Экономика

БІЛІКТІЛІГІ

 • Экономка және бизнес бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 • 6В041 – Экономика мамандығы бойынша білім алушыларды даярлауда білім беру бағдарламаларының негізгі мақсаты:
 • Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін экономикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары экономисттарды даярлау;
 • зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды жоспарлауға, орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды үйлестіруге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау;
 • қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, экономикалық ілімдер тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді қамтамасыз ету;
 • кәсіби білімнің іргетасы ретінде экономикалық және арнайы сипаттағы базалық білім, дағды және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру;
 • теория мен практиканы ұштастыра отырып экономикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру;
 • кең фундаменталды білімді игерген, бастамалы, еңбек нарығының өзгермелі талаптарына және технологияларына бейім, топта жұмыс істей алатын жаңа формациядағы маман даярлау;
 • экономика, маркетинг, менеджмент, қаржы, бухгалтериялық есеп, статистика саласында қажетті білімі бар, бастапқы ақпаратты талдай және қорытындылай алатын маман даярлау;
 • маманды шығармашылық белсенді кәсіптік және әлеуметтік қызметке, тәжірибелік міндеттерді сапалы орындауға дайындау;
 • тәуекел және белгізісдік жағдайындағы практикалық міндеттерді және мәселелерді шешу үшін теориялық білім алу. 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • студент қазіргі экономиканың қоғамдағы орны мен рөлін талдауды игереді;
 • әлемдік және отандық басылымдардың жүйесі, жалпы жағдайлары мен құрылымдары туралы мағлұмат алады;
 • жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын меңгереді.

Қолдана білуі:

 • студент нарық коньюктурасын ескере отырып, экономика саласына қатысты ақпараттарды, игерген білімді кәсіби деңгейде қолдана алуы керек;

Біліктілігі:

 • нарықтық экономиканың экономикалық заңдылықтары мен олардың пайда болу нысандары, қазіргі әлемдегі жаһандану мен интернационализация үдерістері мен кәсіпорынның қызмет етуінің ғылыми-басқарушылық, қаржы-шаруашылық мәселелері туралы білімдерді меңгеру;
 • кәсіби міндеттерді шешу үшін алынған нәтижелерді өндеп, оларды қолданыстағы статистикалық және есеп деректерін пайдалану мен талдау үшін компьютерлік техниканы және кең көлемдегі ғылыми ақпараттарды пайдалану, өз бетінше әр түрлі ақпарат көздерімен қолдана алуы;
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде жалпы ғылыми әдістемені, логика мен технологиясын білу және зерттеу, ғылыми және эксперименталды жұмыстарды өз бетінше меңгеруі қажет;
 • күнделікті кәсіби қызметте және ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға қажетті жаңа білімдерді алу дағдыларын меңгеруі тиіс.

Құзіреттілігі:

Болашақ экономиканы маманданған құзыреттілігі жұмыс берушілер мен БАҚ-тардың талаптарына сай болуы қажет.

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль  – Экономикаға кіріспе  

Экономикадағы математика

Экономикалық теория

Экономикалық  ілімдер тарихы

Модуль  – Экономикалық даму 

Қазақстан экономикасы

Кәсіпорын экономикасы І

Модуль–Микро-макроэкономикаға негіздері І

Микроэкономика І

Макроэкономика І

Модуль–Қаржы және бухгалтерия

Қаржы

Бухгалтерлік есеп І

Модуль–Микро-макроэкономикаға негіздері ІІ

Статистика

Микроэкономика ІІ

Макроэкономика ІІ

Модуль– Менеджмент және маркетинг

Менеджмент

Маркетинг

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Модуль–Жеке өндіріс

Халықаралық экономика I

Микроэкономикалық талдау

Экономикалық жоспарлау негіздері

Модуль–Экономика салалары

Еңбек нарығының экономикасы

Табиғатты пайдалану экономикасы

Ауылшаруашылық экономикасы

Модуль–Кәсіпкерлік экономикасы I

Кәсіпкерлік I

Халықаралық  экономика ІІ

Инновациялық экономика

Инвестициялық жобалау

Модуль– Кәсіпкерлік экономикасы ІІ

Кәсіпкерлік ІІ

Кәсіпорын экономикасы ІІ

Макроэкономика ІІІ

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ) 

ЖБТ1  Өндіріс экономикасы

Модуль — Фирма экономикасы

Фирманың ішкі жоспарлауы

Тасымалдау саясаты және экономика

Модуль —  Экономиканың тереңдетілген мәселелері

Экономикалық саясат

Өндірісті ұйымдастыру

Энергияға  негізделген экономика

ЖБТ2  Сала экономикасы

Модуль -Өнеркәсіп экономикасы

Өнеркәсіп экономикасы

Жылжымайтын мүлік нарығының экономикасы І

Модуль -Ұлттық экономика

Экономикалық талдау

Қазіргі экономикалық жағдайларды талдау теориясы

Ұлттық экономика

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста «Оқу тәжірибесі»   – 3 апта;

2-курста «Өндірістік тәжірибе»  – 2,5 апта;

3-курста «Өндірістік тәжірибе»  – 2,5 апта;

4-курста «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Тәжірибеден өтетін мекемелер

ҚР  «Инвестициялар және даму министрлігі»

«Kaspi Bank»

«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банк»

ЖШС «Галакси»

ЖШС «Алюгал»

АҚ «Банк Позитив Казахстан

АҚ ДБ «Қазақ-Түрік іскер Адамдар қоғамы»

ЖШС «БАЙКАЗ Электрик»

ЖШС «Стройсервис ХХІ»

ЖШС «Несие –Kz»

ЖШС «Ныш-Ер»

ЖШС «Саулет-Бетон»

ЖК Шынжарбекова М

Қысқа мәліметтер

Мамандығы

Экономика

Мамандық шифры

6В041

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

География

Профильдік пәні

Математика

Өту балы

50

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×