Биология

Біліктілігі:  Биология мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің ата заңын, салт – дәстүрін, мәдениеті мен әдебиетін, түркі тілдес халықтардың құндылықтарын сыйлауға, отан  сүйгіштік  рухында тәрбиелеу;
 • Тұлғалық және әлеуметтік тұрғыдан дамыған, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық шеберлікпен  ұйымдастыруға,  заманауи ақпараттық технологияны пайдалану  деңгейін дамытуға, оқытушылық қызметін жоспарлауға және оның сапасын арттыруға,  халықаралық бәсекеге қабілетті кәсіби біліктілігі жоғары биолог-педагогтарды даярлау.Жалпы білім берудің міндеттері:

-Биологиялық далалық және лабораториялық ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауда заманауи қондырғылар мен  құралдарды пайдалануды үйрету;

— Тәжірибе жүзінде ғылыми-техникалық есептер, шолулар, аналитикалық карталар мен түсіндіру жазбаларын құрастыру тәсілдерін меңгерту;

—  жалпы мәдени, кәсіби құзіреттерді игерген, халықаралық және ұлттық  еңбек нарығында   сұранысқа ие бакалаврлерді дайындау; 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Биологиялық білім беруде алған озық педагогикалық әрекеттер мен  дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсатта өз бетінше іздену жұмыстарын жүргізуде жаңа ақпаратты  технологияларды қолданады;
 • Табиғи қауымдастықтағы жануарлар мен өсімдіктердің табиғи факторлармен байланысын, оларды көбейту әдістерін, табиғатты қорғауда әлемдік, аймақтық, жергілікті жер мәселелерін зерттейді; 

Қолдана білуі:

 • Эксперименттердің әдістемелік сауатты қойылуын қамтамасыз етеді;
 • Биоалуантүрлілікті сақтау мен оларды шаруашылық және медициналық мақсатта тиімді пайдалану іс-шараларын жүргізеді;
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда өзінің білімі мен дағдысын қолданады;
 • Ғылыми — зерттеулердің  нәтижесін өндіріске ендіреді;

Біліктілігі:

 • зерттеу объектілерін  жіктейді,  сараптайды және нәтижесін өңдейді;
 • таңдалған ғылыми бағыт бойынша ақпараттық-іздену жұмыстарын ұйымдастырады
 • биологиялық пәндерді орта мектептер мен орта кәсіптік білім беру  мекемелерінде жүзеге асырады;

Құзіреттілігі:

 • Алынған ақпаратты сыни тұрғыдан талдауға, баяндауға, биологиялық далалық және лабораториялық зерттеулердің нәтижесін көрсете білуге құзыретті;
 • Пәндік саладағы обьектілерді (үдерістер,  құбылыстар, құрылғылар, жобалар) зерттеудің теориялық және эксперименттік әдістерін игеруге құзыретті;
 • Қоғамның биолого-экологиялық сауаттылық деңгейін  көтеру мақсатында биологиялық білім беруде, ағартушылық қызметте психология және педагогика негіздерінен білімін қолданады;

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Жаратылыстану негіздері  

 • Математика І
 • Физика І
 • Химия

Модуль-Биология және биометрия

 • Қазіргі заман биологиясы
 • Биометрия

Модуль-Структуралық биология

 • Клетка биологиясы
 • Құрылымдық ботаникасы

Модуль-Ботаника және зоология І

 • Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы
 • Омыртқасыздар зоологиясы

Модуль-Тәнтану және физиология

 • Адам анатомиясы
 • Адам және жануарлар физиологиясы

Модуль- Ботаника және зоология ІІ

 • Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы
 • Омыртқалылар зоологиясы

Модуль-Молекулалық биология және микробиология

 • Микробиология
 • Молекулалық биология

Модуль-Әдістеме

 • Биологияны оқыту әдістемесі
 • Педагогикалық психология

Модуль-Биохимия және генетика

 • Биохимия
 • Генетика

Модуль-Қазақстан биоресурстары

 • Қазақстан биоресурстары
 • Дәрілік (медициналық) өсімдіктер

Модуль-Биотехнология және физиология

 • Өсімдіктер физиологиясы
 • Биотехнология

Модуль-Өсімдік және гербарий

 • Гербарий әдістері
 • Әлем өсімдіктері

Модуль-Биотехнология және эволюция

 • Эволюциялық теория
 • Өсімдіктердің ұлпа культурасы (дақылдары)
 • Өсімдікті өсірудің биотехнологиялық әдістері

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ата-түрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Өсімдіктану және жануартану

Модуль- Зоология

 • Зоологиялық зерттеулердің әдістері мен принциптері
 • Қазақстанның жануарлар әлемі

Модуль- Ботаника

 • Ботаникалық және микологиялық зерттеу әдістері
 • Өсімдіктер интродукциясы
 • Қазақстанның флорасы мен өсімдіктер жамылғысы

ЖБТ 2 Микробиология, физиология

Модуль-Микробиология

 • Ауылшаруашылық микробиологиясы
 • Өндірістік микробиология

Модуль- Физиология

 • Физиологиялық эксперименттердің методологиясы мен әдістері
 • Салыстырмалы физиология
 • Өсімдіктердің экологиялық физиологиясы

ЖБТ 3 Қолданбалы биология, биоинженерия

Модуль  Биоинженерия

 • Генетикалық инженерияға кіріспе
 • Өсімдіктердің биоинженериясы

Модуль- Қолданбалы биология және топырақтану негіздері

 • Қолданбалы биология және топырақтану негіздері
 • Ауылшаруашылық селекциясы
 • Топырақ биологиясы

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Биология кафедрасының зертханасында өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3апта;

2, 3-курстарда  Түркістан, Кентау қалалық мектептерінде өтетін «Өндірістік тәжірибе»- үздіксіз көктемгі семестрде (оқу жоспары бойынша -2-курс 2,5 апта, 3-курс 2,5 апта);

4-курста облыстық, республикалық мектептерде өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;

4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Биология кафедрасының зертханасында өтетін «Диплом алды тәжірибе» — 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • ХҚТУ дың ботаникалық бағында
 • Институт зоологияда
 • Қаратау қорығында
 • Экология ғылыми зерттеу институты
 • ГКП «Түркістан –Су»
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • ОҚО Түркістан қ., Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп- интернаты
 • ОҚО Түркістан қ., М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы
 • ОҚО Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО Түркістан қ., Ғани Мұратбаев атындағы №5 жалпы орта мектебі
 • ОҚО Түркістан қ., №23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО Түркістан қ., №20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО Түркістан қ., М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы
 • ОҚО Түркістан қ., А. Байтұрсынов атындағы №1жалпы орта мектебі
 • ОҚО Түркістан қ., №2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО Түркістан қ., Ә.Науаи атындағы №17 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандық шифры:

6В051

Факультеті:

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері:  

Күндізгі

Таңдау пәні:

Биология

Өту балы

қазақ 50-100, орыс 50-100

Оқу ақысы  

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×