Ekoloji Araştırma Enstitüsü’nün öncelik tanıdığı araştırma alanları:

Ekoloji ve çevre koruma;

Yeşil teknoloji;

Biyoteknoloji (vermikültür, remidasyon v.b.);

Yurdun güney bölgesinin tarihsel ve toplumsal gelişimi;

Ekoloji Enstitüsü bilimsel faaliyetlerin ana konularından çevrenin korunması için Rehabilitasyon ve ekolojik restorasyon, doğal kaynakları yararlı ve etkin biçimde faydalanmak, biyolojik çeşitliliğin geniş bir yelpazede kullanımı, nüfusun sağlığı için çevresel bakımdan elverişli koşulların yaratılmasını sağlamak, dünya mirası, tarihi, kültürel ve mimari eserlerin korunması için uygun koşulların yaratılması gibi çalışmalar yer almaktadır

  • 161200, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласы Бекзат Саттарханов даңғылы № 29, корпус 3, 116
  • 8 (72533) 6-36-12