6М050700-İşletme

Niteliği
6М050700 – Işletme bölümünde ekonomi iliminin yüksek lisans öğrencisi
* Eğitim programının amacı ve hedefleri
Genel eğitim sisteminin amacı:
 Kazakistan vatanseverlik Halk Cumhuriyeti Dostluk ve farklı kültürler, gelenekler saygı ruhunun
ülkesidir
 yönetim stratejisi ve politikasının planlayabilen, ekonomiyi etkin yönetim yollarını
geliştirebilen uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek
uzamnalar hazırlamak.
 yönetim stratejisi ve politikasının planlayabilen, ekonomiyi etkin yönetim yollarını
geliştirebilen uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek
uzamnalar hazırlamak.
 dil eğitimi ustaları;
 yönetimde ekonomi ve işletme yeteneğini geliştiren, teoride öğrendiklerini tejrübeye
aktarabilen, organizasyonların temel hedeflerin koyabilen yüksek kaliteli işletme
uzmanlarını hazırlamak;
 bir temel olarak mesleki eğitim, psiko-pedagojik ve özel karakterin temel bilgileri vermektir
Genel eğitim hedefleri
* Mevcut yönetim ve yapısı, rolü amacı ve eğitim uzmanları önemi;
 Yeni bilgi teknolojileri, yönetim, bilim dünyasının ileri deneyiminin geliştirilmesi kullanımı ile
yönetimi;
EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI
• lisans araştırma ve temel bilimsel araştırma yapılabilir, öğretim, uygulamalı;
• Herhangi bir problem durumunda, bu sorunu çözemezsek yenilikçi eylemlerin tam varsayarak
oluşmasıdır
 Şeref, haysiyet ve öğretim profesyonel yöneticinin koruma Etik Kurallarına uyumluluk bilir;

 Mükemmellik sorunları çözmek amacıyla • bilmek kontrol yasalarının ve pratik öğretim kullanarak
• Kölelerin onların bilgi, beceri, bilgi sistemini kullanarak yapabiliyor;
Kullanabilecektir.
 Uzmanlık alanında edinilen teorik ve pratik bilgi profesyonel seviyede kullanmak mümkün
olmalıdır
 Uluslararası düzeyde Uluslararası iş ortakları yani yabancı dilde iletişim kurabilmek için
 Yeni modern bilgi teknolojisi gerekir.

Nitelikler
 organizasyon ile bir çatışmayı çözmek için kurumsal yönetim ilke, yöntem ve teknolojileri
kullanarak, yönetim anlaşmaları temelinde bir iş ilişkisi kurmak mümkün olmalıdır;
 Şirketin akut ve uzun vadeli bir vizyon gerekir;
Yetki
* Gelecek yöneticisi işletmelerin ve kurumların profesyonel yetkinlik gereksinimlerini
karşılaması gerekir

Devlet zorunlu modül
* Tarih ve Bilim Felsefesi
* Yabancı dil (profesyonel)
* Psikoloji
* Pedagoji

ÖZEL EĞİTİM yörüngesini MODÜLLERİ
JBT1 İnsan
Kaynakları Yönetimi
Modül ve personel politikası motivasyon
* Şirketin insan kaynakları yönetimi
* Çalışma teşvikleri ve motivasyon
* Yönetim Modülü – yeşil ekonomi
* Enerji, yeşil ekonomi ve yönetim
* Kontrol Mühendisliği kararları

JBT2 Yenilik Yönetimi
Modül – Yenilikçi Gelişim ve riskler
• Yenilikçi gelişim ve yenilikçi risk yönetimi projeleri
• Organizasyon ve projelerin yönetimi
Prosedür Modülü – Organizasyon
• mali kaynakların şirketin yönetim
• Organizasyonel eylem
Modül İÇERİKLİ profil oluşturma
Profesyonel opsiyonel modül
• Stratejik Yönetim
• Kurumsal Yönetim

Profesyonel seçmeli modül
• Planlama ve bilimsel araştırma organizasyonu
• yüksek lisans tezi ve metodolojik temelleri hazırlık
• e-işletme yönetimi
• Yenilik ve teknolojik değişim yönetimi
• Kariyer Yönetimi
• İş iletişimi yönetimi
• İşletme Yönetimi

Strateji ve iş politikası
• Kurumsal bilgi sistemleri
• Üst yönetim kültürü
• yönetim hizmetini yasal dayanağı
• Uluslararası Kurumsal Yönetim

Eğitim ve üretim uygulamaları MES tarafından onaylanan
standartlarda belirtilen süre boyunca, düzenlenecek
• Öğretim (3 hafta) (devam)
Ilk hafta • araştırmacılar (6)
• Araştırmacılar II (6 hafta
Araştırma çalışması
 İlk lisans araştırma çalışmalarının uygulanması dahil olmak üzere yüksek lisans tezi,
(devam) *
 Lisans II araştırma çalışmalarının uygulanması da dahil olmak • Yüksek lisans tezi,
Öğrencilerin neyi kurumları pratik yapabilirsiniz?
 Kazakistan Cumhuriyeti ve herhangi işletmelerin Herhangi yükseköğretim
kurumları öğretim ve araştırma pratik yapabilirsiniz

Kısa bilgi

Uzmanlık
Kamu yönetimi
Uzmanlık şifresi
6М051000
Fakültesi
Sosyal bilimler
Eğitim seviyeleri
Kamu yönetimi yüksek lisans
Eğitim türleri
Ürgün

Eğitim Ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

380 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×