Ережелер

Academic direction

UE-ICTU-075-2022  Rules for determining the internal professional rating of Ahmet Yasawi University

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау ережесі №1 pdf №2 pdf №3 pdf №4 pdf

УЕ-ХҚТУ-004-2015 Regulations of the Employers ‘Council regulations of the Employers’ Council

УЕ-ХҚТУ-037-2019 Regulations on the provision of benefits for tuition fees for students admitted on a paid basis

УЕ-ХҚТУ-038-2020 Regulations on the transfer of students to vacant places of the state educational grant and the quota of the Republic of Turkey

УЕ-ХҚТУ-052-2020 Rules for organizing the educational process on credit technology of education

Түлектер қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің ережесі

УЕ-ХҚТУ-098-2019 Regulations on the Student Service Center

Қос дипломды білім беру бағдарламаларын және бірлескен білім беру бағдарламаларын іске асыру туралы ережесі

Жоғары білімнен кейін білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ережесі

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру және өткізу ережесі

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-зерттеу жұмыстары туралы ережесі

УЕ-ХҚТУ-027-2020 Rules for the ongoing monitoring of academic performance,intermediate and final examination of students of the university

Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесі

УЕ-ХҚТУ-008-2020 Rules for the organization and conduction of the summer semester

УЕ-ХҚТУ-024-2020 Rules for preparing exam questions

УЕ-ХҚТУ-051-2019 Rules for the development of electronic educational publications at Ahmed Yasawi University

УЕ-ХҚТУ-099-2020 Rules for planning the academic load of the university’s teaching staff

УЕ-ХҚТУ-030-2021 Rules for the development and updating of educational programs

УЕ-ХҚТУ-016-2021 Rules for the development of curricula of educational programs

УЕ-ХҚТУ-015-2018 Rules for writing and design of a thesis (project)

УЕ-ХҚТУ-048-2021 Rules of preparation, registration and defense of diploma projects

УЕ-ХҚТУ-017-2018 Rules for the development of the catalog of elective disciplines

УЕ-ХҚТУ-036-2019  Structure, content, rules of preparation of the program of the educational and methodical complex and educational discipline

УЕ-ХҚТУ-014-2019  Rules for the development of the course work (project)

  УЕ-ХҚТУ-012-2016 Regulations of Kaizen system introduction

УЕ-ХҚТУ-010-2018   Rules for the organization of the educational process for dual training

Білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы туралы ереже

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Стоматология ғылыми қоғамы» ұйымының ережесі.

Университеттің ғылыми кітапханасында институциональдық репозиторий құру ережесі

Ғылыми кітапхананың кітапханашы қызметкерлерін аттестаттау туралы ереже

УЕ-ХҚТУ-019-2020 Rules for conducting intermediate and final examination using distance learning technologies

УЕ-ХҚТУ-034-2019 – Rules for the competitive replacement of positions of the teaching staff and researchers

УЕ-ХҚТУ-080-2020 Rules for issuing a European Diploma Supplement

УЕ-ХҚТУ-011-2020  The position of the Quality Assurance Commission at the Faculty

УЕ-ХҚТУ-021-2020 Rules for planning and organizing the educational process in distance education

Резидентура білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ережеі

УЕ-ХҚТУ-101-2019  Rules for the recognition of learning outcomes obtained by non-formal education

Академиялық адалдық кодексі

УЕ-ХҚТУ-033-2019 – Regulations on advanced training of researchers, administrative and teaching staff of the university

УЕ-ХҚТУ-023-2019 – Rules for the competitive replacement of positions of administrative and managerial personnel

УЕ-ХҚТУ-109-2021– Regulations on the Conciliation Commission for the Consideration of Individual Labor Disputes

УЕ-ХҚТУ-035-2022 – Qualification characteristics of employees of the administrative and managerial and scientific and pedagogical staff

УЕ-ХҚТУ-070-2020 Internal regulations of the International Kazakh-Turkish University named after Kh.A.Yassawi

УЕ-ХҚТУ-110-2022 – Corporate regulation on human resource management

— УЕ-ХҚТУ-022-2017  Rules for accepting the skills acquired by students

 УЕ-ХҚТУ-044-2020 Rules for the organization of inclusive education

Scientific direction

Regulation on the order of control and reporting on the implementation of the grant project

УЕ-ХҚТУ-104-2021 Regulations on the local commission for scientific ethics

Rules for grant funding of scientific projects

Regulations of the Young Scientists Council

УЕ-ХҚТУ-002-2022 Regulations on the dissertation council

Rules for rewarding authors of scientific articles and patents published in journals with an impact factor

Rules of organization of students research work

Rules for awarding honorary degrees of the University

Rules of organization and carrying out of scientific actions

Rules of registration of manuscripts of publications at the Кһodja Ahmet Yasawi International Kazakh-Turkish University

Rules of the surgical club “Veritas-IKTU” of the Кһodja Ahmet Yasawi International Kazakh-Turkish University

УЕ-ХҚТУ-100-2019 Rules of plagiarism testing of written works at Ahmet Yasawi University

Rules of organization of the competition of commercialization of student innovative projects

Regulations on the patent and licensing policy of the University

Regulations on the topic of the dissertation / project and research supervisor on postgraduate education programs

УЕ-ХҚТУ-032-2020 – Regulations on internal grants for stimulate scientific publications of the University’s teaching staff, staff and doctoral students

УЕ-ХҚТУ-054-2016 Түркология ғылыми-зерттеу институтының ережесі

УЕ-ХҚТУ-057-2016 Бүгінгі түркология өзекті мәселелері мен алдығы міндеттері атты ғылыми семинар ережесі

УЕ-ХҚТУ-059-2022 Regulations on awarding the academic title of associate professor, acting professor

УЕ-ХҚТУ-111-2022 Regulations on the postdoctoral program

Educational direction

Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесінің 9-шы бабы қатаң сөгіс және 10-шы бабы оқудан шығаруға өзгерістермен толықтырулар

Этикалық және тәртіп комиссиясының ережесі

— УЕ-ХҚТУ-074-2021 Студенттердің  жатақханаларда тұру ережесі

Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесі

Other destinations

Университеттің Ақпараттық-танытым жұмыстарын жүргізуге арналған ережесі

Университеттің ішкі құжат айналымы ережесі

УЕ-ХҚТУ-050-2020 – Regulations on the official website of Ahmet Yasawi University

Республикалық “Ясауи ” олимпиадасының ережесі

Сенат ережесі

— УЕ-ХҚТУ-072-2020 – Rules for certification of computer equipment and use of information resources

— УЕ-ХҚТУ-079-2020 – Regulations on the video surveillance system

— УЕ-ХҚТУ-089-2020 – Rules for access of specialists and administrators to the server room

— УЕ-ХҚТУ-090-2020 – Rules for registering users in the corporate information network

Напишите свой вопрос

 

    ×