Математика

Біліктілігі:  Математика мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары математик-педагогтарды даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Жалпы мәдени, сондай-ақ кәсіби құзіреттерді игере алатын, халықаралық және ұлттық  еңбек базарларында олардың әлеуметтік тұрақтылықтарымен орнықтылықтарына жағдай жасалатын, кәсіби орнықты және сұранысты бакалаврлерді дайындау;
 • Педагог-зерттеуші дағдыларын игеретін, заманауи ғылыми әдістерді пайдалана алатын бакалаврлерді дайындау;
 • Өзінің көзқарасын ғылыми тұрғыда дәлелдейтін және қорғай алатын, өзінің кәсіби қызметіндегі есептерді  заманауи деңгейде өз бетімен шығаруға қабілетті бакалаврлерді дайындау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Математика бойынша білім беру  саласындағы  озық педагогикалық әрекеттер мен  дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда математикалық зерттеулер жүргізуге  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • Өзінің кәсіби әрекетін математика пәні мазмұнымен оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • Озық педагогикалық және математикалық тәжірибелерді зерделеп,  меңгереді;
 • Физикалық және технологиялық үдерістердің математикалық модельдері үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • Кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы, оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды;
 • Математик-педагогтың белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

Құзіреттілігі:

 • Математика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс берушілердің талаптарына сай болуға құзыретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ  КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Математика І

 • Аналитикалық геометрия І
 • Сызықты алгебра I
 • Математикалық анализ I

Модуль- Математика ІI

 • Математикалық анализ II
 • Сызықты алгебра II

Модуль- Математика ІІІ

 • Көп айнымалылы функциялар
 • Нақты анализ
 • Математикалық логика І

Модуль- Математика ІV

 • Көп өлшемді анализ және өрістер теориясы
 • Жай дифференциалдық теңдеулер І

Модуль- Кәсіптендіру пәндер

 • Функционалдық анализ
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика І

Модуль- Математика V

 • Дифференциалдық геометрия І
 • Комплексті анализ І
 • Дербес туындылы теңдеулер І

Модуль- Математика VІ

 • Дифференциалдық геометрия ІІ
 • Комплексті анализ ІІ

Модуль- Математика VІІ

 • Жай дифференциалдық теңдеулер ІІ
 • Дербес туындылы теңдеулер ІІ

Модуль- Есептеу әдістері

 • Есептеу әдістері
 • Физика I

Модуль- Математиканы оқыту әдістемесі

 • Элементар математика I
 • Математиканы оқыту әдістемесі 

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1  Білім берудегі математика

Модуль- Топология І

 • Математикалық программалау
 • Топология І

Модуль- Топология ІІ

 • Топология ІІ
 • Айрым теңдеулері
 • Арнайы функциялар

ЖБТ2  Іргелі математика

Модуль- Сандар теориясы

 • Сандар теориясы
 • Жоғарғы геометрия І

Модуль- Заманауи мәселелер

 • Қолданбалы математиканың қазіргі заманғы мәселелері
 • Интегралдық теңдеулер
 • Математикада ақпараттық технологиялар қолдану (Maple)

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3апта;

2, 3-курстарда  Түркістан, Кентау қалалық мектептерінде өтетін «Педагогикалық тәжірибе»- үздіксіз көктемгі семестрде (оқу жоспары бойынша -2-курс 3апта, 3-курс 2 апта);

4-курста облыстық, республикалық мектептерде өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;

4-курста

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Фундаменталдық математика» кафедрасы
 • Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті «Алгебра» кафедрасы
 • Қорқыт Ата атындағы  Қызылорда мемлекеттік университеті «Математика және математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасы
 • Абай атындағы Педагогикалық ұлттық университет «Математикалық талдау» кафедрасы
 • М.Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университеті
 • ОҚО. Түркістан қ., Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ., №4 С.Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебі
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп-интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ., №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ., №5 Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №1 А. Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №17 Ә.Науаи атындағы  жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Математика

Мамандық шифры

6В054

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Өту балы

75

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін
(тенге):
600 000 тг.
Шетелдік азаматтар үшін
(тенге):
800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×