8D01604-Тарих

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

БІЛІКТІЛІГІ

 • PhD доктор

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Жаһандану мен интернацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын;
 • Ғылыми танымның әдіснамасын;
 • Белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін;
 • Халықаралық ынтымақтастық пен ғылыми байланысты іске асыру үшін шет тілдерді жетік меңгеруі;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары;
 • Жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін; зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдауды, бағалауды, салыстыруды және қорытынды жасауды;
 • Зерттеу саласында жүйелі түсінік пен таңдап алынған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсете білу;
 • Белгілі бір саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізу.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Әртүрлі деректерден алынған ақпараттарды талдауды және өңдеуді;
 • Заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын ғылыми зерттеулерді өз бетімен орындауы;
 • Ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өзінің жаңа ғылыми ойларын айтуды, өзінің жаңа ғылыми ойларын ғылыми қоғамдастыққа жеткізуі.

Қолдана білуі:

 • Ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы;
 • Іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу;
 • Ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізуде;
 • Үнемі кәсіби өсуді қамтамасыз етуде құзіретті болуы қажет.

Біліктілігі:

 • Әртүрлі ғылыми ойлар мен теорияларды сынап талдау, бағалау және салыстыру;
 • Зерттеу нәтижелерін жоспарлауы және болжауы;
 • Зерттеу саласында жүйелі түсінік пен таңдап алынған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсете білу;

Ғылыми іс шараларда, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу.

Құзіреттілігі:

Қоғамның әлеуметтік сұраныстары мен жұмыс берушілердің талаптары бойынша.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Педагогиканың философиясы және әдіснамасы

БЕЙІНДЕУШІ ПӘНДЕР МОДУЛІ 

Кәсіби элективті модуль

 • Тарихи тұлғатанудың теориясы мен практикасы
 • Отандық тарих ғылымындағы тарих психологиясы
 • Отандық тарихтың методологиялық мәселелері (жаңа және қазіргі заман)
 • Түркістан хандықтары тарихының деректері
 • ХХ ғ. Түркия және Орта Азиядағы саяси қозғалыстар тарихы
 • Адамзаттың тарихи ой-білімі
 • Әлем тарихының әлеуметтік демографиялық зерттеулері
 • Тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Археология ҒЗИ өтетін «Педагогикалық тәжірибе» – 3 апта;

1-курста Археология ҒЗИ өтетін «Зерттеушілік тәжірибе» – 8 апта;

Докторанттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

Археология ғылыми-зерттеу орталығы

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Тарих

Мамандық шифры

8D01604

Факультеті

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Жоғары бiлiмнен кейінгі

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

1 200 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

1 500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×