7М02210-Тарих

БІЛІКТІЛІГІ

 • Тарих  магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу;
 • Жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру;
 • Kәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;
 • 7М02210-Тарих мамандығының шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды қамтамасыз ету;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Теориялық оқытуға, базалық және кәсіптік пәндер циклдерін оқыту;
 • Кәсіби тәжірибе (педагогикалық немесе зерттеу);
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы, ғылыми және педагогикалық магистратура үшін магистрлік диссертацияның орындалуы;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы; ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы; ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы; ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсінігінің болуы.
 • Жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін зерттеуі.
 • Oйлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі;

Қолдана білуі: 

 • Алған білімді өсуге және ғылыми зерттеу контексінде идеяларды қолдануды;
 • Әртүрлі пәннің аясында алған білімді интегралдауды жаңа белгісіз жағдайда зерттеу мәселесін шешу үшін қолдануды;
 • Оқытудың интерактивті әдістемесін қолдану;

Біліктілігі:

 • Ғылыми зерттеу әдістемесі аясында;
 • Кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауға
 • Білімді тұрақты жаңартуды, кәсіби дағдыларды кеңейтуді қамтамасыз ету
 • білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Жоғары кәсіби білім деңгейінде алған білім мен түсінікті көрсетіп, даму немесе ғылыми зерттеулердің контексінде жиі қолданатын идеяларды қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік болып табылады.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ғылымның тарихы және философия
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Отан тарихы

Модуль-Отан тарихының іргелі мәселелері

 • ХІХ ғ.-ХХғ.басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, мәдени дамуы: зерттелуі мен проблемалары
 • Дәстүрлі қазақ қоғамының материалдық және рухани мәдениеті тарихының өзекті мәселелері
 • Алаш қозғалысының тарихы
 • Патша өкіметінің қазақ жерін отарлау саясатының тарихы

ЖБТ2  Дүниежүзі тарихы

Модуль-Дүниежүзі тарихының іргелі мәселелері

 • Орта Азия түркі халықтарының саяси және рухани байланыстары
 • Еуразия аймағындағы ежелгі түркі тайпалары
 • Еуропада тарих ғылымының қалыптасуы және алғашқы тарихи көзқарастар
 • Әлемдік интеграциялық процестердің қалыптасуы мен даму тарихы

БЕЙІНДЕУІШ ПӘНДЕР МОДУЛІ

Модуль –Кәсіби міндетті модулі

 • Қазіргі тарихи ғылымдағы пәнаралық әдістері
 • Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас

Модуль-Кәсіби элективті модулі

 • Әлеуметтік  тарихты зерттеудегі жаңа көзқарастар
 • Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін тарихнамасы
 • Ғылыми жазба
 • 1939-1945 жж.КСРО мен Түркия Республикасы қатынастары
 • Отандық археология мен этнологияның өзекті мәселелері
 • Түркі мемлекеттер тарихының зерттелуі
 • Қазақтың тарихи мифологиясы
 • Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы
 • Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері
 • Қазақ шежіресі
 • Тарихи өлкетану мәселесіндегі жаңа көзқарастар мен ұстанымдар
 • Түркияның экономикалық тарихы
 • Осман империясының модернизация тарихы
 • Қазақстан Республикасы халқының әлеуметтік-демографиялық жағдайы
 • Түркі өркениеті және Тәуелсіз Қазақстан

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста ҒЗИ-да өтетін «Зерттеушілік тәжірибе» – 6 апта;

2-курста ҒЗИ-да өтетін «Зерттеушілік тәжірибе» – 6 апта;

2-курста Ясауи университетінде өтетін «Педагогикалық тәжірибе» – 3 апта;

Білімгерлер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Археология ғылыми-зерттеу орталығы
 • Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты
 • Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық мұражайы
 • ОҚО тарихи-мәдени этнографиялық орталығы
 • Ясауи университеті

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Тарих

Мамандық шифры

7М02210

Факультеті

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Жоғары бiлiмнен кейінгі

Оқу түрлері

Күндізгі

Оку акысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

500 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

600 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×