Актерлік өнер

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

БІЛІКТІЛІГІ

 • Актерлік өнер  мамандығы  бойынша бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және педагогикалық үдерісті басқару;
 • ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру, инновациялар жобалау және сынақтан өткізу, өнер мәдениет тарихи құбылыстарды талдай және жүйелей білу;
 • отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр ұлттық мәдениетіне, салт-дәстүрлеріне құрмет көрсету рухына тәрбиелеу;
 • кәсіби қызметі жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары білімді актерлік өнер маманын даярлау қабілеттілігі;
 • кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-шығармашылық білімді қамтамасыз ету;
 • кәсіби білімнің іргетасы ретінде шығармашылық мамандықтағы кәсіби шеберлігін көркемдік, бейнелік ой-өрісі мен іс-әрекетін көрсетуге қабілетті болу.

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • кәсіби мәселелерді талдау және шешу мақсатында тиімді әдістерді табуға үйрету және тұлға дамуының жалпы заңдылықтарын тұжырымдайды;
 • белгілі әлеуметтік маңызды философиялық дәстүрлерді, олардың әртүрлі нұсқалары мен модификациясын үйрету;
 • әлемнің заманауи ғылыми жаратылыстық бейнесі туралы білімін оқуда және кәсіби іс-әрекетінде пайдалануға қолдана білуге қабілетті.

Қолдана білуі: 

 • Актерлік өнер мамандығы  бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, өнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • Актерлік өнер  мамандығы  бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.

Біліктілігі:

 • зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерін, осы сала бойынша зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсете білуі;
 • кәсіби білімнің іргетасы ретінде шығармашылық мамандықтағы кәсіби шеберлігін көркемдік, бейнелік ой-өрісі мен іс-әрекетін көрсете білуі;
 • жаңа және күрделі идеяларды сынай отырып талдау, бағалау және жинақтау іскерлігі;
 • өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізу біліктілігі;
 • білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 1)*
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 2)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 1)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 2) *

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Шеберлік пен тіл І

 • Актер шеберлігі І
 • Сахна тілі І

Модуль-Шеберлік пен тіл ІІ

 • Актер шеберлігі ІІ
 • Сахна қозғалысының негіздері І
 • Сахна тілі ІІ

Модуль- Шеберлік пен тіл ІІІ

 • Актер шеберлігі ІІІ
 • Сахна қозғалысының негіздері ІІ
 • Сахна тілі ІІІ

Модуль-Театр тарихы

 • Әлем театр тарихы
 • Қазақ театр тарихы

Модуль-Сахна шеберлігі І

 • Актер шеберлігі ІҮ
 • Сахна қозғалысының негіздері ІІІ

Модуль-Сахналық дауыс

 • Сахна тілі ІҮ
 • Ән салу І

Модуль-Сахна шеберлігі ІІ

 • Актер шеберлігі Ү
 • Драматургия және мәтін І
 • Актердің режиссермен жұмысы І

Модуль-Актерлік пластика

 • Сахналық сайыс ІІ
 • Би өнері І

Модуль-Сахна шеберлігі ІҮ

 • Актер шеберлігі өнері
 • Дауыс пен сөйлеу шеберлігі

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ 1 Драма театр актері

Модуль-Сахналық шешім

 • Эстрадалық ән орындау өнері
 • Грим
 • Модерн І

Модуль-Қойылымды көркемдеу

 • Музыкамен көркемдеу
 • Декорация және костюм

ЖБТ 2  Музыкалық драма театр актері

Модуль-Сахналық әрекет

 • Роль және партитура
 • Жеке би
 • Сахналық әрекет

Модуль-Сахналық кеңістік                                                        

 • Сахна және өндірістік сауаттылық
 • Актерлік шеберлік әдісі

Оқытудың қосымша түрі

Дене шынықтыру

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Ясауи университетінде өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2-курста қалалық Сазды драма театрда өтетін «Үздіксіз өндірістік тәжірибе» – 5 апта;

3-курста қалалық Сазды драма театрда өтетін «Үздіксіз өндірістік тәжірибе» – 5 апта;

4-курста қалалық Сазды драма театрда өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Сазды драма театры

Қысқа мәлімет

Мамандығы
Актерлік өнер
Мамандық шифры
6B021
Факультеті
Өнер
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні
Шығармашылық емтихан
Профильдік пәні
Шығармашылық емтихан
Өту балы
Мамандық бойынша 2 шығармашылық емтихан -80 балл Тест қортындысы бойынша қазақ тілі мен Қазақстан тарихы пәндерінің балдары алынады

Напишите свой вопрос

 

  ×