Археология және этнология

БІЛІКТІЛІГІ

 • «Археология және этнология» мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің Aта заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлеріне құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары археолог-этнологтарды даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • «Археология және этнология» мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы білім технологияларын меңгеруді қамтамасыз ету.
 • әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша пәндерді терең оқытуды қарастырады және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу, ұйымдастыру-басқару іс-әрекеттерін игерту;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • 6В022 — «Археология және этнология» мамандығы бойынша білім бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін Қазақстан тарихы, философия, экология және тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі;
 • Мемлекеттік және шетел тілдерін тереңдете меңгеруі;
 • Басқару құралы ретінде техникалық және жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі;
 • Базалық пәндерді оқу барысында педагогика, психология және адам дамуы, жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі және т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі;
 •  Кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімінің болуы;
 • Кәсіби пәндерді оқу барысында: археология және этнология бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.

Қолдана білуі: 

 • «Археология және этнология» мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • «Археология және этнология» бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, кәсіби қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • Кәсіби білімнің іргетасы ретінде археологиялық және этнологиялық базалық білім, дағды және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру;

Біліктілігі:

 • Зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерін, осы сала бойынша зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсете білуі;
 • Ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, жасау, іске асыру және түзету іскерлігі;
 • Жаңа және күрделі идеяларды сынай отырып талдау, бағалау және жинақтау іскерлігі;
 • Өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізу біліктілігі;
 • Білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

Мемлекеттік міндетті модуль                         

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 1)*
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 2)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 1)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 2) *

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Тарихи пәндер

 • Мұражай және ескерткіштерді қорғау
 • Адамзаттың тарихқа дейінгі эволюциясы

Модуль-Ғылымның теориялық негіздері

 • Теориялық археология
 • Теориялық этнология
 • Қазақ халқының этногенезі мен этникалық тарихы

Модуль-Қосалқы пәндер

 • Қосалқы тарихи пәндер
 • Мұрағаттану

Модуль-Қазақстан тарихы және археологиясы

 • Қазақстанның ежелгі және орта ғасыр тарихы
 • Қазақстанның ежелгі археологиясы

Модуль-Тарихнама және деректану

 • Деректану
 • Тарихнама

Модуль-Қазақстан және дүниежүзі тарихы

 • Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы
 • Дүниежүзі тарихы

Модуль-Зерттеулердің ғылыми негіздері

 • Археологиялық бұйымдарды камералық өңдеу
 • Археологиялық реставрация мен консервацияның негіздері

Модуль-Пәнаралық байланыс 

 • Этноархеология
 • Тарихи демография
 • Тарихи антропология

Модуль-Дәстүрлі мәдениет 

 • Қазақ халқының рухани мәдениеті
 • Қазақтың дәстүрлі материалдық мәдениеті
 • Қазақтың дәстүрлі шаруашылығы
 • Орта Азия археологиясы

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Археология және этнологияның өзекті мәселелері

Модуль-Археологияның өзекті мәселелері 

 • Ортағасыр керамика өнері мен технологиясы
 • Қазақстанның ортағасыр обалар (қорғандар) мәдениеті
 • Орта Азия мен Қазақстанның сәулет  өнері

Модуль-Этнологияның өзекті мәселелері

 • Қазақ халқының қолөнері мен кәсіпшілігі
 • Қазақстандағы этнодемографиялық процестер

ЖБТ2  Ғылымдағы заманауи процестер

Модуль-Ғылымның экспедициялық зерттеу негіздері

 • Ғылыми экспедициялар ұйымдастыру әдістері
 • Археологиялық барлау әдістері
 • Қазіргі этномәдени үрдістерді зерттеу әдістемесі

Модуль-Аймақтық археология және этнология         

 • Түркі халықтарының рухани және материалдық  мәдениеті
 • Таяу Шығыс, Кавказ археологиясы

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 2,5 апта;

3-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 2,5 апта;

4-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында,  облыстық, республикалық, аудандық, қалалық ЖОМ өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Археология ғылыми-зерттеу орталығы
 • Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты
 • Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық мұражайы
 • ОҚО тарихи-мәдени этнографиялық орталық
 • №21 колледжі
 • М.Мәметова атындағы №6 жалпы орта мектебі
 • №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия
 • №21 жалпы орта мектебі
 • Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектебі
 • А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебі
 • Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 • №19 жалпы орта мектебі
 • №23 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Археология  және этнология

Мамандық шифры

6В022

Факультеті

Гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Өту балы

60

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×