Тарих

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

БІЛІКТІЛІГІ

 • Тарих мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және педагогикалық үдерісті басқару;
 • Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру, инновациялар жобалау және сынақтан өткізу, тарихи құбылыстарды талдай және жүйелей білу;
 • Жоғары оқу орындарында, техникалық және кәсіптік оқу орындарында сабақтар жүргізу, өз кәсіби қызметінде әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың әдістерін пайдалану;
 • Нормативтік құжаттаманы білікті пайдалану, өз пәндік саласында инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану, оқу-тәрбиелеу үдерісіне өз пәндік саласындағы инновацияларды енгізу нәтижелерін талдау және бағалау

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру;
 • Әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша пәндерді терең оқытуды қарастырады және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу, ұйымдастыру-басқару іс-әрекеттерін игерту;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы; ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы; ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы; ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсінігінің болуы.
 • Жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін зерттеуі.
 • Ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі;

Қолдана білуі: 

 • Тарих мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • Тарих мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.

Біліктілігі:

 • Зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерін, осы сала бойынша зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсете білуі;
 • Ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, жасау, іске асыру және түзету іскерлігі;
 • Жаңа және күрделі идеяларды сынай отырып талдау, бағалау және жинақтау іскерлігі;
 • Өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізу біліктілігі;
 • Білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 1)*
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 2)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 1)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 2) *

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Тарихи пәндер

 • Мұражай және ескерткіштерді қорғау
 • Адамзаттың тарихқа дейінгі эволюциясы

Модуль-Тарихи зерттеулер

 • Тарихи өлкетану
 • Ұлы Жібек жолы бойындағы ортағасырлық қалалар

Модуль-Ежелгі тарих

 • Қазақстанның ежелгі заман тарихы
 • Ежелгі дүние тарихы Еуропа
 • Ежелгі дүние Азия

Модуль-Қазақ мәдениеті

 • Қазақ халқының рухани және материалдық мәдениеті
 • Тарих ғылымының методологиясы

Модуль-Қосалқы пәндер

 • Қосалқы тарихи пәндер
 • Мұрағаттану

Модуль-Археология және этнология

 • Археология
 • Этнология

Модуль-Орта ғасырлар тарихы

 • Қазақстанның орта ғасыр тарихы
 • Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы
 • Орта ғасырлардағы Еуропа және Америка елдерінің тарихы

Модуль-Тарихнама және деректану

 • Деректану
 • Тарихнама

Модуль-Жаңа заман тарихы

 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
 • Еуропа және Американың жаңа заман тарихы
 • Азия мен Африка елдерінің жаңа заман тарихы
 • Османлы тарихы

Модуль-Әдістеме

 • Тарихты оқыту әдістемесі
 • Түркі халықтарының тарихы

Модуль-Қазіргі заман тарихы

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Еуропа мен Американың қазіргі заман тарихы
 • Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы
 • Қазақстан әлемдік қауымдастықта

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Шетелдер тарихы

Модуль-Мәдениет тарихы

 • Түркия Республикасының тарихы
 • Османлы мәдениеті тарихы
 • Орта Азия елдерінің мәдениеті

Модуль-Өркениет мәселелері

 • Түркі өркениеті
 • Ислам өркениеті
 • Әлемдік өркениеттер тарихы

ЖБТ2  Отан тарихы

Модуль-Өлкетану

 • Дәстүрлі қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік құрылымы
 • Қазақ хандығының тарихы
 • Түркістан тарихы

Модуль-Теориялық  әдістеме                                                        

 • Тарихи процесс пен таным теориясы
 • Қазақстан тарихын зерттеудің теориялық әдістемелік негіздері
 • Османлы полеографиясы

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

Кәсіби тәжірибе түрлері:

1-курста «Оқу тәжірибесі» – 2 апта;

2-курста «Педагогикалық тәжірибе» – 15 апта;

2-курста «Өндірістік практика» – 2 апта;

3-курста «Педагогикалық тәжірибе» – 15 апта;

4-курста «Өндірістік тәжірибе» – 15 апта;

4-курста «Диплом алды тәжірибе» – 4 апта.

Тәжірибеден өтетін мекемелер

 1. М.Әбенова атындағы жалпы орта мектебі
 2. Ж.Ташенов атындағы №23 «IT» мектеп-лицейі
 3. Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 4. М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы
 5. Хамза атындағы №2 жалпы орта мектебі
 6. Түркістан қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «№28 мектеп-лицейі» КММ
 7. Ордабасы ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Ғ.Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебі» КММ
 8. БҚО Бәйтерек ауданы, Переметное ауылы, «Қасым Аманжолов атындағы ЖОББМ»
 9. Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Ұлықбек жалпы орта мектебі» КММ
 10. Әйтеке би атындағы №26 жалпы орта мектебі
 11. Түркістан қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Ш.Ниязов атындағы жалпы орта мектебі» КММ.
 12. «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы»
 13. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Археология ғылыми-зерттеу институты
 14. Тарих кафедрасы

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Тарих

Мамандық шифры

6В02231

Факультеті

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Өту балы

60

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×