6М011300-Биология

Біліктілігі:  Биология мамандығы  бойынша білім магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Қазіргі заманғы ақпараттық ағындарды бағдарлау және қарқынды өзгермелі үрдістерді бейімдеу;
 • Кәсіби іс-әрекетте қажетті негізгі білім, білік, дағды мен құзыреттіліктерді қалыптастыру;
 • Жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру;
 • биологиялық технологиядағы жаңа салада жоғары білімді маман даярлау, Жаһандану дәуірінде білім алушылардың әлемдік білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Халықаралық және ұлттық еңбек нарығында кәсіби орнықты және сұранысты магистрлерді дайындау;
 • Өзінің көзқарасын ғылыми тұрғыда дәлелдейтін және қорғай алатын, өзінің кәсіби қызметіндегі есептерді заманауи деңгейде өз бетімен шығаруға қабілетті магистрлерді дайындау.
 • Ғылыми ақпараттарын сараптауға, жүйелендіруге және талдап қорытуға, негізгі гипотезалары мен қорытындыларын тұжырымдауға, биологияның теориялық және қолданбалы мәселелерін шешуде алған дағдылары мен заманауи ақпараттық технологияны қолдана алу

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Биологиялық білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алу;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • Өзінің кәсіби әрекетін ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • Биологиялық тәжірибелерді зерделеп, меңгереді.
 • Жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін зерттеуі.

Біліктілігі:

 • Кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауға
 • Кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы , оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды.
 • Биологиялық пәндердің терминологияларын, заманауи біліми ақпараттық технологияларды, жоғарғы және орта оқу орындарында кәсіби мамандығы бойынша пәндерден сабақ беруге дағдылануы, заманауи биологияның мәселелерін дәлелдей алуды игеруі қажет. 

Құзіреттілігі:

 • Биология білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс берушілердің талаптарына сай болуға құзіретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Шетел тілі
 • Психология
 • Менеджмент

 

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Қолданбалы биология ғылымдары

Модуль- Генетикалық ғылымдар

 • Ген инженериясы
 • Гендер, мутациялар және аурулар 

ЖБТ2 Іргелі биология ғылымдары

Модуль-Ботаникалық ғылымдар

 • Алькология
 • Микология

Кәсіби тәжірибе

Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Биология кафедрасының зертханасында өтетін «Зерттеу тәжірибесі» — 6апта;

2-курста  Биология кафедрасының зертханасында өтетін «Үздіксіз педагогикалық тәжірибе»- 3 апта, «Зерттеу тәжірибесі» — 6 апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибе алмаса алады?

 • ХҚТУ дың ботаникалық бағында
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • Институт зоологияда
 • Түркістан медицина колледжі
 • Қ.Сатпаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті
 • Қаратау қорығында
 • Түркістан жарық тазалық
 • Экология ғылыми зерттеу институты
 • ГКП «Түркістан –Су»
 • ОҚО. Түркістан қ.,Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп- интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ.,№22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ғани Мұратбаев атындағы №5жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы
 • ОҚО. Түркістан қ., А. Байтұрсынов атындағы №1жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ә.Науаи атындағы №17 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Әмір Темір атындағы №3 жалпы орта мектебі
 • №23 жалпы орта мектебі
 • Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби колледжі
 • №31 бастауыш мектеп-бала бақша кешені

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Биология мамандығы  бойынша білім магистрі

Мамандық шифры:

6М011300

Факультеті:

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

Оқу түрлері:

Күндізгі

Оқу ақысы:

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×