Аударма ісі: (ағылшын тілі)

БІЛІКТІЛІГІ

Гуманитарлық білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

Аударма ісінің ерекшеліктері мен осы мамандық жайлы жалпы мәлімет беру;

Түрлі аудармадағы жанр мен стильдердің түпнұсқа текстерімен жұмыс істей білу, аудармашының кәсіби рөлін білу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

Мәдениаралық коммуникация саласында аударма мамандарының рөлі мен маңызын оқыту;

Кәсіби коммуникация саласындағы аудармашының міндеттерін меңгерту. 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Мәдениетаралық коммуникация саласында әлеуметтік ерекшеліктерді ескере  отырып қарым-қатынас орната білуді игереді;
 • Оқытылатын шетел тілі елінің ұлттық мәдениеті туралы мағлұмат алады.

Қолдана білуі:

Кәсіби қызмет аясында ақпараттық технологияларды қолдана алуы керек;

Ақпараттық әдебиет және басқа да ақпарат көздерімен (ғаламтор, электронды  сөздіктер) жұмыс істей білуі керек.

Біліктілігі:

Ғылыми ізденіс жүргізуді, шет тілдерінде редакциялауды, аннотация жасаудың информациялық технологиясын білуі керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ маман оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби

қызметте қолдана алу қабілетіне ие болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстан тарихы
 • Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар
 • Философия

Коммуникативтік  модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік (қазақ) тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль –Шетел тілі және фонетика

 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы І

Модуль Мамандыққа кіріспе

 • Ағылшын тіл біліміне кіріспе
 • Ағылшын әдебиетіне кіріспе
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы ІІ

Модуль Шетел тілі орта деңгей

 • Ағылшын тілі (B2 деңгейі)
 • Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу І

Модуль – Аударма практикасы І

 • Тілдік қарым-қатынас мәдинеті бойынша практикум
 • Аударма практикасы І
 • Ағылшын тілінің ресми іс-қағаздар

Модуль– Аударма практикасы ІІ

 • Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу ІІ
 • Ағылшын баспасөз тілі
 • Аударма практикасы ІІ

Модуль Аударма практикасы ІІІ

 • Ағылшын тілі (С1 деңгейі)
 • Аударма практикасы ІІІ
 • Лингвистикалық аударматану

Модуль Теориялық курс

 • Аударма теориясы
 • Жалпы ағылшын тіл білімі

Модуль –Әдістеме

 • Ағылшын тілін оқыту әдістемесі
 • Аударма әдістемесі (тәсілдері)

Модуль Синхронды аударма І

 • Ағылшын әдебиеті және оның аудармасы
 • Ағылшын тілінің синхронды аударма практикасы І

Модуль Синхронды аударма ІІ

 • Ағылшын тілі (С2 деңгейі)
 • Ағылшын тілінің синхронды аударма практикасы ІІ
 • Лингвоелтану

ЖОО электив модулі         

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ата-түрік принциптері
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль – Әдеби шығарма мәселелері

 • Ағылшын тілінде әдеби шығармашылық (эссе)
 • Ағылшын тілінің лексикологиясы

МодульТіл теориясы

 • Салыстырмалы функциональді стилистика
 • Ағылшын тілінің тарихы
 • Аудармашы қызметінің негіздері

МодульТіл сөзжасамы

 • Ағылшын диалектілері
 • Әдеби шығармаға стилистикалық талдау

Модуль– Тіл мәдениеті

 • Ағылшын фольклоры
 • Ағылшын тіліндегі шешендік өнер
 • Коммуникативті мәдениет

Кәсіби тәжірибе

1-курста    Оқу тәжірибесі І  (3 апта)

2-курста    Педагогикалық тәжірибе ІІ (3 апта)

3-курста    Педагогикалық тәжірибе І (2 апта)

4-курста    Өндірісітік тәжірибе ІІІ (10 апта)

4-курста    Университетте Дипломалды тәжірибе (5 апта) 

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Түркістан қ., А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы мектеп
 • Түркістан қ., А.Югнаки атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Ататүрік атындағы № 17 мектеп гимназия
 • Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия
 • Түркістан қ., №5 Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., М. Әбенова атындағы орта мектеп
 • Түркістан қ., №19 жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., №31 Абай атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Түркістан гуманитарлық техникалық колледжі
 • Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби колледж
 • Кентау қ. Кентау көпсалалы колледжі

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Аударма ісі (Ағылшын тілі)

Мамандық шифры:

6В023

Факультеті Филология

Оқу деңгейлері: Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері Күндізгі

Таңдау пәні: Ағылшын тілі

Профильдік пәні:

Ағылшын тілі

Өту балы: Ағылшын тілі 90

Оқу ақысы:

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

330 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

450 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×