Математика

Біліктілігі:  Математика мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары математик-педагогтарды даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Жалпы мәдени, сондай-ақ кәсіби құзіреттерді игере алатын, халықаралық және ұлттық  еңбек базарларында олардың әлеуметтік тұрақтылықтарымен орнықтылықтарына жағдай жасалатын, кәсіби орнықты және сұранысты бакалаврлерді дайындау;
 • Педагог-зерттеуші дағдыларын игеретін, заманауи ғылыми әдістерді пайдалана алатын бакалаврлерді дайындау;
 • Өзінің көзқарасын ғылыми тұрғыда дәлелдейтін және қорғай алатын, өзінің кәсіби қызметіндегі есептерді  заманауи деңгейде өз бетімен шығаруға қабілетті бакалаврлерді дайындау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Математика бойынша білім беру  саласындағы  озық педагогикалық әрекеттер мен  дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда математикалық зерттеулер жүргізуге  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • Өзінің кәсіби әрекетін математика пәні мазмұнымен оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • Озық педагогикалық және математикалық тәжірибелерді зерделеп,  меңгереді;
 • Физикалық және технологиялық үдерістердің математикалық модельдері үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • Кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы, оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды;
 • Математик-педагогтың белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

Құзіреттілігі:

 • Математика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс берушілердің талаптарына сай болуға құзыретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ  КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Математика І

 • Аналитикалық геометрия І
 • Сызықты алгебра I
 • Математикалық анализ I

Модуль- Математика ІI

 • Математикалық анализ II
 • Сызықты алгебра II

Модуль- Математика ІІІ

 • Көп айнымалылы функциялар
 • Нақты анализ
 • Математикалық логика І

Модуль- Математика ІV

 • Көп өлшемді анализ және өрістер теориясы
 • Жай дифференциалдық теңдеулер І

Модуль- Кәсіптендіру пәндер

 • Функционалдық анализ
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика І

Модуль- Математика V

 • Дифференциалдық геометрия І
 • Комплексті анализ І
 • Дербес туындылы теңдеулер І

Модуль- Математика VІ

 • Дифференциалдық геометрия ІІ
 • Комплексті анализ ІІ

Модуль- Математика VІІ

 • Жай дифференциалдық теңдеулер ІІ
 • Дербес туындылы теңдеулер ІІ

Модуль- Есептеу әдістері

 • Есептеу әдістері
 • Физика I

Модуль- Математиканы оқыту әдістемесі

 • Элементар математика I
 • Математиканы оқыту әдістемесі 

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1  Білім берудегі математика

Модуль- Топология І

 • Математикалық программалау
 • Топология І

Модуль- Топология ІІ

 • Топология ІІ
 • Айрым теңдеулері
 • Арнайы функциялар

ЖБТ2  Іргелі математика

Модуль- Сандар теориясы

 • Сандар теориясы
 • Жоғарғы геометрия І

Модуль- Заманауи мәселелер

 • Қолданбалы математиканың қазіргі заманғы мәселелері
 • Интегралдық теңдеулер
 • Математикада ақпараттық технологиялар қолдану (Maple)

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3апта;

2, 3-курстарда  Түркістан, Кентау қалалық мектептерінде өтетін «Педагогикалық тәжірибе»- үздіксіз көктемгі семестрде (оқу жоспары бойынша -2-курс 3апта, 3-курс 2 апта);

4-курста облыстық, республикалық мектептерде өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;

4-курста

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Фундаменталдық математика» кафедрасы
 • Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті «Алгебра» кафедрасы
 • Қорқыт Ата атындағы  Қызылорда мемлекеттік университеті «Математика және математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасы
 • Абай атындағы Педагогикалық ұлттық университет «Математикалық талдау» кафедрасы
 • М.Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университеті
 • ОҚО. Түркістан қ., Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ., №4 С.Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебі
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп-интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ., №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ., №5 Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №1 А. Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №17 Ә.Науаи атындағы  жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Математика

Мамандық шифры

6В054

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Өту балы

қазақ 50-100, орыс 50-100

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін
(тенге):
480 000 тг.
Шетелдік азаматтар үшін
(тенге):
700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×