Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

БІЛІКТІЛІГІ

 • Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бакалавры

 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Экологиялық, этикалық, құқықтық мәдениеті, дене мәдениетін, ойлау мәдениетін қалыптастыру;
 • Кәсіптік пәндерді меңгеру үшін қажетті, іргелі білімді қалыптастыру;
 • Экологиялық және техникалық құжаттаманы, кәсіпорындардың, ұйымдардың жобаларын, бағдарламаларын әзірлеу және құрастыруды меңгеру;
 • Ғылыми тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізе білуі;
 • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіне және қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардағы қорғауға қатысты кәсіптік қызметтің барлық аспектілерін меңгере білу.

 Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Жұмыс аймағының және қоршаған ортаның жағдайын талдау және болжаудың әдіс-тәсілдерін меңгерту
 • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарының қазіргі амалдарына негізделіп, мамандықтың көп функционалды қызметін оқыту;
 • Танудың озық ғылыми әдістерінің мүмкіндіктері және оларды тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау проблемаларын шұғыл шешу үшін қажетті деңгейде қолдану әдістерін меңгерту.

 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

 Білімі:

 • Өндіріс орындарының жұмыс бөлмелеріне санитарлық норма және гигиеналық талаптарға қойылатын нақты материаларды жүйелей және сараптауды  анықтайды;
 • Іс-тәжірибеде экологиялық зерттеулерді жүзеге асыруды көрсетеді;
 • Өндірістік санитариялық зерттеу жұмыстарын жүргізудің негізгі әдістерін, түрлерін атай алады.

 Қолдана білуі:

 • Қауіптілікті тудыратын негізгі факторларды білу және олармен күресу әдістерін кәсіби деңгейде қолдана алуы керек;
 • Өндірістегі қауіпсіздікті қамту шараларын, қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптерін, түрлерін, өндірістік қондырғылар үшін қорғаныс бұйымдарын ұсына білуі керек;
 • Еңбек, әсіресе өндірістік іс-әрекет қауіптілігін, олардың болу себебін, олардың қорғану жолдары мен бұйымдарын пайдалануда озық тәжірибелерді қолданады.

 Біліктілігі:

 • Өндірістегі қауіпсіздікті қамту шараларын, қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптерін, түрлерін, өндірістік қондырғылар үшін қорғаныс бұйымдарын басқару шешімдерін қабылдау, басқару және ұйымдастыру нысандарын талдау және ғылыми дәлелденген түйіндерді жасай білуі керек;
 • Өндірістік процестің қауіптілігін бағалау, өндіріс қызметкерлері қолданған бұйымдардың қауіпсізідігін бағалауды өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесі үшін әлеуметтік жауапкершілікті сезіне білуге, кәсіби карым-қатынас жасай білуі керек.

 Құзіреттілігі:

 • Өндірістегі қауіпсіздікті қамту шараларын жүзеге асыруға қабілетті болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстан тарихы
 • Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар
 • Философия 

Коммуникативтік  модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

 

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

КӘСІБИ МОДУЛЬДЕР БЛОГЫ 

Модуль-Жаратылыстану пәндері І

 • Математика
 • Физика І 

Модуль-Жаратылыстану пәндері ІІ

 • Математика ІІ
 • Физика ІІ
 • Химия 

Химиялық талдау және санитария

 • Химиялық талдау
 • Өндірістік санитария
 • Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері 

Модуль– Инженерлік жүйелер

 • Инженерлік графика (Сызба)
 • Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар 

Өнеркәсіптік технология қауіпсіздігі

 • Техника және технология қауіпсіздігі
 • Бақылау және өлшеудің әдістері мен құралдары
 • Өнеркәсіптік экология І 

Антропогенді өзгерістер

 • Геоэкология
 • Су ресурстарын тиімді басқару
 • Климаттың ғаламдық өзгерістері 

Қоршаған орта обьектілерін талдау

 • Ауа сапасын басқару
 • Физика-химиялық талдау әдістері
 • Өндіріс қауіпсіздігін техникалық реттеу 

Қоршаған ортаны қорғаудың талаптары

 • Техникалық өндірістік құжаттар
 • Радиациялық қауіпсіздік негіздері
 • Қоршаған ортаға әсерді бағалау
 • Метрология, стандарттау және сертификаттау 

Өндіріс саларының технологиялық сипаты

 • Мұнай-газ өндірісіндегі және химиялық салалардағы негізгі технологиялар
 • Металлургия және машина жасау өндірісіндегі негізгі технологиялар
 • Өндірістік қалдықтарды залалсыздандыру және пайдаға асыру

ЖБТ 1

Тіршілік қауіпсіздігінің мәселелері

 • Тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық, нормативтік-техникалық және ұйымдастыру принципі
 • Тіршілік қауіпсіздігіндегі маркетинг және менеджмент негіздері

 Өндірістік қауіпсіздік негіздері

 • Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық
 • Өндірістік желдетпе
 • Өндірістік токсикология

 ЖБТ 2

Табиғи апаттар және тәуекелді бағалау

 • Табиғи зілзалалар және олардан қорғану
 • Жұмыс ортасының тәуекелдерін бағалау

 Өндірістердің қауіпсіздігін жобалау

 • Ғимараттар, үймереттер және олардың тұрақтылығы
 • Төтенше жағдайлардағы болжау және бағалау
 • Қалдықсыз және аз қалдықты өндірістерді жобалау және қолдану

Кәсіби-іс тәжірибелер

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында, Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында және Машат шатқалыда өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» – 3апта;

2,3-курстарда  Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, Машат шатқалыда, Экология және химия кафедрасында өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 2,5апта;

4- курста Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, Машат шатқалыда, Экология және химия кафедрасында өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Экология және химия кафедрасының ғылыми-зерттеу лабораторияларында және Экология Ғылыми-зерттеу институтында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Кипр университеті
 • «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»
 • Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет
 • Экология Ғылыми-зерттеу институты
 • ОҚО бойынша экология департаменті
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • «Табыс-2005» ЖШС
 • «Кентау сервис»

Қысқа мәлімет

Мамандық шифры

6В112

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Биология

Өту балы

қазақ 50-100, орыс 50-100

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×