7M04222 - Құқықтану

Бағдарлама сипаттамасы:

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ

Білім беру ортасындағы ең жоғары академиялық стандарттарға сәйкес оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық әдістері мен технологияларын меңгерген, заң қызметінің нақты салаларындағы өзекті мәселелерді анықтау және шешу үшін ғылыми-теориялық және практикалық дағдылары бар бәсекеге қабілетті, жоғары білікті магистрлерді даярлау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды.

БЕРІЛЕТІН ДӘРЕЖЕ

«7М04222 — Құқық» білім беру бағдарламасы бойынша заң ғылымдарының магистрі

МАМАННЫҢ ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Сот,  прокурор,  тергеуші,  мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерде заңгер,  акционерлік қоғамдар мен әртүрлі шаруашылық серіктестіктер мен коммерциялық емес ұйымдарда заңгер,  жоғарғы оқу орнының оқытушысы,  ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері,  біліктілікті арттыру және қайта даярлау институтының маманы.

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫ

Нормашығармашылық,  құқық қолдану, құқық қорғау, сараптамалық-консультациялық, ғылыми-зерттеу,  ұйымдастыру-басқарушылық,  педагогикалық ( білім беру мекемелерінде құқықтық пәндерді оқыту).

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ ОБЪЕКТІСІ

Құқық қорғау органдары, мемлекеттік қызмет пен басқарудың атқарушы және өкілетті органдары, адвокатура, соттар, банктер, әділет органдары, сақтандыру және аудиторлық компаниялар, нотариустар,  мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар мен ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу мекемелері мен ұйымдары, сондай-ақ магистрлер доктор академиялық дәрежесін (Ph.D.) алу үшін өз білімін жалғастыра алады.

 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

— оқыту;

— тәрбие;

— кәсіптік бағдар беру;

— ғылыми-зерттеу;

— басқарудың негізгі мақсаттары мен міндеттерін және олардың тиімділігін анықтау;

— қызметкерлерді ынталандыру және оның жұмысын бақылау;

— барлық басқару қызметінің мониторингі  және мониторингі;

— білім ( педагогикалық);

— зерттеу;

— әлеуметтік-педагогикалық;

— әлеуметтік және коммуникативтік;

— ұйымдастырушылық және басқару қызметі.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Магистрантың ғылым тарихы мен философиясын терең түсінуіне негізделген пәнаралық дүниетанымын кеңейте отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қажетті әдістемелік аппаратты дамытады.

Кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас орнату дағдыларын қолданады.

Педагогикалық такт және этика ережелерін сақтап, кәсіби саладағы көшбасшылық және басшылық іс-әрекеттері мен дағдыларын көрсете отырып, ЖОО-да білім беру іс-әрекетін нәтижелі ұйымдастырады.

Заманауи аналитикалық әдістерді қолдана отырып, ғылыми-зерттеу нәтижелеріне талдау жасайды.

Халықаралық ғылыми дерекқор базасының өнімдерін қолданып, ғылыми этикаға сай,  академиялық адалдықтың қағидаттарын сақтай отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде ғылыми еңбектер дайындайды.

Құқықтың нақты салаларының теориясы мен практикасының соңғы жетістіктерін сыни бағалай отырып, халықаралық және ұлттық құқық нормаларын практикалық қолдану және кәсіби түсіндіру дағдыларын көрсетеді.

Коллизиялар мен заңдағы олқылықтарды анықтай отырып, әртүрлі деңгейдегі нормативтік-құқықтық актілерді және оларды жетілдіру тетіктерін әзірлейді.

Ұлттық және халықаралық құқық саласындағы құқықтық проблемалар мен іс жүргізу дауларын шешу процесінде құқық бұзушылықтардың жолын кесу, алдын алу, дұрыс саралау, тергеу, сотта қарау және ғылыми негізделген әдістерді қолдану дағдыларын қалыптастырады.

Құқықтық мәселелер бойынша әртүрлі құқықтық құжаттамаларды жасау, кеңес беру және кәсіби заң қызметтерін көрсету дағдыларын қолданады.

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

 • Ғылымның тарихы мен философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

КӘСІБИ МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

 • Құқықтық талдаудың методологиясы
 • Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы

КӘСІБИ ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ

 • Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамаларын тәжірибеде қолданудың өзекті мәселелері
 • Мемлекет және құқық философиясы
 • Құқық теориясының проблемалары
 • ҚР-да еңбек заңдарының жетілдіру мәселелері
 • Кәсіпкерлік құқығының теориялық мәселелері
 • Инвестиция құқығының теориялық негіздері
 • Жаһандану жағдайындағы көші-қон қатынастарды құқықтық реттеудің теориялық мәселелері
 • ҚР-ғы конституционализм жүйесінің қалыптасуы мен дамуының теориялық мәселелері
 • Экономикалық қылмыстар мәселелерінің (салалануы) квалификациясы
 • Адвокатура практикасы мен теориясы
 • Халықаралық құқықтың жаңа жағдайдағы даму ерекшеліктері
 • Кәсіпкерлік, банктік, сақтандыру құқықтарының мәселелері
 • Арнайы және ғылыми тапсырмалардың қолданылуының теориялық және практикалық аспектілері
 • Мұрагерлік, отбасылық және тұрғын-үй құқықтарының өзекті мәселелері
 • Жасөспірімдердің ісі бойынша прокурорлық қадағалау мәселелері

 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ

1) Жоғары оқу орны компоненті (ЖК)

Ғылым тарихы мен философиясы

Шет тілі (кәсіби)

Басқару психологиясы

Жоғары мектептің педагогикасы

2)  Тандау компоненті

Модуль1. Заманауи оқытуды ұйымдастыру

Қазақстан және шетелдің  конституциялық заңнамалары

Халықаралық валюта құқығының теориялық мәселелері

Халықаралық іс жүргізу құқығы

Модуль 2. Оқытудың телекоммуникациялық жүйелері

Отбасы құқығының теориялық мәселелері

Әкімшілік құқық пен процестің өзекті мәселелері

Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың өзекті мәселелері

 

БЕЙІНДЕУШІ ПӘНДЕР ЦИКЛІ

1) Жоғары оқу орны компоненті

Зерттеулердің қолданбалы әдістері

Академиялық ғылыми жазба

Құқықтық талдаудың методологиясы

Құқық теориясының проблемалары

Қазақстан Республикасында еңбек заңдарын жетілдіру мәселелері

 

2) Тандау компоненті

Модуль 1.

Инвестиция құқығының теориялық негіздері

Адвокатура практикасы мен теориясы

Қазақстандағы сақтандырудың теориялық және практикалық мәселелері: азаматтық-құқықтық аспектілер

Модуль 2.

Қазақстан Республикасындағы қылмыстық саясат

Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы мен практикасы

Практика ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста:

— Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) І;

— Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) ІІ;

— Ғылыми семинар;

2-курста:

— Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) ІІІ;

— Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ІV;

— Тағылымдама;

— Зерттеу практикасы;

— Педагогикалық практика.

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

Түркістан Қалалық соты

Түркістан Қалалық Ішкі істер басқармасы

Түркістан Қалалық әділет басқармасы

Түркістан Қалалық Прокуратура

Әкімшілік

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Құқықтану

Мамандық шифры

6М030100

Факультеті

Экономика, басқару және құқық факультеті

Оқу деңгейлері

Жоғары білімнен кейінгі білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

бейіндік пәндер

Өту балы:

150 балл:

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×