Тарих

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

БІЛІКТІЛІГІ

 • Тарих мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және педагогикалық үдерісті басқару;
 • Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру, инновациялар жобалау және сынақтан өткізу, тарихи құбылыстарды талдай және жүйелей білу;
 • Жоғары оқу орындарында, техникалық және кәсіптік оқу орындарында сабақтар жүргізу, өз кәсіби қызметінде әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың әдістерін пайдалану;
 • Нормативтік құжаттаманы білікті пайдалану, өз пәндік саласында инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану, оқу-тәрбиелеу үдерісіне өз пәндік саласындағы инновацияларды енгізу нәтижелерін талдау және бағалау

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру;
 • Әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша пәндерді терең оқытуды қарастырады және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу, ұйымдастыру-басқару іс-әрекеттерін игерту;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы; ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы; ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы; ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсінігінің болуы.
 • Жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін зерттеуі.
 • Ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі;

Қолдана білуі: 

 • Тарих мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • Тарих мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.

Біліктілігі:

 • Зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерін, осы сала бойынша зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсете білуі;
 • Ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, жасау, іске асыру және түзету іскерлігі;
 • Жаңа және күрделі идеяларды сынай отырып талдау, бағалау және жинақтау іскерлігі;
 • Өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізу біліктілігі;
 • Білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 1)*
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 2)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 1)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 2) *

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Тарихи пәндер

 • Мұражай және ескерткіштерді қорғау
 • Адамзаттың тарихқа дейінгі эволюциясы

Модуль-Тарихи зерттеулер

 • Тарихи өлкетану
 • Ұлы Жібек жолы бойындағы ортағасырлық қалалар

Модуль-Ежелгі тарих

 • Қазақстанның ежелгі заман тарихы
 • Ежелгі дүние тарихы Еуропа
 • Ежелгі дүние Азия

Модуль-Қазақ мәдениеті

 • Қазақ халқының рухани және материалдық мәдениеті
 • Тарих ғылымының методологиясы

Модуль-Қосалқы пәндер

 • Қосалқы тарихи пәндер
 • Мұрағаттану

Модуль-Археология және этнология

 • Археология
 • Этнология

Модуль-Орта ғасырлар тарихы

 • Қазақстанның орта ғасыр тарихы
 • Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы
 • Орта ғасырлардағы Еуропа және Америка елдерінің тарихы

Модуль-Тарихнама және деректану

 • Деректану
 • Тарихнама

Модуль-Жаңа заман тарихы

 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
 • Еуропа және Американың жаңа заман тарихы
 • Азия мен Африка елдерінің жаңа заман тарихы
 • Османлы тарихы

Модуль-Әдістеме

 • Тарихты оқыту әдістемесі
 • Түркі халықтарының тарихы

Модуль-Қазіргі заман тарихы

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Еуропа мен Американың қазіргі заман тарихы
 • Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы
 • Қазақстан әлемдік қауымдастықта

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Шетелдер тарихы

Модуль-Мәдениет тарихы

 • Түркия Республикасының тарихы
 • Османлы мәдениеті тарихы
 • Орта Азия елдерінің мәдениеті

Модуль-Өркениет мәселелері

 • Түркі өркениеті
 • Ислам өркениеті
 • Әлемдік өркениеттер тарихы

ЖБТ2  Отан тарихы

Модуль-Өлкетану

 • Дәстүрлі қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік құрылымы
 • Қазақ хандығының тарихы
 • Түркістан тарихы

Модуль-Теориялық  әдістеме                                                        

 • Тарихи процесс пен таным теориясы
 • Қазақстан тарихын зерттеудің теориялық әдістемелік негіздері
 • Османлы полеографиясы

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Ясауи университетінде өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2-курста ҒЗИ және қалалық ЖОМ өтетін «Педагогикалық тәжірибе» – 3 апта;

3-курста ҒЗИ және қалалық ЖОМ өтетін «Педагогикалық тәжірибе» – 2 апта;

4-курста облыстық, республикалық, аудандық, қалалық ЖОМ өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Археология ғылыми-зерттеу орталығы
 • Ш.Уалиханов атындағы тарих және этнология институты
 • Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық мұражайы
 • ОҚО тарихи-мәдени этнографиялық орталығы
 • №21 колледжі
 • М.Мәметова атындағы №6 жалпы орта мектебі
 • №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия
 • №21 жалпы орта мектебі
 • Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектебі
 • А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебі
 • Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 • №19 жалпы орта мектебі
 • №23 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Тарих

Мамандық шифры

6В022

Факультеті

Гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Өту балы

60

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×