Ahmet Yesevi adındaki İlahiyat Bilimsel Araştırma, Analitik Ekspertiz ve Metodik Merkezinin asıl amacı: Din bilimleri alanında temel bilimsel projelerin layiklik ilkelerine uygun olarak gerçekleştiren çok yönlü, çok katmanlı bilimsel ve araştırmaçalışmaları yürütmek. İnsanlık tarihindeki dini süreçlerin tarih ve temellerini analiz ederek, dinin medeniyet oluşturucu vasfınıaçıklamak ve şimdiki zamandaki dini sorunları değerlendirmek, analiz etmek ve metodik yönergeler vermektir.

Görevi: Temelbilimsel araştırmalar vasıtasıyla ulusal ilahiyatın güncel yönleri geliştirmek, Hoca Ahmed Yesevi’nin kültürel mirası ve Türk müslümanlığın güncel mevzularını şimdiki zamana uygun olarak yeni kenarından incelemek, dünya dini mirası ve ilahiyat ilimindeki meşhur araştırmaları devlet diline çevirmek, uluslararası işbirliği geliştirmek amacıyla ilahiyat yönu boyunca uluslararası düzeyde temel bilimsel araştırmalar yürütmek için bursları kazanmak amacıyla yarışmalara katılmak, yerel ve uluslararası kurumların bilimsel-araştırma programları ile projelerine, konferanslarına katılmak, Cumhüriyet düzeyınde, uluslararası konferanslar, seminer ve yuvarlak masaları düzenlemek, din alanındaki dosyalara analiz ve inceleme işlerini yürütmek, devlet ile din ve dinler arasındaki ilişkiler ve toplumdaki manevi dayanışma kültürü ve dini durumla ilgili ilahiyat-teolojik tavsiyelerde bulunmak, din alanındaki uzmanların ilahiyat ve teolojik bilgisini arttırmak, Cumhüriyet’teki din alanındaki devlet mercilerive kuruluşlarla ilişkileripekiştirmek, devlet ile dinlerarasındaki ilişkiler alanında metodik dosyalar ve öğretim edebiyatları hazırlamak için katkıda bulunmaktır.

Напишите свой вопрос

 

×