Электр энергетикасы

БІЛІКТІЛІГІ

Техника және технологиялар бакалавры  (6В062-Электр техникасы және энергетика)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін электр энергетикалық және кәсіптік білімнің мамандық бейіні бойынша қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары инженер-энергетик  даярлау;
 • зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды жоспарлауға, орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды үйлестіруге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • технологиялық кешендердің автоматизациясы және электр жетегі. қазіргі ақпараттық технологияларды, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілдерін білу негізінде электр энергетика жүйелері жайлы білімді қамтамасыз ету;
 • кәсіби білімнің іргетасы ретінде электр станциялары, электр тораптары мен жүйелері, қалыптаспаған және дәстүрден тыс энергия көздері салаларды қалыптастыру;
 • теория мен практиканы ұштастыра отырып электрэнергетикалық бағыттағы  ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • студент қазіргі электр эенергетка саласындағы орны мен рөлін талдауды игереді;
 • ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгереді;
 • жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын меңгереді.

Қолдана білуі:

 • автоматика және телемеханика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, өндірістік қызмет шеңберінде КИПиА қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы керек;

Біліктілігі:

 • кәсіби білімнің іргетасы ретінде техникалық және арнайы сипаттағы базалық білім, дағды және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру;
 • теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қолдана білуі керек

Құзіреттілігі:

Болашақ  инженер-энергетик электрэнергетикалық жүйе жеке блоктары мен құрылғыларын есептеуге және жүйені жобалау үшін стандартты өлшеуіш және ақпараттық құралдарды таңдауға;  тиісті стандарттар мен техникалық жағдайларға сәйкес жобалық құжаттама дайындауға  сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Математика және бағдарламалау

 • Жоғары математика І
 • Бағдарламалау І
 • Ықтималдықтар теориясы

Модуль-Математика және физика

 • Жоғары математика ІІ
 • Физика І

Модуль-Дискретті математика

 • Дискретті математика
 • Компьютер сәулеті І

Модуль-Электр тізбектері І

 • Электр тізбектері І
 • Электр басқару инженериясына кіріспе

Модуль- Электр тізбектері ІІ

 • Электр тізбектері ІІ
 • Электроника І

Модуль-Электрмен жабдықтау және жаңа энергия көздері

 • Электр стансалары және қосалқы станса
 • Қайта жаңғыртылатын энергия көздері
 • Электртехникалық материалдартану
 • Инженерлік графика (Kompas 3d)

Модуль  – Электр машиналары және электроника

 • Электр машиналары І
 • Электроника ІІ 

Модуль- Электр энергиясымен жабдықтау

 • Жобаларды басқару және ұйымдастыру
 • Электр жабдықтары
 • Трансформаторларды жинау және жобалау
 • Жарықтандыру технологиясы және жобалау

 

Модуль- Ақпаратты өлшеу және автоматты басқару

 • Ақпаратты өлшеуіш техникасы
 • Электр машиналары ІІ
 • Автоматты басқару
 • Электронды түрлендіргіш техника 

Модуль- Электр жүйелерімен жабдықтары        

 • Энергия тасыымалдау жүйелері
 • Электронды құрылғылар және басқару
 • Өндірісті электрмен жабдықтау

 ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Энергетикалық қондырғылар

Модуль- Жоғары кернеулі техника және метрология

Жоғары кернеулі техника

Метрология, стандарттау және сертификаттау

Модуль – Электр жетегі және электр жүйелері

Электр жетегі

Өндірістің электр желілері және жүйелері

Релелік қорғаныс және автоматика

ЖБТ2 Электр энергетикалық жүйелер

Модуль- Стандарттау негіздері және электроника

Күштік электроникасы

Стандарттау негіздері

Модуль- Электр стансаларын жобалау және қорғау

Жүйелерді басқару

Электр стансаын жобалау

Электр стансасын қорғау

Кәсіби тәжірибе
 Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1 курста   «Оқу тәжірибе I » – университеттің оқу зертханасында өтеді – 3апта;

2 курста « Өндірістік тәжірибесі І» өндірістік мекемелерде өтеді  – 2,5 апта;

3 курста «Өндірістік тәжірибе ІІ» қалалық, аудандық мекемелер, ұйымдар, кәсіпорындарда өтеді – 2,5 апта;

4 курста «Өндірістік тәжірибе»  қалалық, аудандық мекемелерде , ұйымдарда, кәсіпорындарда өтеді – 10 апта;

4 курста «Дипломалды тәжірибе» университеттің Электр инженериясы кафедрасында өтеді – 5 апта. 

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Кентау қаласы «Кентау трансформатор зауыты»
 • Түркістан қаласына қарасты өндірістік мекемелерінде
 • Кентау қаласына қарасты өндірістік мекемелерінде

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Электр энергетикасы

Мамандық шифры

6В062

Факультеті

Инженерия

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Профильдік пәні

Математика

Өту балы

50-140

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

330 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

450 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×