İşletme

Niteliği

 • 6В041 – İşletme uzmanı

Eğitim programının amacı ve hedefleri

Genel eğitim sisteminin amacı:

 • yönetimde ekonomi ve işletme yeteneğini geliştiren, teoride öğrendiklerini tejrübeye aktarabilen, organizasyonların temel hedeflerin koyabilen yüksek kaliteli işletme uzmanlarını hazırlamak;
 • iş ortamında, yüksek öğretim kurumları araştırma merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen uzmanlar hazırlamak;
 • yönetim stratejisi ve politikasının planlayabilen, ekonomiyi etkin yönetim yollarını geliştirebilen uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek uzamnalar hazırlamak. 

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • қазіргі басқару саласының мақсаты мен құрылымын, мамандардың рөлі мен маңыздылығын оқыту;
 • басқаруда жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, менеджмент ғылымының озық әлемдік тәжірибесін меңгерту;

Eğitim programının çalışma sonuçları

Eğitim:

 • yönetimin kuramsal ve metodlarını, gelişimini, prensiplerini mesleki faaliyetlere dayanarak yorumlayabiliyor;
 • rekabetçi bir ortamda iş düzenlemelerini değerlendirebilmesi;
 • çalışma içeriğinin ürlerini, prensipleriniilkelerini organize etmesi;
 • yönetim alanında yeni teknolojileri ve onların kullanımını iyi biliyor.

Kullanımı :

 • işletme bilim dalında aldığı teorik ve pratik bilgilerini profesyonel düzeyde uygulayabilmesi gerekmektedir;
 • uluslararası iş ortakları ile yabancı dillerde iletişim kurabilmesi gerekir;
 • yeni bilgi teknolojileri kullanabilmesi

Niteliği:

 • organizasyon yönetim prensiplerini, metodlarını ve tekniklerin kullanarak çatışmaları çözebilmesi, profesyonel ilişkiler kurabilmesi
 • işletmenin gelişmesinde uzun ve kısa vadeli vizyonlarını planlaması;

Yetkisi:

Gelecek işletme uzmanının yetkisi işletmelerin ve kurumların taleplerie uygun olamlıdır

Zorunlu modül

 • Çağdaş Kazakistan tarihi
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri (ingilizce)
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazak dili (Rus dili)
 • Ingilizce
 • Türk dili

Temel mesleki modülleri

Modül   Ekonomiye giriş

 • İktisatta matematik
 • İktisat teorisi
 • İktisat ilimleri tarihi

Modül  – İşletme bilimlerinin gelişimi

 • İşletmeye giriş
 • Lojistik

Modül – Mikro ve makro iktisat temelleri I 

 • Mikro iktisat I
 • Makroekonomi I

Modül  –  Finans ve Muhasebe

 • Finans
 • Muhasebe I

Modül  –  Organizasyon yönetimi

 • İstatistik
 • Pazarlama yönetimi
 • Üretim yönetimi I

Modül   – İşletme ve pazarlama

 • İşletme ІІ
 • Pazarlama
 • Kamu yönetimi

Modül  – Muhasebe ve finans yönetimi

 • Yönetim muhasebesi І
 •  Finansal yönetim

Modül    – İşletme yönetimi

 • İş organizasyonu
 • Üretim yönetimi ІІ
 • İnovasyon ve yaratıcılık yönetimi
 • Mesleki etik

Modül   – Personel yönetimi

 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Liderlik ve motivasyon
 • Yönetim ve organizasyon

Modül    – Yönetim stratejileri

 • Kalite yönetimi
 • Pazarlama stratejileri
 • Dış ticaret işlemleri
 • Iş değerleme

Üniversite seçmeli modülleri

 • Türk devletler tarihi
 • Yesevi tanımı
 • Kişilererası iletişim psikolojisi
 • Siyaset
 • Akmeoloji(),özel ve sosyal başarıların temeli
 • Kültür ve din
 • Sosyoloji
 • Yaşam güvenliği
 • Çevre  sürdürebilir kalkınma
 • Hukuk
 • Ekonomik teorisi
 • Atatürk ilkeleri
 • Kritik düşünme
 • Resmi evrak esasları
 • Emeği koruma
 • Sonsuz ulus

ÖEY1 Stratejik yönetim

Modül – Organizasyonel gelişim

 • Sermaye yönetimi
 • Kriz yönetimi
 • Yatırım yönetimi

Modül – İşletme projesi ve risk yönetimi

 • Risk yönetimi
 • Proje Yönetimi

ÖEY2 «İnsan Kaynakları Yönetimi»

Mödul – «Personel yönetimi»

 • Yönetimde karar verme
 • Örgütsel davranış
 • Zaman yönetimi

Modül –personel yönetimi

 • Personel denetimi  ve kontrol
 • Çatışma yönetimi

Mesleki Deneyim

Eğitim-üretim uygulamalalı stajlar Kazakistan Cumhuriyeti MEB tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre boyunca düzenlenecektir.

 1. sınıfta ilçeiçi, şehiriçinde bulunan işletmelerde gerçekleşecek olan «Eğitim deneyimi stajı» – 3 hafta;
 2. sınıfta şehiriçi, eyalet, yani bölgesel işletmelerde «Üretim stajı I» – 2,5 hafta;
 3. sınıfta şehiriçi, eyalet, yani bölgesel işletmelerde gerçekleşen “Üretim stajı II»– 2,5 hafta;
 4. sınıfta özel ve kamu şirketlerinde «Üretim stajı III» – 10 hafta;
 5. sınıfta özel ve kamu şirketlerinde «Bitirme tezi öncesi stajı» , süresi 5 hafta.

Öğrencilerin staj için gidebiliecekleri şirketler

 • «Turkuaz Invest » A.Ş.
 • «Endustriyel Sendika» A.Ş.
 • «Center Colors» A.Ş.
 • «Saulet Beton» A.Ş.
 • «KazFoodProducts» A.Ş.
 • «Pupil» A.Ş.
 • «KazTermoPlast» A.Ş.
 • «SAT Central Asıa Trading» A.Ş.

Kısa bılgı

Uzmanlık alanı

İşletme

Uzmanlık alan kodu

6В041

Fakülte

Sosyal Bilimler

Eğitim Seviyesi

Birinci Yüksek Öğretim

Eğitim Türü

Gündüz

Seçmeli dersi

Coğrafya

Alan dersi

matematik

Geçerli puan

kazakça 90, rusça 88

Eğitim ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.