6М010800-Дене шынықтыру және спорт

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

БІЛІКТІЛІГІ

 • Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша білім магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және педагогикалық үдерісті басқару;
 • Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру, инновациялар жобалау және сынақтан өткізу, тарихи құбылыстарды талдай және жүйелей білу;
 • Жоғары оқу орындарында, техникалық және кәсіптік оқу орындарында сабақтар жүргізу, өз кәсіби қызметінде әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың әдістерін пайдалану;
 • Нормативтік құжаттаманы білікті пайдалану, өз пәндік саласында инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану, оқу-тәрбиелеу үдерісіне өз пәндік саласындағы инновацияларды енгізу нәтижелерін талдау және бағалау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру;
 • Әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша пәндерді терең оқытуды қарастырады және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу, ұйымдастыру-басқару іс-әрекеттерін игерту.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Дене-мәдениетінен қосымша білім берудің педагогикалық негіздерін  талдайды;
 • Оқыту әдістері мен тәсілдерін ғылыми педагогикалық қызметінде қолданады.
 • Ұжымдық қарым-қатынас іс-әрекеттер мазмұнын, түрлерін, заңдылықтарын, принциптерін қолданады.
 • Педагогтің кәсіби абыройы мен қадір-қасиетін қорғау және педагогикалық этика нормаларын сақтайды.

Қолдана білуі: 

 • Оқу-тәрбие жұмыстарын құрастыру, ұйымдастыру дағдыларын көрсетеді.
 • Өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі, серіктестермен өзара әрекетке дайындығын көрсетеді.
 • Кәсіби-педагогикалық қызметте білім алушылардың әлеуметтік-этикалық құндылықтарды  меңгерту іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын көрсетеді.

Біліктілігі:

 • Өз бетінше білім алуға қабілеттілігін дамыту деңгейін, кәсіби дағдыларын жетілдіреді.
 • Білім алушылармен топтық жұмыс ұйымдастыруда жауапкершілікті өзіне жүктейді
 • Педагогтың әлеуметтік-этикалық құндылықтарын өз бойында үйлестіреді

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

МІНДЕТТІ  ПӘНДЕР

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі ( кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

 КӘСІБИ МІНДЕТТІ МОДУЛІ

 • Дене шынықтыру және спорттың ғылыми-педагогикалық негіздері
 • Дене мәдениеті мен спорттағы кәзіргі инновациялық технологиялар

   КӘСІБИ ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛІ

 • Жаттығу және спорт психологисы
 • Спорттағы ғылыми –зерттеу әдістері
 • Спортты басқару және ұйымдастыру
 • Спорттағы тамақтану және допингті қолдануға қарсы конвенция
 • Дене мәдениетінің зерттеу теориясы және әдістемесі
 • Жоғарғы нәтижелер спортындағы бәсекелестіктің қозғауші күштерін сараптау
 • ЖОО –ғы дене шынықтыру және спорттың ғылыми-практикалық негіздері
 • Дене шынықтыру және спорттағы ғылыми-зерттеулердің кәзіргі кездегі әдістері
 • ЖОО –да ( жоғары жетістіктер спортында)таңдаған спорт түрін оқыту теориясы,әдістемесі және практикасы.Мамандандыру
 • Спортшылыардың және дене шынықтыру мен шүғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
 • ЖОО сауықтыру дене тәрбиесі мен спорттың көпшілік түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
 • ЖОО аңдап алған спорт түрлерін ( немесе білім беру бағдарлама бойынша мамандандырудың пәні) оқытудың теориясы мен әдістемесі

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫ

ЖОО электив модулі

ЖБТ 1 педагог жаттықтырушылық бағыты

Модуль-дене мәдениеті және спорт

 • Дене мәдениеті мен спорттағы қосымша білім берудің педагогикалық негідері
 • Спорт түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер спортының мәселелері

Модуль-Ұлттық спорт және спорттық сапалық

 • Ұлттық спорт түрлерінің негіздері
 • Дене шынықтыру және спорттағы сапалық даму

ЖБТ2 Кәсіби жаттықтырушылық бағыты

Модуль-Спорттық шеберлік және биомеханика

 • ДШ және спорт биомеханикасы негіздері
 • Таңдап алған спорт түрлері бойынша спорттық шеберлікті жетілдіру

Модуль-Спорттық альпенизм

 • Таңдап алған спорт түрлері бойынша техникалық тактикалық дайындық негідері
 • ТАСТ негіздері

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзімбойынша өткізіледі:

1-курста Зертеушілік тәжірибе 6 апта;

2-курста Педагогикалық – 3 апта;

2-курста Зерттеушілік тәжірибе – 6 апта;

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Халықаралық қазақ-түрік университеті
 • Түркия Республикасы Гази университеті
 • М.Мәметова атындағы №6 жалпы орта мектебі
 • №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия
 • №21 жалпы орта мектебі
 • Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектебі
 • А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебі
 • Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 • №19 жалпы орта мектебі
 • №23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі

Short reduction

ҚЫСҚА МӘЛІМЕТ

Мамандығы
Дене шынықтыру және спорт
Мамандық шифры
6М010800
Факультеті
Өнер
Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні
Дене шынықтыру және спорт
Өту балы
қазақ 50
Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

380 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×