Bilimsel Enstitüler
Bilimsel araştırma bölümü üniversite bünyesindeki diğer eğitim bölümlerinde bilimsel araştırma faaliyetlerinin tertip edilmesini koordine eder ve bilimsel kaynaklı bilgiler sağlar.

Bilimsel araştırma bölümü 2011 tarihinde Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon İşleri Dairesi tarafından kurulmuştur.  Amacı: Üniversitenin bilimsel araştırma faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek; öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin yıllık çalışma planlamalarına ilişkin bilimsel araştırma faaliyetlerini denetlemek ve düzenlemek;  eğitim merkezinin araştırma alanında uyguladıkları politikayı gerçekleştirmek; bilimsel araştırma çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve faaliyetin kalite kontrolünü yapmak, üniversite genelinde yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek; öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin bilgi ve görgüsünü artırmak maksadında eğitim seminerleri  düzenlemek; akademik bilgilerin gizliliğini sağlamak; öğretim üyeleri ve  ve araştırma görevlilerini ulusal ve uluslararası konferans ve yarışmalardan bilgilendirmek.

Enstitünün araştırma çalışmalarının temel amacı: “Doğal mineraller ve endüstriyel atık işleme çalışmaları temelinde kaynakların tasarrufu ve etkin kullanımına bağlı biyoteknolojik yöntemler kullanarak çevre koruma önlemlerini yürütmek”.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Senatosu’nun 23.06.2000 tarihli kararıyla ve 18.12.2000 tarihli No: 1/661 kararnamesiyle Türkoloji Araştırma Enstitüsü açıldı. Enstitünün bilimsel araştırma çalışmalarının temel amacı: Türkoloji alanındaki güncel problemlerin kapsamlı şekilde araştırmaktır.

Arkeoloji Araştırma Enstitüsü’nün temel amacı: Avrasya steplerinde kalıplaşmış, dünya uygarlıklarının gelişmesine katkı sağlayan Türk uygarlığının binlerce yıllık tarihi izleri mevcuttur. Bugünde Türk uygarlık tarihinin kökenini, kalıplaşmasını, gelişim dönemlerini belirlemek ve aynı zamanda Türk asıllı halkların ortak tarihe sahip olduğunu tanıtmaktır.

Fen Bilimleri ve Araştırma Enstitüsü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet’in No:48 24.06.2014 tarihli kararı ile açılmıştır. Enstitünün temel amacı; matematik, fizik ve bilgisayar bilimlerine ilişkin temel ve uygulamalı araştırmaları yürütmek ve bilimsel araştırma sonuçlarını hayata geçirmek.

Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nün temel amacı; günümüz sağlık hizmetleri alanında güncel meseleleri kapsamlı şekilde araştırmak ve uygulamaktır.

Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün temel amacı; uluslararası eğitim alanında güncel meseleleri araştırmak ve uygulamaktır.

Merkezinin asıl amacı: Din bilimleri alanında temel bilimsel projelerin layiklik ilkelerine uygun olarak gerçekleştiren çok yönlü, çok katmanlı bilimsel ve araştırmaçalışmaları yürütmekdir.

Напишите свой вопрос

 

×