Тарих

БІЛІКТІЛІГІ

 • Тарих  бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Бакалавр бағдарламасы, ең алдымен, таңдалған ғылым саласында толыққанды білім мен дағдыларды алуға даяр кәсіби кадрларды практикалық қызметке дайындау;
 • толыққанды және сапалы жоғары базалық білім беру, тарих ғылымы саласындағы және мектепте тарихты оқытуда біліктілігін жетілдіру;
 • оқытудың жаңа технологияларын, компьютерлік сауаттылықты арттыру, жеке өзіндік оқу бағдарламасын таңдау, келесі жоғары ғылыми-педагогикалық деңгейдегі білімді алу үшін оқуды жалғастыруға жағдай жасау;
 • зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды (бітіру жұмыстарын) орындауға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру;
 • әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша пәндерді терең оқытуды қарастырады және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу, ұйымдастыру-басқару іс-әрекеттерін игерту;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы; ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы; ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы; ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсінігінің болуы.
 • жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін зерттеуі.
 • ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі;

Қолдана білуі: 

 • Тарих мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • тарих мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.

Біліктілігі:

 • зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерін, осы сала бойынша зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсете білуі;
 • ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, жасау, іске асыру және түзету іскерлігі;
 • жаңа және күрделі идеяларды сынай отырып талдау, бағалау және жинақтау іскерлігі;
 • өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізу біліктілігі;
 • білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі – (Деңгей 1)
 • Ағылшын тілі – (Деңгей 2)
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 1)
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 2)

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛІ 

Модуль – Тарихи пәндер

 • Мұражай және ескерткіштерді қорғау
 • Адамзаттың тарихқа дейінгі эволюциясы

Модуль – Психология және физиология

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Модуль – Ежелгі тарих

 • Қазақстанның ежелгі заман тарихы
 • Ежелгі дүние тарихы. Еуропа
 • Ежелгі дүние тарихы. Азия

Модуль – Қосалқы пәндер

 • Қосалқы тарихи пәндер
 • Мұрағаттану

Модуль – Археология және этнология

 • Археология
 • Этнология

Модуль – Мектеп педагогикасы

 • Педагогика І
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль – Орта ғассырлар тарихы

 • Қазақстанның орта ғасыр тарихы
 • Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы
 • Орта ғасырлардағы Еуропа және Америка елдерінің тарихы

Модуль – Тарихнама және деректану

 • Деректану
 • Тарихнама

Модуль – Жаңа заман тарихы

 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
 • Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы

Модуль – Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль — Әдістеме

 • Тарихты оқыту әдістемесі
 • Түркі халықтарының тарихы

Модуль – Қазіргі және жаңа заман тарихы

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Еуропа мен Американың жаңа және қазіргі заман тарихы
 • Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ата-түрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 – Шетелдер тарихы 

Модуль – Жақын шетел

 • Орта Азия елдерінің тарихы
 • Ресей және Кеңес мемлекеттерінің тарихы
 • Шетелдегі қазақтар тарихы

Модуль – Халықаралық қатынастар

 • Халықаралық ұйымдар
 • Әлемдік қайраткерлер: өмірі мен саяси қызметі
 • Әлемдік өркениеттер тарихы

ЖБТ2 – Отан тарихы 

Модуль – Тарихи білім беру

 • Қазақстандағы халық-ағарту ісінің дамуы
 • Қазақстан тарихы пәнін оқытудың инновациялық әдістері
 • Мектептегі менеджмент және іс-қағаздарын жүргізу

Модуль — Өлкетану

 • Орта Азия мен Қазақстанның сәулет өнері
 • Қазақстанның ортағасырлық қалалары
 • Отандық тарихтағы хандық кезең

Кәсіби тәжірибе 

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Ясауи университетінде өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2-курста ҒЗИ және қалалық ЖОМ өтетін «Педагогикалық тәжірибе» – 3 апта;

3-курста ҒЗИ және қалалық ЖОМ өтетін «Педагогикалық тәжірибе» – 2 апта;

4-курста облыстық, республикалық, аудандық, қалалық ЖОМ өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Археология ғылыми-зерттеу орталығы
 • №21 колледжі
 • М.Мәметова атындағы №6 жалпы орта мектебі
 • №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия
 • №21 жалпы орта мектебі
 • Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектебі
 • А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебі
 • Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 • №19 жалпы орта мектебі
 • №23 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Тарих

Мамандық шифры

6B016

Факультеті

Гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Өту балы

87

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін (тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін (тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×