Arkeoloji Araştırma Enstitüsü “Türk Kültürünün ortak yanları(Türk halklarının ideoloji ve tarihini, dil ve edebiyatını, Türkoloji ilminin gelişim aşamaları, arkeolojik kültürlerin benzer yanlarını,  araştırmanın kuramsal ve yöntemsel açıdan incelenme sürekliliğini südürmek” konusunda bilimsel proje faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

  1. Arkeolojik araştırma/gözlem;
  2. Arkeolojik kazı çalışmaları;
  3. Kalıntıların korunması durumunu gözlemlemek;
  4. Anıtların bilgisayar ortamında veri tabanı hazırlamak;
  5. Arkeoloji müzesi ve arkeolojik açık hava parkı oluşturmak;
  6. Bilimsel araştırma faaliyetlerinde yüksek lisans, doktora öğrencilerini çalıştırmak, buluş ve son bilimsel yöntemleri tanıtmak.