Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

БІЛІКТІЛІГІ

6B012-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 • Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары мектепке дейінгі мамандарды даярлау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • мектепке дейінгі педагогиканың теориялық негіздері мен категорияларын; даму заңдылықтарын және мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік қалыптасуын; мектепке дейінгі баланың жас ерекшелігін, анатомиялық-физиологиялық және психикалық даму ерекшеліктерінің негізгі заңдылықтарын меңгереді;
 • көп мәдениетті қоғамдағы педагогикалық әрекеттерді ұйымдастырудың теориялық негізін; мәдени, діни және ұлттық ерекшеліктері жайлы мағлұмат алады;
 • баланың мектептегі оқуға психологиялық дайындығының, психологиялық диагностикалаудың теориялық және практикалық негіздерін игереді;
 • жеке әдістемелердің теориялық негіздері, олардың қазіргі кезеңдегі мектепке дейінгі білім дамуындағы мақсаты мен міндеттерін меңгереді;
 • қолданыстағы мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту стандартының мазмұнын және құрылымын, білім беру бағдарламаларын, әдістемелік құралдарды игереді;
 • қазіргі білім беру технологияларын, халықаралық және отандық мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту тәжірибелерін үйренеді;
 • бір жастан 6 жасқа дейінгі балалардың құзыретінің даму индикаторларының мазмұнын меңгереді;
 • мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиелеу-білім беру процесіне ата-аналарды тартудың инновациялық түрлері мен әдістерін үйренеді.

Қолдана білуі:

 • компьютерлік сауаттылық, тілінің дамуы, мектеп жасына дейінгі балалармен қарым-қатынасты ұйымдастыру, сын тұрғысынан және шығармашылық ойлау, мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық процесте инновациялық технологияны қолдануы керек;
 • тұлғаға бағдарланған оқыту жағдайында (бала-ата-ана-тәрбиеші) үштік субъективті қатынаста педагогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыруы керек;
 • мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек, адамгершілік, эстетикалық, экологиялық, дене тәрбиесін жүзеге асыруы керек;
 • педагогикалық процеске және қызметіне рефлексия жасауды, өзін-өзі бақылауды жүзеге асыруы керек.

Біліктілігі:

 • мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиелік-білімділік процесті жобалау, педагогикалық қызмет рефлексиясын жүзеге асыруы керек;
 • жас және ерекшелігіне сәйкес мектепке дейінгі балалардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыруы керек;
 • балалардың денсаулық жағдайын және дамуын ескеруге даралап қарау тұғыры негізінде әрбір баланың дарынын, қабілетін, дағдысын белгілеуі және дамытуы керек;
 • мектеп жасына дейінгі балалардың топтық, тұлғааралық өзара әрекетін ұйымдастыруы керек;
 • мектепке дейінгі балалардың шығармашылық, танымдық, дербес әрекетін дамыту үшін пәндік дамытушылық орта құруы керек;
 • мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыста денсаулық сақтау технологиясын қолдануы керек;
 • мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиелеу-білім беру процесіне инновация енгізу нәтижесін талдауы және бағалауы керек.

Құзіреттілігі:

 • мектеп жасына дейінгі балалардың түйінді құзыреттігін қалыптастырады. (денсаулық, танымдық, коммуникативтік, әлеуметтік, шығармашылық);
 • мектеп жасына дейінгі балалардың қабілеті мен қызығушылығын дамыту және айқындайды;
 • ақпараттық және инновациялық-педагогикалық технологияларды қолданады;
 • өзіндік танымдық әрекеті аясында, баламалы мәселелерді шешуде оңтайлы таңдау жасауды қамтамасыз етеді;
 • әлеуметтік-еңбек саласында, еңбек нарығын талдау дағдысын, өзіндік кәсіби мүмкіндіктерін бағалау, еңбек қарым-қатынасты этикасы мен нормасына бағдарланады.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

 

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Психология және физиология

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгілер гигиенасы

Модуль-Мамандыққа кіріспе

 • Мектепке дейінгі тәрбиеші қызметі
 • Ана саулығы мен баланың тамақтануы
 • Бала дамуы

Модуль-Мектеп педагогикасы

 • Педагогика І
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль-Таным

 • Этнопедагогика
 • Мектепке дейінгі білім беру бағдарламасы

Модуль-Әдістеме негіздері

 • Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару
 • Баланың психологиялық-педагогикалық диагностикасы

Модуль-Әдістеме І

 • Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптасытыру
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі
 • Баланың психологиялық қалпын қорғау

Модуль-Әдістеме ІІ

 • Дене тәрбиесі және ойын үйрету
 • Мектепке дейінгі балалардың музыкалық білімі
 • Мектепке дейінгі балалардың бейнелеу өнері
 • Мектепке дейінгі балалардың дүниетануын қалыптастыру

Модуль-Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль-Әдістеме ІІІ

 • Оқыту технологиялары мен материалдарды жобалау
 • Мектепке дейінгі балалар әдебиеті
 • Дефектология негіздері және логопедия
 • Драма

Модуль-Әдістеме ІV

 • Ғылыми зерттеу әдістері
 • Мектепке дейінгі педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
 • Тәрбиеші шеберлігі

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Балабақша

Модуль-Балабақшадағы әдістемелік басшылық

 • Балалар ойынын дайындау
 • Оқыту принциптері мен әдістері
 • Ата-аналар білімі

Модуль-Ұйымдастырылған іс-әрекет

 • Балабақшадағы жаңа технология
 • Мәдени тынығуын ұйымдастыру

ЖБТ2 Арнайы балалар ұйымы

Модуль-Инклюзив

 • Ана-бала саулығы және алғашқы көмек
 • Арнайы оқыту әдістері
 • Құм терапиясы

Модуль-Емдік шара

 • АРТ технология
 • Музыкамен емдеу

Кәсіби тәжірибелер

1- курста «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2, 3 – курстарда «Педагогикалық тәжірибе» – 3 апта;

4 – курста «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста «Диплом алды тәжірибе» – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. «Алия» балабақшасы
 2. «Айгөлек» балабақшасы
 3. «Балдырған» ясли балабақшасы
 4. «Балбөбек» балабақшасы
 5. №23 жалпы орта мектеп

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Мамандық шифры:

6B012

Факультеті:

Әлеуметтік-Гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері:

Жоғары бiлiм

Оқу түрлері:

Күндізгі

Таңдау пәні:

Биология

Профильдік пәні:

Математика

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін (тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін (тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×