Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы ҚР азаматтары үшін Шетел азаматтары үшін
В001 Педагогика және психология Педагогика және психология 330 000 450 000
В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 330 000 450 000
В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 330 000 450 000
В004 Подготовка учителей начальной военной подготовки Начальная военная подготовка 330 000 450 000
В005 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау Бастапқы әскери дайындық 330 000 450 000
В006 Музыка мұғалімдерін даярлау Музыкалық білім 330 000 450 000
В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау Бейнелеу өнері және сызу 330 000 450 000
Кәсіптік оқыту 330 000 450 000
В009 Математика мұғалімдерін даярлау Математика 330 000 450 000
Математика-физика 330 000 450 000
Математика-информатика 330 000 450 000
В010 Физика мұғалімдерін даярлау Физика 330 000 450 000
Физика-информатика 330 000 450 000
В011 Информатика мұғалімдерін даярлау Информатика 330 000 450 000
АКТ және робототехника 330 000 450 000
В012 Химия мұғалімдерін даярлау Химия 330 000 450 000
Химия-биология 330 000 450 000
В013 Биология мұғалімдерін даярлау Биология 330 000 450 000
В014 География мұғалімдерін даярлау География 330 000 450 000
В015 Подготовка учителей по гуманитарным предм Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау етам История 330 000 450 000
В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 330 000 450 000
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиет 330 000 450 000
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Орыс тілі мен әдебиеті 330 000 450 000
Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 330 000 450 000
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

 

Шетел тілі: екі шетел тілі 330 000 450 000
В021 Орындаушылық өнер Вокалдық өнер 330 000 450 000
В025 Дәстүрлі музыка өнері Дәстүрлік музыка өнері 330 000 450 000
В027 Театр өнері Актерлік өнер 330 000 450 000
В028 Хореография Хореография 330 000 450 000
В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны Сән өнері 330 000 450 000
Дизайн 330 000 450 000
В032 Философия және әдеп Философия 330 000 450 000
В033 Дінтану және теология Дінтану 330 000 450 000
Теология 330 000 450 000
В034 Тарих және археология Археология және этнология 330 000 450 000
Тарих 330 000 450 000
В036 Аударма ісі Шетел филологиясы (12 бағыт) 330 000 450 000
Аударма ісі 330 000 450 000
В037 Филология Филология 330 000 450 000
В038 Әлеуметтану Аударма ісі 330 000 450 000
В040 Саясаттану және азаматтық құқықтану Халықаралық қатынастар 330 000 450 000
В042 Журналистика және репортерлік іс Журналистика 330 000 450 000
В044 Менеджмент және басқару Менеджмент 330 000 450 000
Мемлекеттік және жергілікті басқару 330 000 450 000
Экономика 330 000 450 000
В045 Аудит және салық салу Есеп және аудит 330 000 450 000
Мемлекеттік аудит 330 000 450 000
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі Қаржы 330 000 450 000
В049 Құқық Құқықтану 350 000 450 000
В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар Биология 330 000 450 000
В051 Қоршаған орта Экология 330 000 450 000
В054 Физика Физика 330 000 450 000
В055 Математика және статистика Математика 330 000 450 000
В057 Ақпараттық технологиялар Информатика 330 000 450 000
Ақпараттық жүйелер 330 000 450 000
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 330 000 450 000
В062 Электр техникасы және энергетика Электр энергетика 330 000 450 000
В063 Электр техникасы және автоматтандыру Автоматтандыру және басқару 330 000 450 000
В086 Жалпы медицина Жалпы медицина 720 000 850 000
В087 Стоматология Стоматология 720 000 850 000
В091 Туризм Туризм 330 000 450 000
В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 330 000 450 000

 

БАКАЛАВРИАТ (қашықтықтан оқыту-КазТЕП)

 

Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы ҚР азаматтары үшін Шетел азаматтары үшін
01 Педагогикалық ғылымдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B011-Педагогика және психология Педагогика және психология 220 000 280 000
6В012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 220 000 280 000
6В013-Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 220 000 280 000
6В015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау Математика 220 000 280 000
Информатика 220 000 280 000
Биология 220 000 280 000
Химия 220 000 280 000
География 220 000 280 000
Физика 220 000 280 000
6В016-Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау Тарих 220 000 280 000
6В017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 220 000 280 000
Орыс тілі мен әдебиеті 220 000

 

280 000

 

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 6B022-Гуманитарлық ғылымдар Теология 220 000 280 000
Дінтану 220 000 280 000
Тарих 220 000 280 000
6B023Тілдер және әдебиет Филология 220 000 280 000
03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 6B031Әлеуметтік ғылымдар Халықаралық қатынастар 220 000 280 000
04 Бизнес, басқару және құқық 6B041-Бизнес және басқару Экономика 220 000 280 000
Менеджмент 220 000 280 000
Есеп және аудит 220 000 280 000
Мемлекеттік және жергілікті басқару 220 000 280 000
Қаржы 220 000 280 000
6B042-Құқық Құқықтану 220 000 280 000
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Экология 220 000 280 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Ақпараттық жүйелер 220 000 280 000
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 220 000 280 000
11 Қызмет көрсету 6B111-Қызмет көрсету саласы Туризм 220 000 280 000

 

МАГИСТРАТУРА

 

Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы ҚР азаматтары үшін Шетел азаматтары үшін
M001 Педагогика және психология Педагогика және психология 380 000 460 000
M002 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 380 000 460 000
M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 380 000 460 000
M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау Денешынықтыру және спорт 380 000 460 000
M007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау Бейнелеу өнері және сызу 380 000 460 000
M011 Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)  Физика 380 000 460 000
М013 Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Химия 380 000 460 000
M014 Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Биология 380 000 460 000
М015 Подготовка педагогов географии География 380 000 460 000
M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 380 000 460 000
M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Орыс тілі мен әдебиеті

 

380 000 460 000
Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 380 000 460 000
M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау Шетел тілі: екі шетел тілі 380 000 460 000
М050 Философия және әдеп Философия 380 000 460 000
M053 Тарих және археология Тарих 380 000 460 000
M051 Дінтану және теология Дінтану 380 000 460 000
M054 Түркітану Түркітану 380 000 460 000
M059 Шетел филологиясы Шетел филологиясы: Ағылшын, түрік  тілі 380 000 460 000
M060 Филология Филология 380 000 460 000
M061 Әлеуметтану Әлеуметтану 380 000 460 000
M063 Саясаттану және конфликтология Саясаттану 380 000 460 000
M070 Экономика Экономика 380 000 460 000
M072 Менеджмент және басқару Менеджмент

 

380 000 460 000
Жобаларды басқару 380 000 460 000
M073 Аудит және салық салу Есеп және аудит 380 000 460 000
M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару Мемлекеттік және жергілікті басқару 380 000 460 000
M078 Құқық Құқықтану 380 000 460 000
M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы Экология 380 000 460 000
М089 Химия Химия 380 000 460 000
M090 Физика Физика 380 000 460 000
M092 Математика және статистика Математика 380 000 460 000
M094 Ақпараттық технологиялар Информатика 380 000 460 000
Ақпараттық жүйелер 380 000 460 000
Математикалық және компьютерлік модельдеу 380 000 460 000
M099 Энергетика және электр техникасы Электр энергетикасы 380 000 460 000
M140 Қоғамдық денсаулық сақтау Қоғамдық денсаулық сақтау 380 000 460 000
M144 Медицина Жалпы медицина

 

850 000 950 000

 

 

 

 

Магистратура  (қашықтықтан оқыту – КазТЕП)

 

Мамандық атауы ҚР азаматтары үшін Шетел

Азаматтары үшін

1. Кәсіпкерлік құқық 250 000 400 000
2. Кәсіпорын  экономикасы 250 000 400 000
3. Компьютерлік инженерия 250 000 400 000
4. Білім беру саласындағы менеджмент 250 000 400 000
5. Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент 400 000 500 000
6 Арт-менеджмент 250 000 400 000
7 Туризм саласындағы менеджменті 250 000 400 000
8 Мемлекеттік және жергілікті басқару 250 000 400 000
9 Құқықтану 250 000 400 000
10 Дінтану 250 000 400 000
11 Құрылыс және сәулет саласындағы менеджмент 250 000 400 000
12 Ауыл шаруашылығы саласындағы менеджмент 250 000 400 000
13 Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент 250 000 400 000
14 Спорттық менеджмент 250 000 400 000

 

РЕЗИДЕНТУРА

 

Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы ҚР азаматтары үшін Шетел

Азаматтары үшін

R 030 Педиатрия Педиатрия 850 000 950 000
R032 Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар гинекологиясы Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар гинекологиясы 850 000 950 000
R037 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы 850 000 950 000
R036 Жалпы хирургия Жалпы хирургия 850 000 950 000
R017 Анестезиология және реаниматология, соның ішінде балалар анестезиологиясы және реаниматологиясы Анестезиология және реаниматология, соның ішінде балалар анестезиологиясы және реаниматологиясы 850 000 950 000
R020 Нейрохирургия, соның ішінде балалар нейрохирургиясы Нейрохирургия, соның ішінде балалар нейрохирургиясы 850 000 950 000
R023 Балалар хирургиясы Балалар хирургиясы 850 000 950 000
R039 Терапия Терапия 850 000 950 000
R001 Кардиология, соның ішінде балалар кардиологиясы Кардиология, соның ішінде балалар кардиологиясы 850 000 950 000
R008 Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы 850 000 950 000
R011 Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар жұқпалы аурулары Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар жұқпалы аурулары 850 000 950 000
R042 Клиникалық фармакология Клиникалық фармакология 850 000 950 000

 

 

 

ДОКТОРАНТУРА

 

Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы ҚР азаматтары үшін Шетел азаматтары үшін
D001 Педагогика және психология Педагогика және психология 1 100 000 1 200 000
D010 Математика педагогтерін даярлау Математика 1 100 000 1 200 000
D011 Физика педагогтерін даярлау Физика 1 100 000 1 200 000
D014 Биология педагогтерін даярлау Биология 1 100 000 1 200 000
D016 Тарих педагогтерін даярлау Тарих 1 100 000 1 200 000
D017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 1 100 000 1 200 000
D070 Экономика Экономика 1 100 000 1 200 000
D072 Менеджмент және басқару Менеджмент 1 100 000 1 200 000
D078 Құқық Құқықтану 1 100 000 1 200 000
D094 Ақпараттық технологиялар Математикалық және компьютерлік модельдеу 1 100 000 1 200 000
Ақпараттық жүйелер 1 100 000 1 200 000
D141 Медицина Жалпы медицина

 

1 300 000 1 400 000
D139 Қоғамдық денсаулық сақтау Қоғамдық денсаулық сақтау 1 300 000 1 400 000
Напишите свой вопрос

 

×