Менеджмент

БІЛІКТІЛІГІ

 • 6В041 – Менеджмент мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Басқару жұмыстарын жүргізуде экономика мен менеджмент біліктілігін меңгерген, теориялық білім және практикалық  дағдыға  ие  болған,  іс  жүргізетін  мекемелердің  жұмыстарының  негізгі  бағыттарын білетін, ең бастысы бизнес аясындағы жұмыстарға аса қажетті жоғары дәрежедегі менеджмент мамандарын даярлау;
 •  Бизнес аясында жұмыс жүргізуге керекті, сонымен бірге жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу орталықтарының сұранысын қанағаттандыратын,   сыртқы экономиканың жұмыстарын басқару ісін жүргізе алатын мамандар дайындау;
 • Басқару стратегиясы мен саясаттын жоспарлай білетін, халықаралық, аймақтық институттардың және мекемелердің сұранысын қанағаттандыратын, сонымен  бірге  экономиканы  тиімді  басқарудың  жолдарын  іздестіретін  сараптау орталықтарына қажетті мамандар даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Қазіргі басқару саласының мақсаты мен құрылымын, мамандардың рөлі мен маңыздылығын оқыту;
 • Басқаруда жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, менеджмент ғылымының озық әлемдік тәжірибесін меңгерту.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Басқарудың теориялық-әдіснамасын, дамуын, қағидаларын  кәсіби іс-әрекеті негізінде тұжырымдай біледі;
 • Бәсекелік орта жағдайында маркетингтік тұрғыдан баға беру, бизнесті ұйымдастыру шараларын жасай біледі;
 • Еңбекті ұйымдастыру мазмұнын, түрлерін, заңдылықтарын, принциптерін, технологияларын біледі;
 • Басқару саласындағы жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын меңгереді.

Қолдана білуі:

 • Менеджмент мамандығы бойынша игерген теориялық және практикалық білімдерін кәсіби деңгейде қолдана білуі керек;
 • Халықаралық бизнес серіктестермен шет тілінде байланыс жасай білуі керек;
 • Жаңа ақпараттық технологиялармен жұмыс істей білуі керек.

Біліктілігі:

 • Корпоративті басқару принциптерін, әдістерін, технологияларын қолдана отырып ұйымдағы қайшылықтық жағдайларды шешуге, басқаруда іскерлік келісімдер негізінде қарым-қатынас орната білуі керек;
 • Компания дамуының жедел және ұзақ мерзімді болжамын жасай білуі керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ менеджердің маманданған құзыреттілігі кәсіпорындар мен мекемелердің талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі (Орыс тілі)
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль  – Экономикаға кіріспе

 • Экономикадағы математика
 • Экономикалық теория
 • Экономикалық ілімдер тарихы

Модуль  – Менеджмент ғылымының дамуы 

 • Менеджмент ғылымына кіріспе
 • Логистика

Модуль – Микро-макроэкономика негіздері I 

 • Микроэкономика I
 • Макроэкономика I

Модуль  –  Қаржы және бухгалтерия

 • Қаржы
 • Бухгалтерлік есеп I

Модуль  –  Ұйым қызметін басқару

 • Статистика
 • Маркетингті басқару
 • Өндірісті басқару І

Модуль   – Менеджмент және маркетинг

 • Менеджмент ІІ
 • Маркетинг
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу

Модуль   – Қаржыны басқару және есебі

 • Басқару есебі І
 •  Қаржыны басқару

Модуль   – Бизнесті басқару

 • Бизнесті ұйымдастыру
 • Өндірісті басқару ІІ
 • Инновациялық және креативті менеджмент
 • Кәсіби этика

Модуль   – Ұйым персоналын басқару

 • Адам ресурстарын басқару
 • Лидерлік және мотивация
 • Басқару және ұйымдастыру

Модуль   – Басқару стартегиялары

 • Сапа менеджменті
 • Маркетинг стратегиялары
 • Сыртқы сауда операциялары
 • Бизнесті бағалау

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Стратегиялық басқару

Модуль – Ұйым дамуын басқару

 • Ұйым капиталын басқару
 • Дағдарыс-менеджмент
 • Инвестициялық менеджмент

Модуль – Ұйым тәуекелін және жобаларды басқару

 • Тәуекелді басқару
 • Жобаларды басқару

ЖБТ2 «Адам ресурстарын басқару»

Модуль – «Қызметкерлерді басқару»

 • Басқару шешімдерін қабылдау
 • Ұйымдастырушылық тәртіп
 • Тайм менеджмент

Модуль – Ұйымда персоналды басқару

 • Персонал аудиті және контролинг
 • Дауларды басқару

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста аудандық, қалалық кәсіпорындарда өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;
 • 2-курстарда қалалық, облыстық кәсіпорындарда өтетін «Өндірістік тәжірибе I» – 2,5 апта;
 • 3-курстарда қалалық, облыстық кәсіпорындарда өтетін «Өндірістік тәжірибе II» – 2,5 апта;
 • 4-курста облыстық, республикалық кәсіпорындарда өтетін «Өндірістік тәжірибе III» – 10 апта;
 • 4-курста облыстық, республикалық кәсіпорындарда өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • «Туркуаз инвест» ЖШС
 • «Индустриалық Синдикат» ЖШС
 • «Center Colors» ЖШС
 • «Саулет Бетон» ЖШС
 • «KazFoodProducts» ЖШС
 • «Pupil» ЖШС
 • «КазТермоПласт» ЖШС
 • «CAT Сентрал Азия Трейдинг» ЖШС

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Менеджмент

Мамандық шифры

6В041

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

География

Профильдік пәні

Математика

Өту балы

60

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×