Sosyoloji

«Sosyoloji» Anabilim Dolı Bakalorya

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Genel Anlamdaki Eğitimin Amaçları:

 • Sosyoloji bilgisi alanında mesleki beceriler, uygulamada kaliteli mesleki sosyolojik çalışmalara gerekli ortamı hazırlamak;
 • Genel anlamda zihinsel gelişime dayalı, sağlıklı ve yetkin iletişim lisanını kullanabilen beşeri düşüncelerin sosyolojik kültürel ve ortak çalışmaya dayalı bilimsel faaliyetlerin azami ölçüde sağlanmasıdır;
 • Öğrencilerin eğitimlerinin yüksek, mesleki ve sosyolojik eğitimin yüksek seviyede ilerletilmesi için uygun ortam hazırlamaktır;
 • Mesleki anlamda azami ölçü ve koşullarda meslek hayatına entegre edebilmek, mezuniyet sonrası iş hayatındaki rekabetçi anlayışa hazır olmalarının sağlanmasıdır.

Genel Anlamdaki Eğitimin Hedefleri:

 • Öğrencilere günümüz toplum portresinin sosyolojik tasnif ve tasvirinin anlatılması;
 • Toplumun analizi, sosyal anlamda grup ve kümelerin oluşum haritasının, sosyolojik argümanların çeşit ve metodlarının analiz edilip haberdar edilmesidir.
 • Toplumsal hareketlerin oluşumun ve gelişiminde temel faktörlerin şematik tasarımı, etkileşimdeki biçim ve bilgilerin analiz edilebilmenin öğretilmesidir;
 • Bireysel anlamda sosyal biçimlerin, metodların ve özelliklerin, toplumsal süreçlerin temel esasları ve bu biçimselliğin içerisindeki analiz kabiliyetine sahip sosyolojik bilimsel verilerin aktarabilmektir;
 • Sosyolojik incelemelerde metod ve yöntemlerin öğretilmesi.

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Eğitim

 • Sosyolojik anlamda hedeflerin çözümlenmesinin ilişkilendirilmesine dayalı teorik eğitim ve uygulamalı becerilerin bütünsel olarak öğrenmek;
 • Toplum biliminin tipolojisi, sosyal gelişimin faktörleri,sosyal etkileşimin türleri ve sosyal analizlerin temellerinin öğretilmesidir;
 • Sosyal konular ve yaklaşımların tasnif yöntemi bazında bilmek;
 • Milli ve yabancı sosyolojik çalışmaları kurumsal çerçevede öğrenmek;
 • Sosyoloji biliminde kategorik araştırmayı bilmek;
 • Toplumsal araştırmalarda metodoloji ve teknolojiden faydalanabilmektir.

 Faydaları:

 • Toplum Bilimi incelemelerinin organize edilmesi, toplumsal araştırmaların programlarının hazırlanması,toplumsal araştırmaların geçerliliği ve analiz yapılmasını gerektirir;
 • Toplumsal güncel meselelerin çözüme kavuşması amacında uygulamalı teklif hazırlanmalıdır;
 • Toplumsal çalışmalarda planlarıntahmin etmek için bir tasarım uzmanlığı oluşturmak;
 • Toplumsal incelemeler sürecinde edinilmiş bilginin gerçekçiliği ve objektifliği gözlemlenebilmeli ve işlerliği olmalıdır;
 • Toplumsal her anlamda tanı koyabilmek için sosyal araçların hazırlanıp kullanılması gerekir.

Yeterlilik:

 • Sosyolojik sistemler, onların çalışma sistem ve derneklerin oluşum gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir;
 • Genel ve özel sosyoloji enstitüleri ve organizasyonlarının oluşumunda metodolojik esasların bilinmesi gerekir;
 • Sosyolojik analizlerin temel yöntemlerinin var olan hayatın içinden ve güvenilir olması için toplumsal çalışmaların işleyişinin iyi bilinmesi gerekir;
 • Tam olarak sosyolojik yöntemlerin bilinmesi toplumsal plan ve sosyal çalışmaların tekniği hakkında anlaşılır olmayı gerektirir.
 • Toplumun sosyal durumunun incelenmesi için gereken mesleki çalışmayı sağlamaktadır.

