Педагогика және психология

БІЛІКТІЛІГІ

7M011-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша магистр

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 • Теориялық, әдіснамалық, арнаулы пәндер әдістемесінен ғылыми деңгейде терең білім меңгеруін қамтамасыз ету;
 • Деректануда магистранттың кәсіби біліктілігін қалыптастыру;
 • Ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен әдістерін терең меңгерту;
 • Сапалы практикалық даярлығын жүзеге асыру;
 • Тұрақты өздігінен даму және өздігінен жетілу қабілеттілігін қалыптастыру. 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру қажет;
 • Ғылыми қызметтің ұстанымдары мен ұйымдастыру құрылымын ұйымдастыра білуі қажет;
 • Оқыту үдерісі барысында студенттердің танымдық әрекет психологиясын игеруі қажет;
 • Оқыту сапасын және оны тиімді жетілдірудегі психологиялық әдістері мен тәсілдерін меңгеруі қажет.

Қолдана білуі:

 • Педагогикалық қызметті кредиттік технология бойынша оқыту мен білім беруді жүзеге асыра білуі қажет;
 • Кәсіби пәндерді оқытудың әдістемелерін білуі қажет;
 • Білім беру үрдісінде қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана білу қажет;
 • Мәдениетаралық байланыс пен кәсіптік қарым-қатынас орната алуы қажет;
 • Шешендік өнер, ауызша және жазбаша сөйлеуде өз ойын дұрыс және логикалық жеткізе білуі қажет;
 • Докторантурада білімін жалғастыру, кәсіби қызмет үшін күнделікті қажетті білімді тереңдетуі қажет.

Біліктілігі:

 • Қазіргі тұжырымдамаларды, үдерістер мен құбылыстардың сыни тұрғыдан талдау жасай алуы керек;
 • Оқытудың интерактивті әдістерін қолдана алулары керек;
 • Қазіргі ақпараттық технологиялар арқылы ақпараттық – талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмысты жүргізе білу керек;
 • Кәсіби деңгейде шетел тілін еркін меңгеру, жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқыту және зерттеулерді іске асыруға мүмкіндігі болуы керек.

Құзіреттілігі:

 • Кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындайды;
 • Кәсіптік дағды мен біліктілікті кеңейту, білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз ету әдістерін жетілдіреді.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика 

БЕЙІНДЕУШІ ПӘНДЕР МОДУЛЬДЕРІ

Кәсіби міндетті модулі

 • Мектепке дейінгі білімді басқарудың жаңа тұғырлары
 • Мектепке дейінгі білімнің теориялық-әдістемелік мәселелері

Кәсіби элективті модуль

 • Қазақстандағы мектепке дейінгі педагогиканың даму тарихы
 • Ғылыми зерттеу жұмыстары
 • Мектепке дейінгі білім беру саясаты: әлемдік тәжірибе
 • Білім беру сапасын бағалау және басқару
 • ЖОО-дағы мектепке дейінгі педагогиканың өзекті мәселелері
 • Қазіргі заманғы педагогика ғылымының өзекті мәселелері
 • Қазіргі білім берудегі құзыреттілік тұғыр
 • Болашақ маманның рухани-адамгершілік тұлғасын қалыптастыру әдістемесі
 • М.Монтесорри жүйесі бойынша ерте дамыту
 • Ғылым мен мектепке дейінгі білімнің қазіргі мәселелері
 • Шетелдердегі мектепке дейінгі білім беру тәжірибесі
 • Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ 1 Мектепке дейінгі кәсіби білімнің теориясы мен әдістемесі

Модуль-Оқыту және тәрбиелеу

 • Мектепке дейінгі білімдегі мониторинг-жүйесі
 • ЖОО-дағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру

Модуль-Өлшеу және бағалау

 • Білім беру технологиясын өлшеу
 • Бағдарламаны әзірлеу үдерісі

ЖБТ 2 Мектепке дейінгі білім инновациясы

Модуль-Білім беру үжерісі

 • Мектепке дейінгі ұйымдағы тұлғаға бағдарлы білім беру теориясы
 • Ұлттық тәрбие негіздері

Модуль-Білім инновациясы

 • ЖОО-дағы мектепке дейінгі білім технологиялары
 • Білім берудегі инновациялық процестер

Кәсіби тәжірибелер

2-4 семестрлерде «Зерттеушілік тәжірибе» (6 апта)

4 семестрде «Педагогикалық тәжірибе» (3апта)

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. Қожа Ахмет Ясауи атындығы Халықаралық қазақ-түрік университеті
 2. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
 3. «Алия» балабақшасы
 4. «Айгөлек» балабақшасы
 5. «Балдырған» ясли балабақшасы
 6. «Балбөбек» балабақшасы
 7. №23 жалпы орта мектеп

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Педагогика және психология

Мамандық шифры

7M011

Факультеті

Гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орынан кеиінгі білім беру

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

550 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

600 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×