Математика

Біліктілігі:  Математика мамандығы бойынша білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары математиктерді даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Жалпы мәдени, сондай-ақ кәсіби құзіреттерді игере алатын, халықаралық және ұлттық еңбек базарларында олардың әлеуметтік тұрақтылықтарымен орнықтылықтарына жағдай жасалатын, кәсіби орнықты және сұранысты бакалаврлерді дайындау;
 • Ғалым-зерттеуші дағдыларын игеретін, заманауи ғылыми әдістерді пайдалана алатын бакалаврлерді дайындау;
 • Өзінің көзқарасын ғылыми тұрғыда дәлелдейтін және қорғай алатын, өзінің кәсіби қызметіндегі есептерді заманауи деңгейде өз бетімен шығаруға қабілетті бакалаврлерді дайындау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Математика саласы бойынша озық әдіс-әрекеттер мен дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда математикалық зерттеулер жүргізуге  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • Өзінің кәсіби әрекетін ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • Озық математикалық тәжірибелерді зерделеп, меңгереді;
 • Физикалық және технологиялық үдерістердің математикалық модельдері үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • Кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы, оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды;
 • Математиктің белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

Құзіреттілігі:

 • Математика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс берушілердің талаптарына сай болуға құзыретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ  КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Психология  және физиология  

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Модуль- Педагогикалық математика І

 • Аналитикалық геометрия І
 • Сызықты алгебра I
 • Анализ I

Модуль- Педагогикалық математика ІI

 • Анализ II
 • Сызықты алгебра II

Модуль-Мектеп  педагогикасы

 • Педагогика I
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль- Педагогикалық математика ІІІ

 • Анализ III
 • Элементар математика I

Модуль- Әдістеме І

 • Математиканы оқыту әдістемесі
 • Арнайы оқыту әдістері І
 • Математика тарихы

Модуль-Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль- Педагогикалық математика ІV

 • Комплексті анализ I
 • Сандық әдістер

Модуль- Педагогикалық математика V

 • Жай дифференциалдық теңдеулер І
 • Математикалық логика I

Модуль- Педагогикалық математика VI

 • Дифференциалдық геометрия І
 • Дербес туындылы теңдеулер І
 • Элементар математика ІІ

Модуль- Физика

 • Физика І
 • Математикада ақпараттық технологиялар қолдану (Maple) 

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1  Білім берудегі математика

Модуль- Есеп шешу практикумы I

 • Математикалық есептерді шешу практикумы І
 • Жоғарғы геометрия І

Модуль- Жоғарғы математика

 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика І
 • Сандар теориясы

Модуль  – Есеп шешу практикумы II

 • Математикалық есептерді шешу практикумы ІI
 • Жоғарғы геометрия ІI

ЖБТ2  Іргелі математика

Модуль- Жоғарғы математика

 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика І
 • Жоғарғы геометрия І

Модуль- Жоғарғы геометрия

 • Математикалық анализдің таңдамалы тараулары
 • Сандар теориясы

Модуль – Арнайы курс

 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика ІІ
 • Арнайы оқыту әдістері ІІ

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3 апта;

2, 3-курстарда  Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Өндірістік тәжірибе»- көктемгі семестрде (оқу жоспары бойынша -2-курс 3 апта, 3-курс 3 апта);

4-курста облыстық, республикалық мектептер және ғылыми-зерттеу институттарында өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;

4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Фундаменталдық математика» кафедрасы
 • Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті «Алгебра» кафедрасы
 • М.Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университеті
 • ҚР Білім және ғылым министрлігі Математика институты Дифференциалдық теңдеулер лабораториясы
 • ҚР Білім және Ғылым министрлігі Математика және математикалық моделдеу институты
 • ОҚО. Түркістан қ., Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ., №4 С.Сейфуллин атындағы жалпы орта мектеп
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп-интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ., №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ., №5 Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №1 А. Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №17 Ә.Науаи атындағы  жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Математика

Мамандық шифры

6B015

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Өту балы

60

Оқу ақысы  

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×