Химия

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары химик-педагогтарды даярлау;

6B015 – Химия мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Білім алушыларды оқыту мен дамыту, оқыту және тәрбиелеу процесін  ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық қызметтің нәтижелерін коррекциялау,жобалауға  үйрету;
 • Эксперименттік –зерттеу қызметі саласында;
 • Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқып білуге  үйрету;
 • Химия бойынша білім беру саласындағы  озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеу және  үйренуге дағдыландыру.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Химия бойынша  білім беру  саласындағы  озық педагогикалық әрекеттер мен  дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар  және процестер туралы  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • Өзінің кәсіби әрекетін химия пәні мазмұнымен оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • Химия бойынша білім беру саласындағы озық педагогикалық және химиялық тәжірибелерді зерделеп,  меңгереді;
 • Ғылымда техникада және тұрмыста химиялық үдерістерді басқару үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • Кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы, оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды.
 • Білімгер мен химик -педагогтың белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі Алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

Құзіреттілігі:

 • Химия бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және  ұқыпты шеше білуі, педагогикалық  қызмет  щеңберінде  ақпараттық технологияларды қолдана білуге,  жұмыс берушілердің  талаптарына сай болуға құзіретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Қазақстанның өазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ  КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Психология  және филология

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Модуль-Бейорганикалық химия

 • Бейорганикалық химия
 • Бейорганикалық химия зертхана

Модуль-Элементтер химиясы

 • Элементтер химиясы
 • Элементтер химиясы. Зертхана

Модуль-Мектеп  педагогикасы

 • Педагогика I
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль-Аналитикалыө химия

 • Аналитикалық химия I
 • Химия есептерін шығару әдістемесі I

Модуль-Химиялық экология   және анализ

 • Аналитиеалық химия II
 • Химиялық экология
 • Биохимия

Модуль-Физколлоидты химия

 • Физикалық химия
 • Коллоидты химия
 • Органикалық химия I

Модуль-Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль-Әдістеме

 • Химияны оқыту әдістемесі
 • Мектепте химиялық экспериментті  жүргізу әдістемесі

Модуль-Органикалық химияII

 • Органикалық химияII
 • Физика-химиялық анализ әдістері
 • Полимерлер химиясы

Модуль-Электрохимия және технология

 • Электрохимия
 • Химиялық технология
 • Химиялық синтез

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖБТ1  Химик- зерттеуші

Модуль-Жалпы химия негіздері

 • Химия оқулықтарының құрылымы мен мазмұны
 • Тұрмыстық химия тауарлары

Модуль-Химиялық кинетика

 • Зат құрылысы
 • Мұнай химиясы
 • Химиялық кинетика

ЖБТ2  Химик-педагог

Модуль- Химияны оқыту технологиялары

 • Химия есептерін шығару әдістемесі II

Бейорганикалық  химияны оқыту   әдістемесі

Модуль-Химияны оқытудағы жаңа  тәсілдер

 • Химиядан білім берудің ғылыми- педагогикалық негіздемесі
 • Көрнекі-құралдар дайындау әдістемесі
 • Мектеп оқушыларына арналған олимпиадалық химия бойынша есептер

Кәсіби-іс тәжірибелер:

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3апта;
 • 2, 3-курстарда  Түркістан, Кентау қалалық мектептерінде өтетін «педагогикалық тәжірибе»- үздіксіз көктемгі семестрде (оқу жоспары бойынша -2-курс 3апта, 3-курс 2апта);
 • 4- курста облыстық, республикалық мектептерде өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;
 • 4-курста облыстық, республикалық мектептерде және  Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Экология және химия кафедрасының ғылыми-зерттеу лабораторияларында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Д.ИВ.Сокольский атындағы «Органикалық катализ және электрохимия институты»
 • Кипр университеті
 • Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • ОҚО. Түркістан қ.,Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп-интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ.,№22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ғани Мұратбаев атындағы №5жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Байдібек ауданы, Мәдениет ауылы, мынбұлақ орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы
 • ОҚО. Түркістан қ., А. Байтұрсынов атындағы №1жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ә.Науаи атындағы №17 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Химия

Мамандық шифры

6B015

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Химия

Өту балы

75

Оқу ақысы  

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×