Математика

Біліктілігі:  Математика мамандығы бойынша білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары математиктерді даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Жалпы мәдени, сондай-ақ кәсіби құзіреттерді игере алатын, халықаралық және ұлттық еңбек базарларында олардың әлеуметтік тұрақтылықтарымен орнықтылықтарына жағдай жасалатын, кәсіби орнықты және сұранысты бакалаврлерді дайындау;
 • Ғалым-зерттеуші дағдыларын игеретін, заманауи ғылыми әдістерді пайдалана алатын бакалаврлерді дайындау;
 • Өзінің көзқарасын ғылыми тұрғыда дәлелдейтін және қорғай алатын, өзінің кәсіби қызметіндегі есептерді заманауи деңгейде өз бетімен шығаруға қабілетті бакалаврлерді дайындау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Математика саласы бойынша озық әдіс-әрекеттер мен дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда математикалық зерттеулер жүргізуге  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • Өзінің кәсіби әрекетін ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • Озық математикалық тәжірибелерді зерделеп, меңгереді;
 • Физикалық және технологиялық үдерістердің математикалық модельдері үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • Кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы, оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды;
 • Математиктің белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

Құзіреттілігі:

 • Математика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс берушілердің талаптарына сай болуға құзыретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ  КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Психология  және физиология  

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Модуль- Педагогикалық математика І

 • Аналитикалық геометрия І
 • Сызықты алгебра I
 • Анализ I

Модуль- Педагогикалық математика ІI

 • Анализ II
 • Сызықты алгебра II

Модуль-Мектеп  педагогикасы

 • Педагогика I
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль- Педагогикалық математика ІІІ

 • Анализ III
 • Элементар математика I

Модуль- Әдістеме І

 • Математиканы оқыту әдістемесі
 • Арнайы оқыту әдістері І
 • Математика тарихы

Модуль-Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль- Педагогикалық математика ІV

 • Комплексті анализ I
 • Сандық әдістер

Модуль- Педагогикалық математика V

 • Жай дифференциалдық теңдеулер І
 • Математикалық логика I

Модуль- Педагогикалық математика VI

 • Дифференциалдық геометрия І
 • Дербес туындылы теңдеулер І
 • Элементар математика ІІ

Модуль- Физика

 • Физика І
 • Математикада ақпараттық технологиялар қолдану (Maple) 

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1  Білім берудегі математика

Модуль- Есеп шешу практикумы I

 • Математикалық есептерді шешу практикумы І
 • Жоғарғы геометрия І

Модуль- Жоғарғы математика

 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика І
 • Сандар теориясы

Модуль  – Есеп шешу практикумы II

 • Математикалық есептерді шешу практикумы ІI
 • Жоғарғы геометрия ІI

ЖБТ2  Іргелі математика

Модуль- Жоғарғы математика

 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика І
 • Жоғарғы геометрия І

Модуль- Жоғарғы геометрия

 • Математикалық анализдің таңдамалы тараулары
 • Сандар теориясы

Модуль – Арнайы курс

 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика ІІ
 • Арнайы оқыту әдістері ІІ

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3 апта;

2, 3-курстарда  Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Өндірістік тәжірибе»- көктемгі семестрде (оқу жоспары бойынша -2-курс 3 апта, 3-курс 3 апта);

4-курста облыстық, республикалық мектептер және ғылыми-зерттеу институттарында өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;

4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Фундаменталдық математика» кафедрасы
 • Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті «Алгебра» кафедрасы
 • М.Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университеті
 • ҚР Білім және ғылым министрлігі Математика институты Дифференциалдық теңдеулер лабораториясы
 • ҚР Білім және Ғылым министрлігі Математика және математикалық моделдеу институты
 • ОҚО. Түркістан қ., Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ., №4 С.Сейфуллин атындағы жалпы орта мектеп
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп-интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ., №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ., №5 Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №1 А. Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №17 Ә.Науаи атындағы  жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Математика

Мамандық шифры

6B015

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Өту балы

қазақ 50-100, орыс 50-100

Оқу ақысы  

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×