizasyon kültürünün sosyolojik araştırması
 • Antropoloji ve göç sosyolojisi

Seçmeli Ders

 • Sosyolojik teoriler
 • Global sosyal süreçler
 • Modern sosyoloji teorisi
 • Halk İskanı Güncel Sorunları
 • Sosyal gerantoloji
 • Eşitsizliğin Klasik ve Modern Teorileri
 • Geleneksel Sosyoloji Anlatım Örnekleri
 • Etnik Süreçleri Araştırma Yöntemleri
 • Sosyal bütünleşme teorileri
 • Çağdaş Toplumda Sosyal Stratifikasyon ve Sosyal Farklılaşma

Базалық  пәндер

 1. Жоғары оқу орны компоненті
 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Басқару психология
 • Жоғары мектептің педагогикасы

1)Жоғары оқу орны компоненті

Бейіндеуші пәндер цикл

 • Зерттеудің әдістері
 • Зерттеулердің қолданбалы әдістері
 • Технологияларды коммерцияландыру негіздері

2)Таңдау компоненті

Жеке білім траекториясының модульдері

ЖБТ 1 «Әлеуметтік институттар мен  процестер бағыты бойынша»

 • Ұйымдар әлеуметтануы және басқару
 • Гендерлік әлеуметтанудың өзекті мәселелері
 • Қазіргі заманғы діни құрылымдарды салыстырмалы институционалды талдау

ЖБТ 2 «Сараптамалық зерттеу бағыты бойынша»

 • Әлеуметтік коммуникация теориялары
 • Ұйымдар мәдениетін әлеуметтанулық зерттеу
 • Антропология және миграция әлеуметтануы

2) Таңдау компоненті

 • Әлеуметтанулық теориялар
 • Жаһандық әлеуметтік процесстер
 • Заманауи әлеуметтану теориясы
 • Халықтың орналасуының ауқымды мәселелері
 • Әлеуметтік герантология
 • Теңсіздіктің классикалық және заманауи теориялары
 • Дәстүрлі әлеуметтану: түсіндіру үлгілері
 • Этникалық процесстерді зерттеудің әдістері
 • Әлеуметтік интеграция теориялары
 • Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификация және әлеуметтік дифференциация

ÖZGÜN EĞİTİM DOĞRULTUSU

Genel Eğitim doğrultusunda1- Sosyoloji enstitüleri ve uygulamaları

Modül-Günümüz sosyoloji teorileri

 • Sosyolojik iletişim teorileri
 • Görüntülü sosyoloji: teori ve yöntemleri

Modül-Yönetim sosyolojisi ve personel yönetimi

 • Dünyanın sosyal yapısı
 • Yönetim sosyolojisi ve idaresi

Genel Eğitim doğrultusunda2- Uzman araştırmaları doğrultusunda

Modül-Toplumsal meselelerin sosyolojik analizi

 • Yönetim kültürünün sosyolojik incelemesi
 • Günümüz dini kuruluşların karşılaştırmalı analizinin yapılması

Modül-Sosyal Antropoloji 

 • Antropoloji ve göç sosyolojisi
 • Etnik kökenlerin incelenme yöntemleri

Mesleki deneyim

Eğitim süresi Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve İlim Bakanlığı standartlarında belirtilmiş sürede düzenlenecek:

 • 2 sınıfta Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde «Pedagoji deneyimi »-15 hafta
 • 2 sınıfta «Araştırma deneyimi» Türkistan Bölgesi İç Politika Bölümünde -6 hafta

Mastera öğrencileri nerelerde deneyim yapabilir?

 1. Hoca Ahmet Yessevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin kütüphanesi
 2. Hoca Ahmet Yessevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde (Öğretmen olarak)
 3. Türkistan Bölgesi İç Politika Bölümünde
 4. Türkistan tıp okulu
 5. Türkistan insani-teknik okulu

Kısa bılgı

Eğitim programı gruplarının adı

Sosyoloji

Eğitim programının adı

«7М031- Sosyoloji» – Eğitim programı

Fakültesi

Sosyal bilimler

Öğrenme seviyeleri

İkinci Yüksek Öğrenim

Eğitim türleri

gün

Gol puanları

Kazakça 50-100, Rusça 50-100

Öğrenim ücretleri

RK vatandaşları için

(KZT):

380000

Yabancılar için

(KZT):

460000

Напишите свой вопрос

 

×