Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

БІЛІКТІЛІГІ

6B013-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 • Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие, төмендегі бағыттар бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті бастауыш білім беру педагогын даярлау:
 • педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыру;
 • бастауыш сынып оқушыларының субъективті іс-әрекетін ұйымдастыру;
 • бастауыш сынып оқушыларының тұлғасын қалыптастыру және дамыту үдерісін басқару;
 • бастауыш сынып оқушыларының жалпы мәдениетін қалыптастыру бағыттары бойынша қамтамасыз ету және құзыретті бакалавр дайындаудың құқықтық-нормативті негіздерін анықтау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • бастауыш мектептің педагогикасы мен этнопедагогиканың ұғымдары және әдіснамалық негіздерін игереді;
 • 6 жасар балалардың тұлғалық дамуы және қалыптасу заңдылықтарын меңгереді;
 • кіші мектеп жасындағы балалардың анатомиялық-физиологиялық негізгі заңдылықтары мен дамуы жайлы мағлұмат алады;
 • мектептегі оқуға баланың дайындығының мониторингінің ғылыми – теориялық негіздерін игереді;
 • қазіргі қолданыстағы бастауыш білімнің стандарты, оқу бағдарламалары, және оқу құралдарының құрылымы мен мазмұнын меңгереді;
 • оқытатын пәндердің теориялық негіздерін; оқытатын пәндердің мақсаты мен міндеттері; бастауыш мектептің қазіргі кезеңдегі дамуы жайлы мағлұмат алады;
 • бастауыш сыныптардағы оқу пәндерінің оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін игереді.

Қолдана білуі:

 • компьютерлік және коммуникативті сауаттылығы болуы керек;
 • кіші мектеп жасындағы балалардың шығармашылық және сыни ойлауын дамытуға арналған сабақтарды ұйымдастыру және өткізе алуы керек;
 • бастауыш мектептің педагогикалық процесінде инновациялық технологияларды пайдалануы керек.

Біліктілігі:

 • педагогикалық әрекетті үлгілеу, педагогикалық қызметте рефлексияны
 • жүзеге асыру, мақсатты қоя білу, педагогикалық диагностика жүргізу; оқыту және тәрбиелеу үдерісін құруды жүзеге асыруы керек;
 • оқу-танымдық әрекетті оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне сәйкес ұйымдастыра білуі керек;
 • оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі технологиясын пайдалануы керек;
 • сабақта және сабақтан тыс уақытта оқушылардың оқу танымдық мотивациясының негізінде түйінді құзыреттіліктерді қалыптастыруы қажет;

Құзіреттілігі:

 • оқушылардың түйінді құзыреттілігін қалыптастырады;
 • кіші мектеп оқушыларының қызығушылықтары мен қабілеттерінің
 • мониторнигін жасайды;
 • рухани-адамгершілік, патриоттық, экологиялық және оқушылардың денсаулығын сақтайтын тәрбиені ұйымдастырады және өткізеді.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі 

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Психология және физиология

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Модуль-Теориялық білім

 • Математиканың бастауыш курс негіздері
 • Қазіргі қазақ (орыс) тілі негіздері
 • Жаратылыстану негіздері

Модуль-Мектеп педагогикасы

 • Педагогика І
 • Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль-Педагогикалық білім

 • Этнопедагогика
 • Білім беру бағдарламалары

Модуль-Әдістеме І

 • Бастауыш сыныптарда қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесі
 • Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқыту әдістемесі
 • Педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістері

Модуль-Әдістеме ІІ

 • Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі
 • Бастауыш сыныптарда дүниетануды оқыту әдістемесі
 • Педагогикалық технология және инновация

Модуль-Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль-Әдістеме ІІІ

 • Бастауыш сыныптарда әдебиеттік оқу әдістемесі
 • Бастауыш сыныптарда информатиканы оқыту әдістемесі

Модуль-Әдістеме ІV

 • Бастауыш сыныптарда еңбекке баулуды оқыту әдістемесі
 • Бастауыш сыныптарда бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі
 • Бастауыш сыныптарда музыкалық өнер теориясы мен әдістемесі
 • Бастауыш сыныптарда дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Бастауыш сыныптарда қосымша оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру

Модуль- Тәрбие үдерісі бойынша қосымша жұмыстар

 • Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
 • Қосымша білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмыстары

Модуль- Оқу үдерісі бойынша қосымша жұмыстар

 • Алты жасар баланы оқыту мен тәрбиелеу ерекшеліктері
 • Дамытушы сипаттағы сабақтарды ұйымдастыру
 • Бастауыш сыныптарға арналған мультимедиялық материалдар дайындау практикумы

ЖБТ2 Даярлық тобында оқу жұмысын ұйымдастыру

Модуль- Баланы мектепке бейімдеу

 • Даярлық топтарындағы бала тұлғасын психологиялық-педагогикалық диагностикалау
 • Даярлық топтарындағы дене тәрбиесі және ойын әдістемесі

Модуль- Баланы оқуға даярлау әдістемесі

 • Даярлық топтарындағы оқыту әдістемесі
 • Қарапайым математикалық ұғымдарды үйрету
 • Бастауыш сыныптарда тіл дамыту әдістемесі

Кәсіби тәжірибелер

1- курста «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2, 3 – курстарда «Педагогикалық тәжірибе» – 3 апта;

4 – курста «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста «Диплом алды тәжірибе» – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. Некрасов атындағы №9 мектеп-гимназия
 2. №14 жалпы орта мектеп
 3. Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 4. №23 жалпы орта мектеп
 5. Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектеп
 6. №27 жалпы орта мектеп
 7. А.Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектеп
 8. М.Әбенова атындағы жалпы орта мектеп
 9. Түркістан көмекші мектеп интернаты
 10. Түркістан гуманитарлық-техникалық колледжі
 11. №21 колледж

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Мамандық шифры:

6B013

Факультеті:      

Әлеуметтік-Гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері:

Жоғары бiлiм

Оқу түрлері:

Күндізгі

Таңдау пәні:

Биология

Профильдік пәні:      

Математика

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін (тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін (тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×