Электр техникасы және автоматтандыру

БІЛІКТІЛІГІ

Техника және технологиялар бакалавры  (6В063-Электр техникасы және автоматтандыру)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

6В061-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша Техника және технологиялар бакалаврын дайындау білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты: автоматтандыру және басқару бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, меңгеруі тиіс білікті маман даярлау. Түлектер, мемлекеттік басқару органдарында, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, қаржы ұйымдарында, ғылыми-зерттеу мекемелерінде, жобалы құйымдарда, оқу орындарында, коммерциялық компаниялар мен фирмаларда компьютерлік және ақпараттық қызметтер жасау үшін дайындалады.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • автоматика, информатика және басқару салаларында толық және сапалы кәсіби білім және кәсіби құзыреттілігіне жету;
 • өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға, дағдылары мен қажеттіліктерін, шығармашылық жаңа білімдерді өзбетімен белсенді өмірлі кәзірлеу қабілетілігіне жету;
 •  қалаған бағытта тереңдетілген теориялық және практикалық дайындыққа жету;
 •  Жоғары дәрежедегі мамандарды даярлау және кәсіби мәдениет, оның ішінде қарым-қатынас, азаматтық ұстанымыды қалыптастыру;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:                                                                 

Жүйелердің негізгі алгоритмдік белгілері мен тиісті алгоритмдік сұлбасын, артықшылықтары мен кемшіліктерін, тұйықталмаған жүйелердің рөлін, кері байланыс басқару жүйелерінің іргелі принциптерін, басқару жүйелерін құруды, жіктеуді;

— автоматы және автоматтандырылған жүйелердің сулетін бақылау және басқару үшін нысандар мен үдерістерді, әртүрлі халық шаруашылығы салаларында ұйымдастыру принциптерін біледі;

— қазіргі заманғы даму үдерістерін және автоматтандыру құралдары мен жүйелерін басқаруды үйренеді;

Қолдана білуі:

Автоматтандыру және басқару жүйелерін пайдалануға арналған құралдар мен ілеспе өндірісін жобалау стандарттарын, әдістемелік және нормативтік материалдарды қолдана алады;

— есептеу техникасы, коммуникация және байланыстағы заманауи байланыс құралдарын қолданады;

— автоматтандыру және басқару жүйелерінің математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және бағдарламалар мен қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын әзірлеуді басқарады;

— автоматтандыру және басқару жүйелерін, есептеу және ақпараттық үдерістерді реттеумен байланысты бағдарламалар мен қамтамасыз етуді талдау әдістерін біледі;

— өндірісті ұйымдастыру мен ғылыми зерттеулерді, экономикалық-ұйымдастырушылық және құқықтық негіздерін ұйымдастырады;

Біліктілігі:

Техникалық жүйелер, өндірістерде технологиялық үдерістерді жүзеге асыруға жүйелік талдау жасауды біледі;

— математикалық модельдің техникалық жүйелерін құруды біледі;

— автоматтандыру және басқару жүйелерінің алгоритмдік және бағдарламалар нысандарын, әртүрлі физикалық табиғатын әзірлеуді қамтамасыз етуді біледі;

Құзіреттілігі:

Автоматтандырылған басқару жүйелерінің мәселелерін әзірлеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастру және пайдалана алу қабілетіне ие.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

ЖОО элективмодулі

 • Түркімемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлға аралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу
 • Еңбек тіқорғау
 • Мәңгілік ел

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Математика және бағдарламалау

 • Жоғары математика І
 • Бағдарламалау І
 • Ықтималдықтар теориясы

Модуль-Математика және физика

 • Жоғары математика ІІ
 • Физика І

Модуль-Дискретті математика

 • Дискретті математика
 • Физика ІІ

Модуль-Электр тізбектері І

 • Электр тізбектері І
 • Электр басқару инженериясына кіріспе 

Модуль- Электр тізбектері ІІ

 • Электр тізбектері ІІ
 • Электроника І

Модуль-Схемотехника және сигналдар

 • Сигналдар және бақылау жүйелері
 • Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер
 • Автоматика құрылғылары мен элементтері 

Модуль-Модуль  – Электр машиналары және электроника

 • Электр машиналары І
 • Электроника ІІ 

Модуль- Техникалық кибернетика

 • Схемаларды талдау және синтездеу
 • Өндірістік автоматика І
 • Сызықты автоматы реттеу жүйесінің теориясы
 • Басқару объектілерін модельдеу және идентификациялау 

Модуль- Өндірістік автоматика

 • Өндірістік автоматика ІІ
 • Бейсызықты автоматы реттеу жүйесінің теориясы
 • Әмбебап автоматтандырылған өндірістер 

Модуль-Әмбебап өндірістер      

 • Автоматика және телемеханика жүйелерінің схемалары
 • Автоматика және телемеханика жүйелерінің жобалау

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Бақылауыш-өлшеуіш аспаптар және автоматика

Модуль- Датчиктер және жұмысшы органдар

 • Датчиктер және аспаптар
 • Күштік автоматика

Модуль – Техникалық құралдардың схемотехникасы

 • Автоматиканың импульстік схемалары
 • PCAD жобалау жүйесі
 • Тұрмыстық автоматиканың практикалық схемалары

ЖБТ2 Өндірістік процесстерді бақылау, реттеу және автоматтандыру

Модуль-Өндірістік процесстерді бақылау

 • Процесстер мен өндірістерді автоматтандырудың технологиялық негіздері
 • Өндірістік құрылғылардың электр жетегі және автоматикасы

Модуль-Өндірістік процесстерді реттеу

 • SCADA-адам машина жүйесі
 • Өнеркәсіптік реттеуіштер
 • Байланыс жүйелерінің автоматикасы

Кәсіби тәжірибе

 Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1 курста   «Оқу тәжірибе I » – университеттің оқу зертханасында өтеді — 3 апта;

2 курста « Өндірістік тәжірибесі І» өндірістік мекемелерде өтеді  — 2,5 апта;

3 курста «Өндірістік тәжірибе ІІ» қалалық, аудандық мекемелер, ұйымдар, кәсіпорындарда өтеді — 2,5 апта;

4 курста «Өндірістік тәжірибе»  қалалық, аудандық мекемелерде , ұйымдарда, кәсіпорындарда өтеді — 10 апта;

4 курста «Диплом алды тәжірибе» университеттің Электр инженериясы кафедрасында өтеді — 5 апта. 

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Кентау қаласы «Кентау трансформатор зауыты»
 • Түркістан қаласына қарасты өндірістік мекемелерінде
 • Кентау қаласына қарасты өндірістік мекемелерінде

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Автоматтандыру және басқару

Мамандық шифры

6В063

Факультеті

Инженерия

Оқу деңгейлері

Бірінші жоғары білім беру

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Профильдік пәні

математика

Өту балы

50-140

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

330 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

450 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×