6D110100-Жалпы медицина

АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕ 

— 6D110100 — Медицина мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Жалпы білім берудің мақсаттары:

— Қожа Ахмет Ясауи атындағы қазақ-түрік Халықаралық университетінің медициналық білім беру саласындағы педагогикалық стратегиясы — адамдардың денсаулығын жақсартуға және медициналық тәжірибедегі, зерттеулердегі және білім берудегі инновациялар арқылы өркендеуіне жағдай жасау;

— Қожа Ахмет Ясауи атындағы қазақ-түрік Халықаралық университетінің медицина факультетінің білім беру бағдарламасы медициналық білім берудің бірегей континуумындағы негізгі құзіреттіліктердің біріктірілген шиыршықты дамуына негізделген: базалық медициналық білім беру, интернатура, резидентура, магистратура, докторантура және үздіксіз кәсіби даму;

— Медициналық ғылыми және терапевтік басылымдар тасқынында дәрігерлерді бағытынан жаңылмауға үйрету және дәрігерлерді кәсіби қызметінің өн бойында үздіксіз үйренуге ынталандыру.

Жалпы білім берудің міндеттері:

— Оқу қағидалары жедел ғылыми-техникалық ілгерілеу мен ақпараттық жүктемелердің өсуі жағдайларындағы дербес дамудың құндылықтарына негізделген, өмір бойындағы үздіксіз оқуға бағыттау;

— Бағалау дербес даму кезіндегі құзыреттіліктерді меңгеру нәтижелерін бағалауға бағытталған және білім, дағды, қарым-қатынас, мінез-құлықтың біріктірілген бағасын құрау;

— Қажетті құзіреттер деңгейін меңгеру нәтижесін, оқытудың соңғы нәтижелеріне жетуді, білім беру мен бағалау әдістерін үнемі мониторинг жасап отыруды арнайы комитеттердің бақылап отыруына негіздеу: Білім беру бағдарламалары комитеті, білім беру мен бағалау әдістері комитеті.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі :

 Білімгерлер денсаулық сақтау жүйесінің жоспарлы оқыған  саласында, білім беру мекемелерінде жұмыс істеу қабілеттілігін игереді;

— Білім мен жаңалық медицинада фундаменталды, клиникалық, психологиялық және әлеуметтік пәндерді білумен қатар эпидемиялогияны және қоғамдық денсаулық сақтау клиникалық медициналық этика мәселелері, клиникалық дағдылар (диагностика, әрекет ету, сөйлесу, емдеу және аурулардың алдын алу, денсаулық сақтау, өзін қалпына келтіру, клиникалық ойлау және мәселені шешу) үнемі оқып жетілдіреді, оқытуда андрогогика қағидаларын қолданады, оқу курсын жобалауды біледі, студенттерді оқыту мен бағалаудың тиімді əдістерін таңдай алады, педагогикалық қызметінің тиімділігін бақылай алады.

Қолдана білуі:

— Биомедициналық, клиникалық, əлеуметтік ғылымдарды арнайы шеңберлі мамандықта ғылыми-педагогикалық қызметінде халықаралық серіктестік шеңберінде қолданады;

—  Қолда бар мəліметтерге негізделе отырып жаңа концепция немесе өз көзқарасын ойлап таба алады;

— Жоғарғы сапалы ғылыми əдістеме негізінде өз мамандығы аясындағы маңызды мəселелерді шешеді, өнімді халықаралық деңгейде ұсына алады.

Біліктілігі:

— Денсаулық сақтау жүйесі дамуының тенденцияларын түсініп, кəсіби қызметінің əр түрлі деңгейінде жобалау, талдау жəне басқарушылық шешімдерді қабылдай білу керек;

— Халықаралық серіктестік жағдайында ғылыми-педагогикалық қызметті іске асыра білу керек.

Құзіреттілігі:

— Болашақ PhD-ң маманданған құзыреттілігі тұтынушылардың талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль 

Биостатистика (ілгерілетілген курс)

Медицинадағы ғылыми зерттеу әдіснамасы

Жеке білім треакториясының модульдері

ЖБТ1-«Ғылым» — «Ғылыми зерттеулерді жоспарлау» модулі

Зерттеу протоколдарын жазу

Жобаларды басқару

Ғылыми зерттеулер менеджменті

Ғылыми хаттар жазу және презентациялау

ЖБТ2-«Ғылыми-педагогикалық» — «Медицина саласында білім беру модулі»

Медициналық білім берудегі теория және практика

Медициналық ЖОО-да тиімді оқыту және бағалау әдістері

Білім беру бағдарламаларын құру және оқу курсын жобалау

Медициналық білім берудегі ақпараттық-коммуникативтік технологиялар

Бейіндеуші пәндер модулі

Айғақты медицинаның заманауи ӛзекті мәселелері

Айғақты медицинаның кәсіби сұрақтары

Сот медицинасы мен тәжірибелік сараптаманың өзекті мәселелері

Реабилитациялық медицинаның заманауи аспектілері

Медицинадағы инновациялық зерттеу әдістері

Электронды ғылыми ресурстармен жҧмыс жасау әдістемесі

Болон үдерісіндегі медициналық ЖОО-да білім беру әдістемесі

Дипломнан кейінгі білім алушыны денсаулық сақтау ұйымдастырушысының құзыреттілігі бойынша бағалау негіздері

Оқытудың қосымша түрлері

Педагогикалық тәжірибе (үздіксіз) (3 апта)

Зерттеушілік тәжірибе І (6 апта)

Зерттеушілік тәжірибе ІІ (6 апта)

Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау

Кешенді емтихан

Докторлық диссертацияны қорғау

Докторанттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады? 

 • Түркістан ХҚТУ клиниксы
 • Шымкент ХҚТУ клиникасы
 • Түркістан Орталық қалалық ауруханасы
 • Түркістан қалалық емханасы
 • Облыстық перинатальдық орталық №3
 • Түркістан қалалық балалар ауруханасы
 • Кентау Орталық қалалық ауруханасы
 • Түркістан қалалық жедел жәрдем бекеті
 • Шымкент қалалық жедел жәрдем бекеті
 • ОҚО патологиялық анатомиялық бюросы
 • Тараз қ., «Кардиохиругия және трансплантология ғылыми-клиникалық орталығы»
 • Түркістан қ. «Санитас» клиникасы
 • №1 Шымкент қалалық емханасы

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Медицина

Мамандық шифры

6D110100

Факультеті

Медицина

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

1 300 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

1 500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×