Мемлекеттік және жергілікті басқару

БІЛІКТІЛІГІ

 • 6В041 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Теориялық білім және экономика мен менеджмент біліктілігін меңгерген, басқару жұмыстарын жүргізуде практикалық  дағдыға  ие  болған,  іс  жүргізетін  мекемелердің  жұмыстарының  негізгі  бағыттарын білетін, ең бастысы мемлекет басқару аясындағы жұмыстарға аса қажетті жоғары дәрежедегі мемлекеттік және жергілікті басқару мамандарын даярлау;
 • Мемлекет басқару аясында жұмыс жүргізуге керекті, сонымен бірге жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу орталықтарының сұранысын қанағаттандыратын, сыртқы экономиканың жұмыстарын басқару ісін жүргізе алатын мамандар дайындау;
 • Экономикалық стратегия мен экономикалық саясатты жоспарлай білетін, халықаралық, аймақтық институттардың және мекемелердің сұранысын қанағаттандыратын, сонымен бірге  экономиканы  тиімді  басқарудың  жолдарын  іздестіретін  сараптау  орталықтарына  қажетті мамандар даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін базалық білімдерді меңгерту;
 • Ұйымды басқару саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білу, ұйымда ұйымдастырушылық және басқарушылық әдістерді ұғындыру;
 • Халықаралық тәжірибені есепке ала отырып, қоғамдық қатынастарды басқарудың жаңа үлгілерін енгізу, жаңа ақпараттық технологияларды қолдана білу, қажетті жаңа білімдерді алу дағдыларын меңгерту.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

 • Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай білу, ойлау, өзінің көзқарасын дәлелдей алу және жаңа шешімдер ұсына біледі;
 • Орталық және жергілікті басқару органдарының сыртқы экономикалық қызметтерін жүзеге асыру және оның тиімділігін арттыру, ұйымдастыру.

Білімі:

 • Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай білу, ойлау, өзінің көзқарасын дәлелдей алу және жаңа шешімдер ұсына біледі;
 • Орталық және жергілікті басқару органдарының сыртқы экономикалық қызметтерін жүзеге асыру және оның тиімділігін арттыру, ұйымдастыру.

Қолдана білуі:

 • Кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу қабілеті;
 • Өз уақытын тиімді ұйымдастыруға, жауапкершілікті өзіне қабылдауға, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтауға, қоршаған ортаны қорғауға қабілетті;
 • Командада жұмыс істеуге қабілетті, өз ойын нақты жеткізеді, жаңа шешімдер ұсына біледі, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі, қақтығыстарды шешуге қабілетті;

Біліктілігі:

 • Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық негіздерін макроэкономикалық процестерін шаруашылығын қамтамасыз етуді: басқару функцияларын анықтау, басқару әдістері мен стилін, ұйымдық құрылымын қалыптастыру арқылы өндіріс факторларының тиімді қолданылуын басқару, қадағалау және мотивациялау;
 • Мемлекеттік экономикалық саясатын негіздеу бойынша, алдағы уақытта мақсаттарды анықтау және ел мен оның әкімшілік-аумақтық таксондардың әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарын әзірлеу жөнінде тиісті ғылыми және ұйымдастырушылық жұмыстарын жүргізу;
 • Мемлекеттік экономикалық саясатын негіздеу және алдағы кезеңнің мақсаттарын белгілеу

Құзіреттілігі:

Болашақ мемлекеттік қызметкердің маманданған құзіреттілігі мемлекеттік және жергілікті басқару құрылымында заманауи менеджментті қолдану, инновациялық идеяларды таңдау және шешім қабылдау әдістерін қолдану болып табылады.

Модуль — Қаржы және бухгалтерия

 • Қаржы
 • Бухгалтерлік есеп I

Модуль – Адам ресурстарын басқару

 • Статистика
 • Қоғамды басқару
 • Адами қатынастар негіздері

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік (қазақ) тілі

Базалық кәсіптендіру модулі 

Модуль  —  Экономикаға кіріспе

 • Экономикадағы математика
 • Экономикалық теория
 • Экономикалық ілімдер тарихы

Модуль – Басқару мен логистика

 • Басқару теориясы
 • Логистика

Модуль — Микро-макроэкономикаға негіздері I

 • Микроэкономика I
 • Макроэкономика I

Модуль — Менеджмент және маркетинг

 • Менеджмент І
 • Маркетинг
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу

Модуль — Жергілікті даму жүйесі

 • Қаланы дамыту саясаты
 • Жергілікті басқару І

Модуль – Мемлекеттік басқару және әлеуметтік жүйе

 • Мемлекеттік басқару теориясы
 • Салааралық кешендерді мемлекеттік басқару
 • Қазақстанның әлеуметтік жүйесі
 • Басқару және этика

Модуль – Мемлекеттік бюджет және бизнестің дамуы

 • Адам ресурстарын басқару
 • Мемлекет және бизнес
 • Жергілікті басқару ІІ

Модуль – Сыртқы саясат және аймақтық басқару

 • Бюджетті басқару
 • Мемлекеттің сыртқы саясаты
 • Мемлекеттік іс-құжаттар құқығы

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Cаясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Ата-түрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ)

ЖБТ1 – «Мемлекеттік басқару»

Модуль – Қаржы және жобаларды басқару

 • 123 Мемлекеттік қаржыны басқару
 • 121 Мемлекеттік жобаларды басқару
 • В41.112 Жұмысбастылықты қамту

Модуль – Мемлекеттік және жергілікті жоспарлау

 • 120 Мемлекеттік және коммерциялық емес секторды стратегиялық жоспарлау
 • 115 Қалалық және аймақтық жоспарлау

ЖБТ2 —  «Аймақтық басқару»

Модуль – Аумақтардың шаруашылығын басқару

 • В41.114 Қала шаруашылығын басқару
 • В41.106 Аумақтың дамуын басқару
 • В41.103 Аймақтық еңбек нарығын басқару

Модуль – Аймақтағы инвестициялық басқару

 • В41.102 Аймақ қаржысын басқару
 • В41.105 Аймақтың инвестициялық саясаты

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

Оқу тәжірибесі I (3 апта) — ІІ курс

Өндірістік тәжірибе I (2,5 апта) — ІV курс

Өндірістік тәжірибе II (2,5 апта) — VІ курс

Өндірістік тәжірибе III (10 апта) — VІІІ курс

Дипломалды тәжірибе  (5 апта) — VІІІ курс

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Түркістан қаласы әкімдігі «Қала әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
 • Түркістан қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі
 • Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
 • Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі
 • Түркістан қаласы әкімдігінің «Кәсіпкерлік және туризм» бөлімі
 • Түркістан қаласы әкімдігінің «Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО әкімдігі «Облыс әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО әкімдігіне қарасты түрлі басқармаларында тәжірибеден өте алады.

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мамандық шифры

6В041

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

География

Профильдік пәні

Математика

Өту балы

қазақ 90, орыс 88

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×