Бастапқы әскери дайындық

БІЛІКТІЛІГІ

 • 6B014-Бастапқы әскери дайындық бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Әлемнің заманауи ғылыми жаратылыстық бейнесі туралы білімін оқуда және кәсіби іс-әрекетінде пайдалануға және теориялық, эксперименттік зерттеулер жайлы ақпаратты математикалық өңдеу әдістерін қолдана білуге қабілетті;
 • Дене шынықтыру және өзін-өзі тәрбиелеу әдістерін ағзаның бейімделе алу резервтерін көтеру үшін және денсаулығын нығайту үшін пайдалануға дайын;
 • Мемлекеттік тілде жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе алатын;
 • Ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;
 • Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті;
 • Мәдениеттің мәнін адамның өмір сүруінің формасы ретінде түсінуге және өз іс-әрекетінде толеранттық, пікір алмасу және серіктестіктің заманауи принциптерін басшылыққа алуға қабілетті.

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Заманауи ақпаратты қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын, осы процессте мүмкін болатын қауіп-қатердің болатынын түсінуге қабілетті, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын, соның ішінде мемлекеттік құпияларды қорғауға қабілетті;
 • Нормативті құқықтық құжаттарды өз іс-әрекетінде пайдалана білетін;
 • Әлеуметтік және мәдениеттік айырмашылықты толерантты қабылдауға, тарихи құндылықтар мен мәдениеттік дәстүрлерге ұқыпты қарауға және құрметтеуге дайын;
 • Тарихи процестердің заңдылықтары мен қозғаушы күштерін, тарихи процестегі және қоғамның саяси ұйымдарындағы адамның орнын түсінуге қабілетті;
 • Әр түрлі пайымдауларды жүргізуге және дискуссияға түсуге, көпшілік алдында сөйлеуге дағдысы қалыптасқан, қабілетті;
 • Әріптестермен бірлесе отырып, ұжымда жұмыс жасауға дайын;
 • Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін;
 • Әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті;
 • Сөйлесе білуден төмен емес деңгейде бір шет тілін меңгерген;
 • Әртүрлі табиғи және техногендік апаттардан қорғанудың негізгі әдістерін меңгерген.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Мамандыққа қатысты талаптарды түсінеді, іс-жүзінде қолданады;
 • Негізгі қолданбалы бағдарламалар білімі арқылы ақпараттарды алады және оларды қолданады;
 • Оқу тәрбие үдерісін кәсіби әдістемелік, деңгейде ұйымдастырады, қолданады;
 • Әскери білім саласының жалпы заңдары, әскери талаптары мен нормаларын түсінеді, іс-жүзінде қолданады.

Қолдана білуі:

 • Оқу пәніне деген қызығушылығын танытады.
 • Іс-әрекетте өзінің дербестігін танытады.
 • Әдіснамалық мәдениетін көрсетеді.
 • Жалпы әскери жарғыларды қолдана отырып іс-әрекеттерді ұйымдастырады

Біліктілігі:

 • Оқу пәні бағдарламалары мазмұнын оқу-тәрбие үдерісінде қолданады.
 • Электронды түрде ақпаратты алады, басып шығару құралдарын пайдаланады.
 • Оқу тәрбие үдерісін кәсіби әдістемелік, деңгейде ұйымдастыруда қабілеттілік танытады.
 • Жалпы әскери жарғыларды құндылық ретінде қарайды, іс-әрекеттерді басқаруда сенімділік танытады.

Құзіреттілігі:

Болашақ бастапқы әскери дайындық мамандарының маманданған құзіреттілігі жұмыс берушілердің талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

– Қазақстанның қазіргі заман тарихы

– Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде)

– Философия

Коммуникативтік модуль

– Қазақ тілі

– Ағылшын тілі

– Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль – Жалпы әскери жарғылар

-ҚР қарулы күштерінің жалпы әскери жарғылары

-Мамандыққа кіріспе

Модуль — Әскери дайындығын ұйымдастыру тәсілдері

-Әскерге дейінгі жастардің далалық жағдайдағы дайындығы

-Саптық дайындық

-Әскери саяси география

Модуль — Әскери дайындығының практикалық пәндері

-Атыс дайындығы

-Жергілікті жерді бағдарлау

-Әскери қоян-қолтық ұрыс

-Жаңа технологияны оқыту

Модуль — Әскери басқару және әскери құқық

-Әскери патриоттық тәрбие негіздері

-Әскери басқару және әскери құқық

-Жаппай қырып жою қаруларынан қорғану

Модуль – Әдістеме

– Бастапқы әскери дайындық пәнінің оқыту әдістемесі

– Соғыс қарулары және техникалары

– Төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс

ЖОО электив модулі

-Түркі мемлекеттер тарихы

-Ясауитану

-Тұлға аралық коммуникация психологиясы

-Саясаттану

-Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері

-Мәдениет және дін

-Әлеуметтану

-Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

-Экология және тұрақты даму

-Құқық негіздері

-Экономикалық теория

-Ататүрік принциптері

-Сыни ойлау

-Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

-Еңбекті қорғау

-Мәңгілік ел

ЖБТ1 Бастапқы әскери дайындығының практикалық бағыты

Модуль — Саптық дайындық

– Әскери саптық әуендік тәрбие

– Әскери қолданбалы спорт түрлері

Модель — Әскери дайындық

– Запастағы офицердің әскери дайындығы

– Қарулы күштерде дене дайындығын ұйымдастыру

Модуль — Әскери мамандандыру пәндері

– Қазақстанның әскери тарихы

-Тактикалық дайындық

ЖБТ2 Бастапқы әскери дайындығының теориялық бағыты

Модуль -Технология

– Әскери информациялық технология

– Әскердің қару-жарақтармен қамтамасыз етілуі

Модуль — Әскери барлау

– Барлау

Әскери ойындар мен кешендер

Модуль — Әскери психология

– Әскери психология мен педагогика

– Әскери инженерлік дайындық

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда қөрсетілген мерзімде бойынша өткізіледі:

1-курста 3-апталық «Оқу тәжірибесі»;

2,3-курстарда 15-апталық үздіксіз «Педагогикалық тәжірибе»;

4-курста 10-апта «Өндірістік тәжірибесі» 5-апта «Диплом алды тәжірибесі»;

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

– Оңтүстік Қазақстан облысында Түлкібас ауданындағы «Машат» шатқалында

– Қалалық «Дарын» мектебінде;

– Орта және арнайы орта оқу орындарында;

– Жалпы орта мектептерде;

– Гимназияларда;

– ҚР тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев атындағы Зияткерлік мектептерінде;

– ҚР қорғаныс Министрлігінің Облыстық,қалалық қорғаныс істері жөніндегі бөлімдерде;

– ҚР ІІ Министрлігінің Төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімдерде.

Қысқа мәлімет

Мамандығы
Бастапқы әскери дайындық
Мамандық шифры
6B014
Факультеті
Өнер
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні
Шығармашылық емтихан
Профильдік пәні
Шығармашылық емтихан
Өту балы
50

Напишите свой вопрос

 

  ×