6М030100-Құқықтану

БІЛІКТІЛІГІ

Құқық ғылымдары магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;
 • Оқу үрдісін заманауи – ғылыми деңгейде ұйымдастыру, білім беру бағдарламасын халықаралық стандартқа мейлінше бейімдеу;
 • Білім берудің техникалық құралдарын және компьютерлік технологияларды меңгеру;
 •  Ғылыми зерттеулерді орындау;
 • Жауапкершілікке ие жоғары білікті кадрларды дайындау;
 • Оқу үрдісін заманауи-ғылыми деңгейде ұйымдастыру және зерттеушілік дағдыға ие;
 • Жоғары білікті мамандарды даярлау;
 • Ғылыми-практикалық мәселелерді шешу тәсілдерін еркін меңгеру.

Жалпы білім берудің міндеттері:

Құқықтану ғылымдарының негізгі салаларындағы білімдерін ғылыми–зерттеу бағытында жүзеге асыра алатын  магистрлерді даярлау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Білімін және дағдыларын арнайы шеңберлі мамандықта, ғылыми педагогикалық қызметінде қолданады;
 • Ғылыми зерттеулерді жобалайды және жүргізеді, алынған нәтижелерді сыни тұрғыдан қарастырып, статистикалық сараптаудан өткізеді, жарияланымдардың ережелерін біледі;
 • Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.

Қолдана білуі:

 • Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай білу, ойлау, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде тұжырымдамалар жасайды;
 • Заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, ғылыми бағытта және кәсіби салада қолданады;
 • Топта жұмыс істеуге қабілетті, жаңа шешімдер ұсына біледі, өз қорытындыларын және олардың негіздемесін мамандарға және маман еместерге жеткізе алады, қақтығыстарды шешеді.

Біліктілігі:

 • Кәсіби және ғылыми мәселелерді шешу мақсатында ана тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша коммуникация жүргізуге қабілетті;
 • Қазіргі заңнамалар мен ғаламдық құқықтық мәселелерді талдауға қабілетті;
 • Шығармашылық ізденістерде креативті шешімдерді шығаруға қабілетті.

Құзіреттілігі:

Болашақ құқық магистрінің маманданған құзіреттілігі жұмыс берушілер мен құқық саласының талаптарына сай болуы қажет.

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

 • Ғылымның тарихы мен философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

КӘСІБИ МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

 • Құқықтық талдаудың методологиясы
 • Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы

КӘСІБИ ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ

 • Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамаларын тәжірибеде қолданудың өзекті мәселелері
 • Мемлекет және құқық философиясы
 • Құқық теориясының проблемалары
 • ҚР-да еңбек заңдарының жетілдіру мәселелері
 • Кәсіпкерлік құқығының теориялық мәселелері
 • Инвестиция құқығының теориялық негіздері
 • Жаһандану жағдайындағы көші-қон қатынастарды құқықтық реттеудің теориялық мәселелері
 • ҚР-ғы конституционализм жүйесінің қалыптасуы мен дамуының теориялық мәселелері
 • Экономикалық қылмыстар мәселелерінің (салалануы) квалификациясы
 • Адвокатура практикасы мен теориясы
 • Халықаралық құқықтың жаңа жағдайдағы даму ерекшеліктері
 • Кәсіпкерлік, банктік, сақтандыру құқықтарының мәселелері
 • Арнайы және ғылыми тапсырмалардың қолданылуының теориялық және практикалық аспектілері
 • Мұрагерлік, отбасылық және тұрғын-үй құқықтарының өзекті мәселелері
 • Жасөспірімдердің ісі бойынша прокурорлық қадағалау мәселелері

ЖБТ 1 «Жеке құқықтық мәселелер»

Модуль – Қоғамдық құқықты реттеу

 • Қазақстан және шетелдің конституциялық заңнамалары
 • Отбасы құқығының теориялық мәселелері

Модуль-  Заманауи іс жүргізу

 • Халықаралық іс жүргізу құқығы
 • Құқықшығармашылық механизімінің негіздері

 ЖБТ2 Жалпы құқықтық мәселелер

Модуль- Құқықтық қатынастар

 • Халықаралық валюта құқығының теориялық мәселелері
 • Жер заттық құқық теориясы

 Модуль- Азаматтық құқықты реттеу

 • Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың өзекті мәселелері
 • Интеллектуалдық меншік құқығы

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста Құқықтану кафедрасында өтетін «Зерттеулік тәжірибесі І» – 6апта;
 • 2-курстарда Құқықтану кафедрасында өтетін «Педагогикалық» – 3апта;
 • 2-курста Құқықтану кафедрасында өтетін «Зерттеулік тәжірибесі І» – 6апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Университет базасы

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Құқықтану

Мамандық шифры

6М030100

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Жоғары білімнен кейінгі білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

бейіндік пәндер

Өту балы:

150 балл:

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

550 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

600 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×