Bilimsel Yayınlar
Bilimsel araştırma bölümü üniversite bünyesindeki diğer eğitim bölümlerinde bilimsel araştırma faaliyetlerinin tertip edilmesini koordine eder, basın yayın faaliyetlerini sağlar.
gbas-11

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Journal of Social Sciences of the Turkic World

gbas-22

Our peer and staff advisors would love to answer your questions about the major.

gbas-32

Uluslararası “Türkoloji” dergisi Ekim 2002’den itibaren… 

gbas-66

Our peer and staff advisors would love to answer your questions about the major.

logo jaratilistanu habarlari

UTKÜ Haberleri (matemetik, fizik ve bilişim dizisi) dergisi

gbas-55

Our peer and staff advisors would love to answer your questions about the major.