Химия

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары химик-педагогтарды даярлау;

6B015 – Химия мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Білім алушыларды оқыту мен дамыту, оқыту және тәрбиелеу процесін  ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық қызметтің нәтижелерін коррекциялау,жобалауға  үйрету;
 • Эксперименттік –зерттеу қызметі саласында;
 • Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқып білуге  үйрету;
 • Химия бойынша білім беру саласындағы  озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеу және  үйренуге дағдыландыру.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Химия бойынша  білім беру  саласындағы  озық педагогикалық әрекеттер мен  дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар  және процестер туралы  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • Өзінің кәсіби әрекетін химия пәні мазмұнымен оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • Химия бойынша білім беру саласындағы озық педагогикалық және химиялық тәжірибелерді зерделеп,  меңгереді;
 • Ғылымда техникада және тұрмыста химиялық үдерістерді басқару үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • Кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы, оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды.
 • Білімгер мен химик -педагогтың белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі Алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

Құзіреттілігі:

 • Химия бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және  ұқыпты шеше білуі, педагогикалық  қызмет  щеңберінде  ақпараттық технологияларды қолдана білуге,  жұмыс берушілердің  талаптарына сай болуға құзіретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Қазақстанның өазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ  КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Психология  және филология

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Модуль-Бейорганикалық химия

 • Бейорганикалық химия
 • Бейорганикалық химия зертхана

Модуль-Элементтер химиясы

 • Элементтер химиясы
 • Элементтер химиясы. Зертхана

Модуль-Мектеп  педагогикасы

 • Педагогика I
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль-Аналитикалыө химия

 • Аналитикалық химия I
 • Химия есептерін шығару әдістемесі I

Модуль-Химиялық экология   және анализ

 • Аналитиеалық химия II
 • Химиялық экология
 • Биохимия

Модуль-Физколлоидты химия

 • Физикалық химия
 • Коллоидты химия
 • Органикалық химия I

Модуль-Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль-Әдістеме

 • Химияны оқыту әдістемесі
 • Мектепте химиялық экспериментті  жүргізу әдістемесі

Модуль-Органикалық химияII

 • Органикалық химияII
 • Физика-химиялық анализ әдістері
 • Полимерлер химиясы

Модуль-Электрохимия және технология

 • Электрохимия
 • Химиялық технология
 • Химиялық синтез

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖБТ1  Химик- зерттеуші

Модуль-Жалпы химия негіздері

 • Химия оқулықтарының құрылымы мен мазмұны
 • Тұрмыстық химия тауарлары

Модуль-Химиялық кинетика

 • Зат құрылысы
 • Мұнай химиясы
 • Химиялық кинетика

ЖБТ2  Химик-педагог

Модуль- Химияны оқыту технологиялары

 • Химия есептерін шығару әдістемесі II

Бейорганикалық  химияны оқыту   әдістемесі

Модуль-Химияны оқытудағы жаңа  тәсілдер

 • Химиядан білім берудің ғылыми- педагогикалық негіздемесі
 • Көрнекі-құралдар дайындау әдістемесі
 • Мектеп оқушыларына арналған олимпиадалық химия бойынша есептер

Кәсіби-іс тәжірибелер:

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3апта;
 • 2, 3-курстарда  Түркістан, Кентау қалалық мектептерінде өтетін «педагогикалық тәжірибе»- үздіксіз көктемгі семестрде (оқу жоспары бойынша -2-курс 3апта, 3-курс 2апта);
 • 4- курста облыстық, республикалық мектептерде өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;
 • 4-курста облыстық, республикалық мектептерде және  Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Экология және химия кафедрасының ғылыми-зерттеу лабораторияларында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Д.ИВ.Сокольский атындағы «Органикалық катализ және электрохимия институты»
 • Кипр университеті
 • Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • ОҚО. Түркістан қ.,Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп-интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ.,№22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ғани Мұратбаев атындағы №5жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Байдібек ауданы, Мәдениет ауылы, мынбұлақ орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы
 • ОҚО. Түркістан қ., А. Байтұрсынов атындағы №1жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ә.Науаи атындағы №17 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Химия

Мамандық шифры

6B015

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Химия

Өту балы

қазақ 50-100, орыс 50-100

Оқу ақысы  

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×