Sorumluluğu:

 • Gelecekte sosyologlar, sosyal-siyasi, sosyo-ekonomik durumların gelişimi sürecinde kabul görmüş eğilimlerin temellerinin atılması, toplumsal kaynakların yakın ilişkilerinin araştırma yöntemleri ve tahminlerinin yapılabilmesi ve bu ölçülere bağlılık ile sorumluluk sahibidirler.

Genel Eğitim Dersler Döngüsü

Zorunlu modül

 • Kazakistan Çağdaş Tarihi
 • Felsefe
 • Yabancı dil
 • Kazak (Rus) Dili
 • Bilişim ve İletişim Teknolojileri (Ingilizce dili)

Sosyo-Politik Eğitim Modülü

 • Sosyoloji
 • Siyaset Bilimi
 • Kültürel Çalışmalar
 • Psikolojik

Beden Eğitimi Modülü

 • Beden Eğitimi

Temel Dersler Modülü

Üniversite Seçmeli Modülü

Modül–Türk Dili

 • Türk (Kazak) Dili –(Seviye 1)*
 • Türk (Kazak) Dili –( Seviye 2)*

Modül – Türk Dünyası

 • Yesevilik Bilgisi
 • Atatürk İlkeleri
 • Türk memleketleri tarihi

Modül- Sosyolojinin temel teorileri

 • Sosyoloji Tarihi
 • Sosyal Yapı ve Sosyal Tabakalaşma

Modül- Sosyoloji temelleri

 • Sosyoloji metodolojisi ve yöntemleri
 • Gençlik sosyolojisi

Modül- Özel sosyolojik teoriler

 • Ekonomik sosyoloji
 • Sosyal kurumlar ve süreçler

Modül- Sosyolojinin temel yöntemleri

 • Sosyalveekonomikantropoloji
 • Demografi ve sosyali statistikler

Üniversite Seçmeli Modülü

 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Bireysel ve toplumsal başarıların Psikoloji İlkeleri
 • Medeniyet ve din
 • Yaşam Güvenliği Temelleri
 • Еkoloji ve sürdürülebilir kalkınma
 • Hukuk Esasları
 • Kritik ve sistematik düşünme
 • Resmi Dilde Yazışma
 • İş Koruma
 • Ebedi Ülke
 • RuhSağlığı ve İntiharın Önlenmesi
 • Rüşvetle Mücadele Esasları
 • Dijital teknoloji eğitimi
 • Profesyonel dijital teknolojiler
 • Liderlik Teorisi
 • Girişimcilik ve Işletme Temelleri
 • Proje ve Süreç Yönetimi
 • Latince Harfler ve İmla

Temel Dersler Modülü

Seçmeli Bileşen

İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №1  «Toplum ve sosyal sistem» 

Modül  –  Toplumda eğitimde sorunlar

 • Eğitim Sosyolojisi
 • Sosyolojik araştırmaların planlanması ve organizasyonu

Modül  –Toplumun sosyal eğitimi

 • Etno sosyolojisi
 • Yönetim sosyolojisi

Modül  –Sosyal sistem metodolojisi

 • Ekonomik sosyolojinin tarihi ve metodolojisi
 • Toplumun sosyal sistemi

Modül  –Sosyal programlar

 • Uygulamalı Sosyolojide Bilişim Teknolojileri
 • Uygulama yazılımı sağlanması

Modül  –Bölgesel sosyoloji

 • Şehir ve köy sosyolojisi
 • Kitle iletişim sosyolojisi
 • Bölge Sosyolojisi

İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi № 2 «Ekonomik Sosyolojinin Araştırma Alanları»

Modül  –Toplum ve iş

 • Pazar Sosyolojisi
 • Girişimci sosyoloji

Modül  –Şirkette üretim ve işçilik sorunları

 • Üretim sosyolojisi
 • Emek sosyolojisi

Modül  –Sosyal proje hakkı

 • Hukuk Sosyoloji
 • Sosyal hizmette proje işletmesi

Modül  –Sosyolojide psikolojik teoriler

 • Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji
 • Grup ve kolektif sosyoloji

