6D050700-Менеджмент

БІЛІКТІЛІГІ

 • Әлеуметтік ғылым бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • қазіргі журналистиканың заманауи хал-ахуалы, дамуы, құрылымы жайлы ақпараттармен таныстыру. Қазіргі журналистиканың ерекшеліктері мен осы мамандық жайлы жалпы мәлімет беру.
 • қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын, зерттеу әдістерін білу, болжамдар жасау; журналистің әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін білу;
 • географиялық және әлеуметтік ықшамдылық әдістемесін меңгеру;
 • өзін жеке тұлға ретінде сезіну, әлеуметтік баламалық таңдаулар жағдайында өз құқықтары мен міндеттерін қорғай білу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • студенттерге қазіргі журналистика саласының маңызы, мақсаты және құрылымымен қатар, журналистика саласындағы мамандардың рөлі мен міндеттерін оқыту;
 • жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, әртүрлі баспа өнімдерін басып шығарудың әдіс-тәсілдерін меңгерту;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • студент қазіргі журналистиканың қоғамдағы орны мен рөлін талдауды игереді;
 • әлемдік және отандық басылымдардың жүйесі, жалпы жағдайлары мен құрылымдары туралы мағлұмат алады;
 • жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын меңгереді.

Қолдана білуі:

 • студент нарық коньюктурасын ескере отырып, журналистика саласына қатысты ақпараттарды, игерген білімді кәсіби деңгейде қолдана алуы керек;
 • маркетингтік ақпарат құрылымдарының жоспарын жасай білуі керек;
 • ақпараттық жүйелермен жұмыс істей білуі керек.

Біліктілігі:

 • Бұқаралық, жүйелік және жаңа ақпараттық құралдарды қолдана отырып, журналистика саласының жедел және ұзақ мерзімді болжамын жасай білуі керек;
 • Журналистика саласында маркетинг, менеджмент және басқа да нарықтық механизмдерді қолдана білуі керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ журналистің маманданған құзыреттілігі жұмыс берушілер мен БАҚ-тардың талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Зерттеулерді басқару

Кәсіби элективті модулі

 • Қазіргі басқарудың әдістемелік негіздері
 • Жалпы сапаны басқару
 • Менеджментте зерттеу әдістері
 • Статистикалық талдау мен модельдеу
 • Стратегиялық басқару шешімдері
 • Өндіріс стартегиясы
 • Лидерлік және ұйымдастыру
 • Кәсіпкерлік тәуекелді басқару

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • Педагогикалық (3 — апта) ІІ
 • Зерттеушiлік (8 — апта)  ІІ

Ғылыми зерттеу жұмысы 

 • Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) I (45 апта)
 • Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) II (47 апта)
 • Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) III (37 апта)

Докторанттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қазақстан Республикасының кез келген жоғары оқу орындарында және кезкелген кәсіпорындарда педагогикалық және ғылыми-зерттеушілік тәжірибеден өте алады.

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Менеджмент

Мамандық шифры

6D50700

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Менеджмент мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

1 200 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

1 500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×