6D110200-Қоғамдық денсаулық сақтау

АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕ 

— 6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Жалпы білім берудің мақсаттары:

— Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ медициналық білім беру саласындағы педагогикалық стратегиясы — адамдардың денсаулығын жақсартуға және медициналық тәжірибедегі, зерттеулердегі және білім берудегі инновациялар арқылы өркендеуіне жағдай жасау;

— Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ медицина факультетінің білім беру бағдарламасы медициналық білім берудің бірегей континуумындағы негізгі құзыреттіліктердің біріктірілген шиыршықты дамуына негізделген: базалық медициналық білім беру, интернатура, резидентура, магистратура, докторантура және үздіксіз кәсіби даму.

— Медициналық ғылыми және терапевтік басылымдар тасқынында дәрігерлерді бағытынан жаңылмауға үйрету және дәрігерлерді кәсіби қызметінің өн бойында үздіксіз үйренуге ынталандыру;

Жалпы білім берудің міндеттері:

— Оқу қағидалары жедел ғылыми-техникалық ілгерілеу мен ақпараттық жүктемелердің өсуі жағдайларындағы дербес дамудың құндылықтарына негізделген, өмір бойындағы үздіксіз оқуға бағыттау;

— Бағалау дербес даму кезіндегі құзыреттіліктерді меңгеру нәтижелерін бағалауға бағытталған және білім, дағды, қарым-қатынас, мінез-құлықтың біріктірілген бағасын құрау;

— Қажетті құзыреттер деңгейін меңгеру нәтижесін, оқытудың соңғы нәтижелеріне жетуді, білім беру мен бағалау әдістерін үнемі мониторинг жасап отыруды арнайы Комитеттердің бақылап отыруына негіздеу: Білім беру Бағдарламалары Комитеті, Білім беру мен бағалау әдістері Комитеті.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі :

Білімгерлер денсаулық сақтау жүйесінің жоспарлы оқыған  саласында, білім беру мекемелерінде жұмыс істеу қабілеттілігін игереді;

— Білім мен жаңалық медицинада фундаменталды, клиникалық, психологиялық және әлеуметтік пәндерді білумен қатар эпидемиялогияны және қоғамдық денсаулық сақтау клиникалық медициналық этика мәселелері, клиникалық дағдылар (диагностика, әрекет ету, сөйлесу, емдеу және аурулардың алдын алу, денсаулық сақтау, өзін қалпына келтіру, клиникалық ойлау және мәселені шешу) үнемі оқып жетілдіреді, оқытуда андрогогика қағидаларын қолданады, оқу курсын жобалауды біледі, студенттерді оқыту мен бағалаудың тиімді əдістерін таңдай алады, педагогикалық қызметінің тиімділігін бақылай алады.

Қолдана білуі:

— биомедициналық, клиникалық, əлеуметтік ғылымдарды арнайы шеңберлі мамандықта ғылыми-педагогикалық қызметінде халықаралық серіктестік шеңберінде қолданады.

—  қолда бар мəліметтерге негізделе отырып жаңа концепция немесе өз көзқарасын ойлап таба алады.

— жоғарғы сапалы ғылыми əдістеме негізінде өз мамандығы аясындағы маңызды мəселелерді шешеді, өнімді халықаралық деңгейде ұсына алады.

Біліктілігі:

— денсаулық сақтау жүйесі дамуының тенденцияларын түсіп, кəсіби қызметінің əр түрлі деңгейінде жобалау, талдау жəне басқарушылық шешімдерді қабылдай білу керек.

— Халықаралық серіктестік жағдайында ғылыми-педагогикалық қызметті іске асыра білу керек.

Құзіреттілігі:

— Болашақ PhD-ң маманданған құзыреттілігі тұтынушылардың талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль 

Биостатистика (ілгерілетілген курс)

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы

Жеке білім треакториясының модульдері

ЖБТ1-«Ұйымдастыру және бағалау бағыты» — «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы ұйымдастыру және бағалау» модулі

Time-менеджмент

Risk-менеджмент

Болон ҥдерісіндегі медициналық ЖОО ҚДС білім беру әдістемесі

Дипломнан кейінгі білім алушыны денсаулық сақтау ҧйымдастырушысының қҧзыреттілігі бойынша бағалау негіздері 

ЖБТ2-«Профилактикалық бағыт» — «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы профилактикалық бағыт» модулі

Салауатты ӛмір салты

Валеология

Қазіргі замандағы медициналық қызмет кӛрсетудегі маркетинг

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы эксперттік жұмыстың негіздері

Бейіндеуші пәндер модулі

ҚДС стратегиялар мен бағдарламалар

Геронтология

Қоғамдық денсаулық сақтауды бағалау әдістемесі

ҚДС халықаралық ынтымақтастық

Ана мен баланы қорғау

Elsevier қорының әлеуметтік медицина саласындағы басылымдарды талдау

Денсаулық сақтау саласындағы экономика және маркетинг

Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды ұйымдастыру

Жетекшілік және командада жұмыс істеу

Еңбек медицинасы – денсаулық сақтаудағы жаңа бағыт

Денсаулық сақтауды басқару этикасы

Медициналық көмек көрсетудің сапасын басқару

Оқытудың қосымша түрлері

Педагогикалық тәжірибе (үздіксіз) (3 апта)

Зерттеушілік тәжірибе І (6 апта)

Зерттеушілік тәжірибе ІІ (6 апта)

Докторлық ғылымизерттеу жұмысын орындау

Кешенді емтихан

Докторлық диссертацияны қорғау 

Докторанттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады? 

 • Түркістан ХҚТУ клиниксы
 • Шымкент ХҚТУ клиникасы
 • Түркістан Орталық қалалық ауруханасы
 • Түркістан қалалық емханасы
 • Облыстық перинатальдық орталық №3
 • Түркістан қалалық балалар ауруханасы
 • Кентау Орталық қалалық ауруханасы
 • Түркістан қалалық жедел жәрдем бекеті
 • Шымкент қалалық жедел жәрдем бекеті
 • ОҚО патологиялық анатомиялық бюросы
 • Тараз қ., «Кардиохиругия және трансплантология ғылымиклиникалық орталығы»
 • Түркістан қ. «Санитас» клиникасы
 • №1 Шымкент қалалық емханасы

Қысқа мәлімет

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Медицина

Мамандық шифры

6D110200

Факультеті

Медицина

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

1 300 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

1 500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×