Modül  – Pratik Markalama

 • Nitel araştırma yöntemleri
 • Ampirik sosyoloji
 • SPSS Veri İşleme

Uzmanlık Modülü YÖK Bileşeni veya Seçmeli Bileşen

Modül  – Sosyo-kültürel sorunlar

 • Aile Sosyolojisi
 • Kültür sosyolojisi
 • Din sosyolojisi

Modül  –Nüfusun sosyal korunmasının ana yönleri

 • Çatışma sosyolojisi
 • Sapkın davranış sosyolojisi
 • Kişilik sosyolojisi
 • Sosyal hizmet

İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi № 1«Sosyal sistemlerin gerçek sorunları»  Модуль  –Modül  – Toplum politikası

 • Kamuoyu Sosyolojisi
 • Politik aksiyoloji

Modül  –Nüfusun sosyal korunmasının gerçek sorunları

 • Nüfusun sosyal korunması
 • Kazakistan nüfusunun asıl sorunları

İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №2″Toplum ve sosyal konular” 

Modül  – Etiyoloji sorunları ve sosyolojide uluslararası ilişkiler

 • Parlamento Sosyolojisi
 • Demografi

Modül  – Modern sosyal felsefenin güncel problemleri

 • Çatışma sosyolojisi
 • İnsan ve Toplum

Genel Eğitim doğrultusunda1- Sosyal ekonomik enstitüler

Modül-Toplumda mesleki geliştirme meseleleri

 • Sosyoloji piyasası
 • Mesleki sosyoloji 

Modül-Toplumda gelişim ve çalışma meseleleri

 • Çalışma sosyolojisi
 • Geliştirme sosyolojisi 

Genel Eğitim doğrultusunda2- Günümüzde batı sosyolojisi

Modül-Toplumdakipsikolojik teoriler

 • Sosyoloji ve toplumsal psikoloji
 • Grup ve küme sosyolojisi 

Modül-Uygulamalı markalaşma

 • Araştırmanın kalite yöntemi
 • Ampirik (deneysel) sosyoloji

Eğitim ve Uygulamalı Stajlar Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlara uygun bir biçimde yapılmaktadır:

 1. Sınıf Eğitim Stajı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kütüphanesinde gerçekleştirilmektedir – 3 hafta
 2. “Mesleki Uygulama” – 2,3 ders için Türkistan Bölgesel Gençlik Kaynak Merkezi Bölümünde 5 hafta;
 3. Sınıf Uygulamalı Stajlar Türkistan şehri İstatik ofisinde yapılmaktadır – 5 hafta
 4. Sınıf Uygulamalı Stajlar Türkistan şehri belediye bünyesindeki kamu hizmetleri dairesinde yapılmaktadır – 10 hafta

 IV.Sınıfta Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde ‘Toplum Bilimi’ bölümünde yapılan Diploma öncesi staj uygulaması – 5 hafta

 Öğrenciler hangi tür okullarda staj yapmaktadırlar?

 • Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kütüphanesi
 • Türkistan Bölgesel Gençlik Kaynak Merkezi
 • Türkistan Tıp Koleji (sosyolojik çalışmalar alanında)
 • Türkistan Bölgesel Gençlik Kaynak Merkezi Bölümünde
 • Türkistan Beşeri-Teknik Koleji (sosyolojik çalışmalar alanında)
 • Türkistan şehri belediye bünyesindeki kamu hizmetleri dairesinde
 • Türkistan şehriorta öğretim okullarında (sosyolog olarak)
 • Türkistan şehri İstatik ofisinde
 • Devlet daireleri
 • Orta ve mesleki eğitim–öğretim okullarında
 • Bilimsel araştırma enstitülerinde
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Birey ve toplum arasındaki ilişkilerin incelendiği sosyolojik enstitülerde

Kısa bılgı

KISA BİLGİ

Eğitim programı gruplarının adı

Sosyoloji

Eğitim programının adı

Eğitim programı «6B031 – Sosyoloji»

Fakültesi

Sosyal Bilimler

Eğitim durumu

Lisans

Eğitim türü

Örgün

Seçmeli Ders

matematik

coğrafya

Kayıt Puanı

Kazak 50-100 Rus 50-100

Eğitim Ücreti

RK vatandaşları için

(KZT):

330 000

Yabancılar için

(KZT):

450 000

Напишите свой вопрос

 

×