6D010300-Педагогика және психология

БІЛІКТІЛІГІ

Педагогика және психология мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

6D010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша білім алушыларды даярлауда білім беру бағдарламаларының негізгі мақсаты:

—  докторанттардың даярлық деңгейіне  қойылатын міндетті талаптарды сақтай    отырып  жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беруде жоғары сапасына қол жеткізу;

— докторанттар даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының және ғылыми-зерттеу ұйымдарының жұмысының тиімділігін бақылау жүйесін құру;

— докторантурада білім алатындардың құқығы мен жауапкершілігін ретке келтіру , докторанттардың өз бетінше білім алу, ғылыми-зерттеу және кәсіби іс-әрекетін ынталандыру;

— Қазақстан Республикасының «философия докторы» (PhD) және «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесін тағайындау туралы құжаттарын халықаралық білім беру кеңістігінде және еңбек нарығында танылуын қамтамасыз ету.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • PhD докторын даярлаудың білім берудің міндеттері ғылыми-педагогикалық бағытқа ие жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мен ғылым салалары үшін іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша пәндерді терең оқыту;
 • Теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру;
 • 6D010300 – Педагогика және психология мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжіребиелік дағдыларды қамтамасыз ету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерін, осы сала бойынша зерттеу әдістерін қолдану шеңберлігін көрсете білу;
 • Ғылыми зерттеулердін кешенді үдерісін жоспарлау, жасау, іске асыру және түзету іскерлігі;
 • Өзінің ұлттық немесе халықаралық жариялануға тұрарлық ерекше зерттеулермен ғылыми саланын шекараларын кеңейтуге үлес қосуы;
 • Жаңа және құрделі идеяларды сынай отырып талдау, бағалау және жинақтау іскерлігі;
 • ­Өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізе білуі;
 • Білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Қолдана білуі:

 • Қазақстандағы педагогикалық ойлардың даму тарихын, ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлауды, басқада әлеуметтік-гуманитарлық пәндердін негізгі ережелерді білуі: қазақ, орыс, түрік, шетел тілдерің меңгеруі;
 • Басқару құралы ретінде компьютермен, жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі;
 • Жаһандық компьютерлік жүйелерден алынатын ақпараттарды пайдалана білу;
 • Базалық пәндердің негізгі бөлімдерін білу;
 • Мемлекеттік және шетел тілдерінен білімін тереңдету, кәсіптік пәндерді оқу барысында: педагогика және психология бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін игеруі тиіс.

Біліктілігі:

— Ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі;

-«Педагогика және психология» бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және мінез-құлықты ажырата білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;

— Күнделікті кәсіби қызметте және білімді жалғастыруға қажетті жаңа білімдерді алу дағдыларын меңгеруі тиіс.

Құзіреттілігі:

Болашақ «Педагогика және психология»  мамандарының PhD докторы құзіреттілігі жұмыс берушілердің сұраныс талаптарына сай болуы қажет. Атап айтқанда:

 • Психологиялық және педагогикалық  диагностиканы іске асыруда және педагогикалық жағдайларды жобалауда құзіретті болу;
 • Психолого-педагогикалық мәселелерді шешуде шығарташылық танытып, оқыту тәсілдерін таңдауда оңтайлы рационалды әдіс-тәсілдерді пайдалануға;
 • Зерттеу және кәсіби тәжірибені жинақтау;
 • Мінез-құлық рефлексия және іс-әрекет негізінде өзін-өзі дамытуды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • Педагогикалық тәжірибе (3-апта)
 • Зерттеушілік (8 апта) І
 • Зерттеушілік (6 апта) ІІ 

Ғылыми зерттеу жұмысы

 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау І (45 апта)
 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау ІІ (47 апта)
 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау ІІІ (37 апта)

Докторанттар  қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы қазақ-түрік университеті «Педагогикалық ғылымдар»кафедрасы
 • Түркия Республикасы Анкара қ. «Гази» университеті
 • Түркия Республикасы «Абант Иззет Байсал» университеті
 • Ресей Москва қ. Московский городской педагогический университет

Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • Педагогикалық тәжірибе (3-апта)
 • Зерттеушілік (8 апта) І
 • Зерттеушілік (6 апта) ІІ 

Ғылыми зерттеу жұмысы

 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау І (45 апта)
 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау ІІ (47 апта)
 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау ІІІ (37 апта)

Докторанттар  қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы қазақ-түрік университеті «Педагогикалық ғылымдар»кафедрасы
 • Түркия Республикасы Анкара қаласы «Гази» университеті
 • Түркия Республикасы «Абант Иззет Байсал» университеті
 • Москва қаласы Московский городской педагогический университет

Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • Педагогикалық тәжірибе (3-апта)
 • Зерттеушілік (8 апта) І
 • Зерттеушілік (6 апта) ІІ 

Ғылыми зерттеу жұмысы

 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау І (45 апта)
 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау ІІ (47 апта)
 • Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау ІІІ (37 апта) 

Докторанттар  қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы қазақ-түрік университеті «Педагогикалық ғылымдар»кафедрасы
 • Түркия Республикасы Анкара қ. «Гази» университеті
 • Түркия Республикасы «Абант Иззет Байсал» университеті
 • Ресей Москва қаласы, Московский городской педагогический университет

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Педагогика және психология

Мамандық шифры

6D010300

Факультеті

Гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орынынан кеиінгі білім беру

Оқу түрлері

Күндігі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

1 100 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

1 500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×