Теология

БІЛІКТІЛІГІ
Гуманитарлық білім бакалавры
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Жалпы білім берудің мақсаттары:
— Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға бағытталған: түркі тілдес мемлекеттер мен қауымдастықтардың жастарына бір шаңырақ астында терең тарихи құндылықтарға және демократиялық, зайырлы қоғам негіздеріне сүйене отырып, заман талаптарын қанағаттандыратын деңгейде білім беру;
— Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға, білім беру үрдісін гуманитарлық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары;  қазіргі заманғы еңбек нарығында бәсекелестікке қабілетті, кәсіби біліктілігін жетілдіре алатын теолог даярлау.
— Кәсіби білімнің іргетасы ретінде арнайы сипаттағы базалық білімді практикалық тұрғыдан меңгеруге және ұдайы жетілдіруге, зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды (бітіру жұмыстарын) орындауға қабілетті жоғары білікті теолог даярлау
Жалпы білім берудің міндеттері:
Студенттерге теориялық және практикалық базаларға сүйенген, ғылым мен техниканың соңғы жетістіктеріне негізделген дінтану мен теологияның негізгі салаларынан жүйелі білім беру.
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қалыптастырады;
-жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату процесін немесе жолдарын түсіндіреді;
-барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер қабылдау дағдыларын қолданады
жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей алады;
-мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады
-қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен әрекет етеді,тарихи деректер мен қағидаттардықолданады;
— қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді,құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады
ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұнын, түрлерін, заңдылықтарын, принциптерін, технологияларын анықтайды;
-қоғамдағы діни бағыттағы  ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысты жұмыстарды мақсаты, мүмкіндігі мен нәтижесіне қарай  ұйымдастыруға әрекет етеді;
-дәстүрлі және дәстүрлі емес діни қозғалыстарды ажырата білуді түсіндіреді;
— Қазақстан Республикасы  дін туралы заңнамасын меңгереді
конфессияаралық және басқа да әлеуметтік қатынастардың өзара әрекетін анықтау; мемлекеттің дін саласындағы саясатын көрсетіп беру;
-діни саладағы  ұйымдастыру-басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-кеңес беру және мәдени-ағарту қызметтерін түсіндіреді;
— діни тәжірибеге теологиялық талдау әдістерін қолданады
— ислам ахлақ философиясы, дін философиясы, сопылық философиясыерекшеліктерін анықтау;
— діни философиялық еңбектерді талдай бастайды;
— діни моральдік құндылықтарды анықтап ұстанады
қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды анықтау;
— кәсіптік қызметінде дәлдікпен көрсетеді;
— өзге халықтардың мәдениетіне толеранттылық танытуды айтады
әлемдік және негізгі діни конфессиялардың діни-теологиялық      жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; теологияның пәні мен әдісін, теологияның ғылымдар жүйесіндегі орнын, дін тарихын және осы саланың дамуын көрсетіп беру;
— Қазақстандағы діни ағымдар тарихын; діннің мәдениет жүйесіндегі орнын және  оның жеке тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін баяндап көрсетеді
шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді түсіндіру;
— конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға сәйкес жүзеге асырып көрсетеді;
— көпмәдениетті, көпэтикалы, көпконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты болуды қалыптастырады
алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі күнге дейін жасалған Құран түсіндірмелері,  хадис, тафсир және ислам құқығы ғылымының тарихы мен әдіснамасы турасында негізгі білімді анықтау;
— теологиялық жүйелер мен тұжырымдамаларды зерттеуге байланысты теологияның негіздері, әдістері, категориялары мен қағидаттарын қолдана білуді көрсетеді
діндер арасы мен дінсіздер арасында дінаралық және конфессияаралық сұхбат өткізу, қазіргі заманғы теологиялық мәселелерге сараптама жасау мәнін айқындайды;
-түрлі аймақтар және әлеуметтік-этникалық топтардағы діни ахуал өзгерістерінің негізгі үдерісін талдауға қабілетті
-ислам діні мен қазақ халқының діни дәстүрлерін жетік меңгеріп талдау жасауға, діни сұрақтар мен діни ғұрыптарға байланысты мәселелерді шешуге, осыларды саланың даму аясында талдауға қабілетті. 

Білімі:

 • Cтудент қазіргі қоғамдағы теологиялық мәселелерді талдауды игереді;
 • Әлемдік және ұлттық діндердің теологиялық мәселелері жайлы толық қанды мағлұмат алады;
 • Жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын меңгереді.

Қолдана білуі:

 • Студент қоғамның діни сенімге деген сұранысын қанағаттандыра отырып, теология саласына қатысты ақпараттарды, игерген білімді кәсіби деңгейде қолдана алуы керек;
 • Барлық діни құбылыстарға теологиялық сараптама жасай білуі керек;
 • Ақпараттық жүйелермен жұмыс істей білуі керек.

