Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын және араб тілдері)

БІЛІКТІЛІГІ

Білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Шетел тілінің қазіргі заманауи көпмәдениет әлеміндегі рөлі туралы таныстыру;
 • Шеттілдік білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибелер туралы жалпы мәлімет беру оқыту процесіндегі жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру оқытылатын тілдер арқылы оқыту және тәрбие процесінде өзіндік тұрғыдан іздене білу. 

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Шетел тілін оқытудың теориялық мәселелерін, қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі тіл білімі, оқытудың әдіс-тәсілдерін оқыту;
 • Шетел тілін оқытудың қазіргі технологияларын меңгерту.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Оқыту процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістерін игереді;
 • Педагогикалық эксперимент өткізу, оның нәтижелерін оқу процесіне енгізу туралы мағлұмат алады;
 • Білім беру саласындағы нормативті-құқықтық құжаттар туралы білімді меңгереді.

Қолдана білуі:

 • Заманауи педагогикалық іс-тәжірибелерді оқып-білу және қолдана алуы керек;
 • Білім берудегі авторлық жаңашылдық идеяларды іске асыра білуі керек.

Біліктілігі:

 • Шеттілдік білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдауы және ұқыпты шеше білуі керек;
 • Педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ маман оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алу қабілетіне ие болуы қажет.

МІНДЕТТІ ПӘНДЕР

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстан тарихы
 • Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар
 • Философия

Коммуникативтік  модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік (қазақ) тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль –Шетел тілі және фонетика

 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы І
 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы

Модуль –Психология және физиология

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы ІІ

Модуль –Мектеп педагогикасы

 • Педагогика І
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль –Тындау және сөйлеу І

 • Ағылшын тілі (B2 деңгейі)
 • Араб тілі (А1 деңгейі)
 • Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу І

Модуль –Тындау және сөйлеу ІІ

 • Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу ІІ
 • Араб тілі 1 (А2 деңгейі)
 • Ағылшын тіл тарихы

Модуль –Шетел тілі

 • Ағылшын тілі (С1 деңгейі)
 • Араб тілі 1 (В1 деңгейі)
 • Ағылшын тілінің лексикологиясы
 • Ағылшын лингвистикасы

Модуль Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиясы
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль –Әдістеме

 • Ағылшын тілін оқыту әдістемесі
 • Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Араб тілінің оқыту әдістемесі
 • Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы

МодульШетел тілі және лингвоелтану

 • Ағылшын тілі (С2 деңгейі)
 • Араб тілі 1 (В2 деңгейі)
 • Лингвоелтану

ЖОО электив модулі

                            

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ата-түрік принциптері
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль –Әдеби шығарма мәселелері

 • Тілдік қарым-қатынас мәдинеті бойынша практикум
 • Ағылшын тілінде әдеби шығармашылық (эссе)

МодульТіл теориясы

 • Ағылшын тілінің стилистикасы
 • Аударма теориясы
 • Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы

МодульТіл шешендік өнері

 • Ағылшын диалектілері
 • Ағылшын тіліндегі шешендік өнер

Модуль– Тіл мәдениеті

 • Ағылшын фольклоры
 • Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері
 • Коммуникативті мәдениет

Кәсіби тәжірибе

1-курста  Ахмет Ясауи ХҚТУ кітапханасында өтетін Оқу тәжірибесі І (3 апта)

2-курста  қалалық мектептерде өтетін Педагогикалық тәжірибе ІІ (3 апта)

3-курста  қалалық мектептерде өтетін Педагогикалық тәжірибе І (2 апта)

4-курста  облыстық, республикалық мектептерде өтетін Өндірісітік тәжірибе ІІІ(10 апта)

4-курста  Ахмет Ясауи ХҚТУ-інде  өтетін Дипломалды тәжірибе (5 апта)

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Түркістан қ., №1 А.Байтұрсынов атындағы жалпы мектеп
 • Түркістан қ., А.Югнаки атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., № 17 Ататүрік атындағы мектеп гимназия
 • Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия
 • Түркістан қ., №5 Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., М. Әбенова атындағы орта мектеп
 • Түркістан қ., №19 жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., М. Әбенова атындағы орта мектеп
 • Түркістан қ., №31 Абай атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Түркістан гуманитарлық техникалық колледжі
 • Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби колледжі
 • Кентау қ., Кентау көпсалалы колледжі

Қысқа мәлімет

Мамандығы:
6B017-шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын және араб тілдері)

Ағылшын және қытай тілдері)
Мамандық шифры:
6B017
Факультеті
Филология
Оқу деңгейлері:
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні:
Ағылшын тілі
Профильдік пәні:

Ағылшын тілі
Өту балы:
Ағылшын тілі 90

Напишите свой вопрос

 

  ×