Шетел филологиясы: ағылшын тілі

БІЛІКТІЛІГІ

Гуманитарлық білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

Шетел әдебиеті мен оқитын тілдері бойынша, жалпы және жеке тілтану бойынша мәлімет беру.

Шетел тілі мен әдебиетін оқыту жүйесінің психологиялық негізін, оқытудың әртүрлі сатыларында шет тілдерін үйрену психологиясын меңгеру өзін жеке тұлға ретінде сезіну, әлеуметтік баламалық таңдаулар жағдайында өз құқықтары мен міндеттерін қорғай білу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

Шетел тілі және әдебиеті бойынша оқу процесін жоспарлауды оқыту;

Әдебиет пен лингвистика саласында филологиялық зерттеулер жүргізуді меңгерту.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

Педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдануды игереді;

Зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыруды меңгереді;

Теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы  ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастырады.

Қолдана білуі:

Шеттілдік білім беру саласында озық педагогикалық тәжірибелерді білуі керек;

Өзінің сөз әрекетін жоспарлауға және шет тілінде медениетаралық қатынас жасауды білуі керек.

Біліктілігі:

Ғылыми ізденіс жүргізуді, шет тілдерінде редакциялауды, аннотация жасаудың информациялық технологиясын білуі керек;

Құзіреттілігі:

Болашақ маман шетел тілі мен ана тілінің тілдік құбылыстарына қатысты өз бетінше зерттеу жүргізе және жұмыс берушілердің талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстан тарихы
 • Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар
 • Философия

Коммуникативтік  модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік (қазақ) тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль –Шетел тілі және фонетика

 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы І

Модуль Мамандыққа кіріспе

 • Ағылшын тіл біліміне кіріспе
 • Ағылшын әдебиетіне кіріспе
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы ІІ

Модуль Шетел тілі орта деңгей

 • Ағылшын тілі (B2 деңгейі)
 • Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу І

Модуль – Әдебиет І

 • Тілдік қарым-қатынас мәдинеті бойынша практикум
 • Ағылшын әдебиеті І
 • Ағылшын тілінде мәтінді оқу және сөйлеу

Модуль– Әдебиет ІІ

 • Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу ІІ
 • Ағылшын баспасөз тілі
 • Ағылшын әдебиеті ІІ

Модуль Әдебиет ІІІ

 • Ағылшын тілі (С1 деңгейі)
 • Ағылшын әдебиеті ІІІ
 • Лингвистикалық аударматану

Модуль– Теориялық курс

 • Ағылшын әдебиетінің теориясы
 • Жалпы ағылшын тіл білімі
 • Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы

Модуль –Әдістеме

 • Ағылшын тілін оқыту әдістемесі
 • Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Әдеби шығармаға стилистикалық талдау

Модуль Шетел тілі жоғары деңгей

 • Ағылшын тілі (С2 деңгейі)
 • Ағылшын тіл тарихы
 • Лингвоелтану

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ата-түрік принциптері
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль – Әдеби шығарма мәселелері

 • Ағылшын тілінде әдеби шығармашылық (эссе)
 • Ағылшын тілінің лексикологиясы

МодульТіл теориясы

 • Ағылшын тілінің стилистикасы
 • Аударма теориясы
 • Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы

МодульТіл сөзжасамы

 • Ағылшын диалектілері
 • Ағылшын тілінің сөзжасамы

Модуль– Тіл мәдениеті

 • Ағылшын фольклоры
 • Ағылшын тіліндегі шешендік өнер
 • Коммуникативті мәдениет

Кәсіби тәжірибе

1-курста  Ахмет Ясауи ХҚТУ кітапханасында өтетін Оқу тәжірибесі І  (3 апта)

2-курста  қалалық мектептерде өтетін Педагогикалық тәжірибе ІІ (3 апта)

3-курста  қалалық мектептерде өтетін Педагогикалық тәжірибе І (2 апта)

4-курста  облыстық, республикалық мектептерде өтетін Өндірісітік тәжірибе ІІІ(10 апта)

4-курста  Ахмет Ясауи ХҚТУ-інде  өтетін Дипломалды тәжірибе (5 апта)

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Түркістан қ., А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы мектеп
 • Түркістан қ., А.Югнаки  атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Ататүрік атындағы № 17 мектеп гимназия
 • Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия
 • Түркістан қ., №5 Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., М. Әбенова атындағы орта мектеп
 • Түркістан қ., №19 жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., №31 Абай атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Түркістан гуманитарлық техникалық колледжі
 • Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби колледж
 • Кентау қ. Кентау көпсалалы колледжі

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Шетел филологиясы (Ағылшын тілі)

Мамандық шифры:

6В023

Факультеті Филология

Оқу деңгейлері: Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері: Күндізгі

Таңдау пәні: Ағылшын тілі

Профильдік пәні: Ағылшын тілі

Өту балы: Ағылшын тілі 90

Оқу ақысы:

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

330 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

450 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×