Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

БІЛІКТІЛІГІ

7M012-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша магистр

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 • теориялық, әдіснамалық, арнаулы пәндер әдістемесінен ғылыми деңгейде терең білім меңгеруін қамтамасыз ету;
 • деректануда магистранттың кәсіби біліктілігін қалыптастыру;
 • ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен әдістерін терең меңгерту;
 • сапалы практикалық даярлығын жүзеге асыру;
 • тұрақты өздігінен даму және өздігінен жетілу қабілеттілігін қалыптастыру.

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру қажет;
 • ғылыми қызметтің ұстанымдары мен ұйымдастыру құрылымын ұйымдастыра білуі қажет;
 • оқыту үдерісі барысында студенттердің танымдық әрекет психологисын игеруі қажет;
 • оқыту сапасын және оны тиімді жетілдірудегі психологиялық әдістері мен тәсілдерін меңгеруі қажет.

Қолдана білуі:

 • педагогикалық қызметті кредиттік технология бойынша оқыту мен білім беруді жүзеге асыра білуі қажет;
 • кәсіби пәндерді оқытудың әдістемелерін білуі қажет;
 • білім беру үрдісінде қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана білу қажет;
 • мәдениетаралық байланыс пен кәсіптік қарым-қатынас орната алуы қажет;
 • шешендік өнер, ауызша және жазбаша сөйлеуде өз ойын дұрыс және логикалық жеткізе білуі қажет;
 • докторантурада білімін жалғастыру, кәсіби қызмет үшін күнделікті қажетті білімді тереңдетуі қажет.

Біліктілігі:

 • қазіргі тұжырымдамаларды, үдерістер мен құбылыстардың сыни тұрғыдан талдау жасай алуы керек;
 • оқытудың интерактивті әдістерін қолдана алулары керек;
 • қазіргі ақпараттық технологиялар арқылы ақпараттық – талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмысты жүргізе білу керек;
 • кәсіби деңгейде шетел тілін еркін меңгеру, жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқыту және зерттеулерді іске- асыруға мүмкіндігі болуы керек.

Құзіреттілігі:

 • кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындайды;
 • кәсіптік дағды мен біліктілікті кеңейту, білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз ету әдістерін жетілдіреді.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика 

БЕЙІНДЕУШІ ПӘНДЕР МОДУЛЬДЕРІ

Кәсіби міндетті модулі

 • Мектепке дейінгі білімді басқарудың жаңа тұғырлары
 • Мектепке дейінгі білімнің теориялық-әдістемелік мәселелері

Кәсіби элективті модуль

 • Қазақстандағы мектепке дейінгі педагогиканың даму тарихы
 • Ғылыми зерттеу жұмыстары
 • Мектепке дейінгі білім беру саясаты: әлемдік тәжірибе
 • Білім беру сапасын бағалау және басқару
 • ЖОО-дағы мектепке дейінгі педагогиканың өзекті мәселелері
 • Қазіргі заманғы педагогика ғылымының өзекті мәселелері
 • Қазіргі білім берудегі құзыреттілік тұғыр
 • Болашақ маманның рухани-адамгершілік тұлғасын қалыптастыру әдістемесі
 • М.Монтесорри жүйесі бойынша ерте дамыту
 • Ғылым мен мектепке дейінгі білімнің қазіргі мәселелері
 • Шетелдердегі мектепке дейінгі білім беру тәжірибесі
 • Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ 1 Мектепке дейінгі кәсіби білімнің теориясы мен әдістемесі

Модуль-Оқыту және тәрбиелеу

 • Мектепке дейінгі білімдегі мониторинг-жүйесі
 • ЖОО-дағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру

Модуль-Өлшеу және бағалау

 • Білім беру технологиясын өлшеу
 • Бағдарламаны әзірлеу үдерісі

ЖБТ 2 Мектепке дейінгі білім инновациясы

Модуль-Білім беру үдерісі

 • Мектепке дейінгі ұйымдағы тұлғаға бағдарлы білім беру теориясы
 • Ұлттық тәрбие негіздері

Модуль-Білім инновациясы

 • ЖОО-дағы мектепке дейінгі білім технологиялары
 • Білім берудегі инновациялық процестер

Кәсіби тәжірибелер

2-4 семестрлерде «Зерттеушілік тәжірибе» (6 апта)

4 семестрде «Педагогикалық тәжірибе» (3апта)

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. Қожа Ахмет Ясауи атындығы Халықаралық қазақ-түрік университеті
 2. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
 3. «Алия» балабақшасы
 4. «Айгөлек» балабақшасы
 5. «Балдырған» ясли балабақшасы
 6. «Балбөбек» балабақшасы
 7. №23 жалпы орта мектеп

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Мамандық шифры:

7M012
Факультеті:      

Әлеуметтік-Гуманитарлық ғылымдар
Оқу деңгейлері:

Жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм
Оқу түрлері:

Күндізгі

Оқу төлем ақысы:

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

550 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

600 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×