Қажетті құжаттар

Aday kayıt kabul komisyonuna dilekçe formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadır:

 1. YÖK kayıt kabul dilekçesi;
 2. Mezun olduğu okul mezuniyet belgesi veya herhangi bir lisans öncesi eğitim kuruluşlarını bitirdiğine dair diploması (aslı ve iki adet fotokopisi);
 3. Kimlik (2 iki adet fotokopisi);
 4. 3х4 boyutunda fotoğraf – 6 adet;
 5. 086-U dayalı sağlık raporu;
 6. 063 dayalı sağlık raporu (aşı kayıt raporu ile);
 7. UTM veya КТ tarafından aldığı sertifikası (aslı ve iki adet fotokopisi);
 8. Devlet yerleştirme kontenjanı/grant onaylı belgesi (grant sahipleri için);
 9. Sözleşme (harçlı eğitim kayıt yaptıranlar için) – 3 adet (Harçlı öğrenim gören öğrenciler 1 senelik ücretin  %25’inin yatırıldığına dair makbuz fotokopisi);
 10. Dosya – 1 adet (belgeler için);
 11. Zarf (А5 boyutunda) – 1 adet;

Ek: Adaylara öncelik tanınmaya dayalı ek belgeler listesi:

 • Eğitim programı doğrultusunda bilimsel yarışmaları ve uluslararası olimpiyatları kazananlara;
  1. ve 2. evre engellilere, çocukluktan engelliler, engelli çocuklara;
 • Öncelik tanınmaya hak kazanan 2. Dünya savaşı gazilerine, gazi engellilere;
 • Ebeveyn bakımından yoksun çocuklar ile yetimlere;
 • Milliyeti Kazak olup, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara;
Напишите свой вопрос

 

×