Біліктілігі:

 • Бұқаралық, жүйелік және жаңа ақпараттық құралдарды қолдана отырып, дін саласының жедел және ұзақ мерзімді болжамын жасай білуі керек;
 • Дін саласында маркетинг, менеджмент және басқа да нарықтық механизмдерді қолдана білуі керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ теолог мамандардың құзыреттілігі жұмыс берушілердің сұраныс талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль
Қазақстан тарихы
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Философия
Коммуникативтік модуль
Қазақ тілі
Ағылшын тілі
Түрік тілі
БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ 
Модуль  – Исламның негізгі ғылымдары І
Ислам тарихы
Діни философия
Модуль  — Кәсіби саладағы  шет тілі
Практикалық араб тілі
Модуль  – Дін негіздері I 
Діндер тарихы
Ислам діні негіздері
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
Модуль  — Исламның негізгі ғылымдары ІІ 
Құрантану
Практикалық араб тілі І

Модуль — Исламның негізгі ғылымдары ІІІ 
Хадис негіздері
Тафсир негіздері
Калам
Практикалық араб тілі ІІ
Модуль – Дін негіздері ІІ
Дін психологиясы
Дін социологиясы
Модуль – Қазақ мұсылмандық негіздері
Қазақ халқының мәдени дәстүрлері
Қазақ дін ойшылдары
Модуль — Исламның негізгі ғылымдары ІV
Ислам мазхабтары
Ислам этикасы
Тафсир мәтіні
Модуль — Исламның негізгі ғылымдары V
Практикалық араб тілі ІІІ
Ханафилік және Матрудилік негізінде қазақ діни дәстүрі
ЖОО электив  модулі
Түркі мемлекеттер тарихы
Ясауитану
Тұлғааралық коммуникация психологиясы
Саясаттану
Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
Мәдениет және дін
Әлеуметтану
Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
Экология және тұрақты даму
Құқық негіздері
Экономикалық теория
Ататүрік принциптері
Сыни ойлау
Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
Еңбекті қорғау
Мәңгілік ел
Жеке білім траекториясының модульдері
ЖБТ 1 Теолог-ислам бойынша сарапшы
Модуль – Исламның негізгі ғылымдары VІ 
Ислам құқығы
Тассауф
Модуль – Исламның негізгі ғылымдары VІІ  
Ислам философиясы
Ханафилік және Матуридилік мазхабы
Ислам өнері
Ислам экономикалық ілімдері
Исламның қазіргі мәселелері
ЖБТ 2 Теолог-христиан теологиясы бойынша сарапшы
Модуль -Христиан мәтіндері
Інжіл тану
Литургия
Патристика және апологетика
Модуль  – Христиан теологиясы негіздері
Патристика және аппологетика
Православие
Католицизм
Протестантизм
Қазақстандағы христиандық
философиясы

ЖОО электив  модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

Жеке білім траекториясының модульдері

ЖБТ 1 Теолог-ислам бойынша сарапшы

Модуль – Исламның негізгі ғылымдары VІ 

 • Ислам құқығы
 • Тассауф

Модуль – Исламның негізгі ғылымдары VІІ  

 • Ислам философиясы
 • Ханафилік және Матуридилік мазхабы
 • Ислам өнері
 • Ислам экономикалық ілімдері
 • Исламның қазіргі мәселелері

ЖБТ 2 Теолог-христиан теологиясы бойынша сарапшы 

Модуль -Христиан мәтіндері

 • Христиан қасиетті мәтіндері
 • Литургия

Модуль  – Христиан теологиясы негіздері

 • Патристика және аппологетика
 • Православие
 • Католицизм
 • Протестантизм
 • Қазақстандағы христиандық

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Ахмет Ясауи университеті ғылыми кітапханасында өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2,3-курстарда облыстық дін істері басқармаларында, Әзіреті Сұлтан қорық мұражайында, облыстық әкімшілік ішкі саясат бөлімдерінде «Өндірістік практика» – 3 апта;

4-курста облыстық, республикалық дін істері басқармаларында, әкімшілік ішкі саясат бөлімдерінде, ғылыми-зерттеу институттарында өтетін «Өндірістік практика» – 10 апта;

4-курста облыстық, республикалық Ахмет Ясауи университетінде  өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

ҚР Мәдениет және министрлігі Дін істері комитеті «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы» Астана қаласы

ОҚО Дін істері басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығы» Шымкент қаласы

Жамбыл облысы  Дін істері басқармасы «Дін проблемаларын зерттеу орталығы» Тараз қаласы

Қызылорда облысы Ішкі саясат басқармасы «Дін мәселелерін зерттеу орталығы». Қызылорда қаласы

Ақтөбе облысы Дін істері басқармасы «Аңсар»  дін талдау-сараптау орталығы Ақтөбе қаласы

ОҚО Түркістан қаласы әкімдігі ішкі саясат бөлімі

Әзіреті сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы және Түркістан қаласы білім бөлімі

 

Қысқа мәлімет

Мамандығы
Теология
Исламтану
Мамандық шифры
6B02229
6В02266
Факультеті
Теология
Оқу деңгейлері
Бірінші жоғары білім
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні
Шығармашылық емтихан
Профильдік пәні
Шығармашылық емтихан
Оқу ақысы
ҚР азаматтары  үшін
(тенге):
600 000 тг.
Шетелдік азаматтар үшін
(тенге):
800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×