6D030100-Hukuk

Uzmanlık: Hukuk anabilim dalı doktora (PhD)

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Eğitimin genel amaçları:

 •  Küreselleşme ve internasyonelleşme şartlarında ulusal bilimin gelişiminin modern yaklaşımları, akımları ve ilkelerini öğrenme;
 •  Belirli bir alanda dünya çapındaki ve Kazakistan bilim alemindeki başarıları öğrenme;
 •  Uluslararası işbirliği ve bilimsel ilişkiler kurma amacıyla yabancı dilleri iyi derecede öğrenme;

Eğitimin genel yükümlülükleri:

 •  Belirli bir alanda dünya çapındaki ve Kazakistan bilim alemindeki bilimsel görüşleri öğrenme;
 •  Küreselleşme ve internasyonelleşme şartlarında ulusal bilimin gelişiminin modern gelenekleri, akımları ve ilkelerini öğretme;
 •  Bilimsel anlayış metodolojisini; belirli bir alanda dünya çapındaki ve Kazakistan bilim alemindeki başarıları; araştırma alanındaki çeşitli teorik bilgileri analiz etme, değerlendirme, karşılaştırma ve sonuç çıkarma;
 •  Araştırma alanında sistemli anlayış ve seçilen bilimsel yöntemlerin kalitesi ve verimliliğini gösterebilme;
 •  Belirli bir alandaki meselelerde mesleki ve çok yönlü analiz yürütme.

EĞİTİM PROGRAMININ EĞİTİM ÇIKTILARI

Eğitim

 •  Hukuk alanında ileri yöntem ve eylemlerle becerilerini uygulamada kullanır;
 •  Eğitim ve bilim amaçlarında mantıksal araştırmalar yürütmek üzere gerekli yeni bilgileri kullanmak için kendi kendine bilimsel çalışmalar yürütebilir;
 •  Mesleki ile ilgili çeşitli alanlarda esnek gelişim perspektiflerine hakim olur.

Uygulama:

 •  Kendi mesleki eylemlerini çağdaş bilimsel araştırma şartlarına göre planlayabilir;
 •  İleri modern tecrübeleri inceleyerek öğrenir.

Uzmanlık:

 •  alınan mesleki eğitim, bilgi ve becerileri, profesyonel olarak uygulamada kullanır.
 •  bireyin profesyonel hukukçu olarak ihtiyaç duyacağı mevzuat ve kuralları kapsayan mesleki bilgileri gerekli seviyede öğrenir.

Yeterlilik:

 •  hukuk eğitimi alanındaki yükümlülükleri kavrama, doğru karar verebilme, pedagojik kapsamda bilişim teknolojileri kullanabilme, işverenlerin taleplerine uygun olma yeterliği.

ZORUNLU DEVLET MODÜLÜ

Hukuk felsefesi

 Alan Dersleri Modülü

Mesleki Seçmeli Dersler Modülü

 •  Devlet, Özel Ortaklık ve Medeni Hukuk Yönleri
 •  Uluslararası Çalışma Standartları ve Kazakistan Mevzuatında Uygulanışı
 •  Kazakistan Cumhuriyeti Su Mevzuatının Geliştirilmesi
 •  Tüketici Haklarını Koruma Düzenlemelerinde Hukuki Meseleler
 • Hukuk Felsefesinin Güncel Meseleleri
 • Kazakistan Cumhuriyeti Ekoloji Mevzuatının Geliştirilmesi Meseleleri
 • Kazakistan Cumhuriyetinin Suçlar Mevzuatının Çağdaş Meseleleri
 • Küçük ve Orta İşletmelerde İş Hukuku Düzenlemesi

Mesleki staj

 •  Stajlar K.C. Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Standartlarda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilir:
 •  1.sınıfta Hukuk bölümünde “Pedagojik staj” – 3 hafta, “Araştırma stajı” – 8 hafta;

Doktora öğrencileri hangi kurumlarda staj yapabilirler? 

 • Üniversitede

Kısa bılgı

Anabilim dalı

Hukuk

Uzmanlık kodı

6D030100

Fakültesi

 Sosyal bilimler

Eğitim seviyeleri

Lisansüstü eğitim

Öğretim türleri

Örgün

Eğitime katkı payı (öğrenim harcı)

K.C. vatandaşları için (tenge):

1 100 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

1 500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×