Ғылым бөлімі бөлімдер мен кафедралардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру жағын үйлестіріп, ақпараттық жұмыстармен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар университеттегі ғылыми жұмыстар мәселесі бойынша қажетті құжаттарды Білім және Ғылым министрлігіне дайындау, университеттің ғылыми қызметкерлері мен ОПҚ-ның гранттық қаржыландыру конкурсына қатысуын қамтамасыз ету жолдарын үйлестіру, университет ОПҚ-ның, факультеттер мен кафедралардың ғылыми рейтингісін дайындау, т.с.с жұмыстарды атқарады.

Импакт-Факторлы Журналдардың Халықаралық Дерекқорлар (Thomson Reuters, Scopus) Бойынша Көрсеткіштері

Clarivate Analytics

Scopus

Жалпы

Гранттық, шаруашылық келісім-шарттық және т.б. ғылыми жобалар саны…(PDF)

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша қаржы көлемі (млн. тг)

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Зияткерлік меншік объектілері (патенттер)

Республикалық патенттер

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Халықаралық патенттер

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Жалпы

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Ұйымдастырылған конференциялар

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Студенттік ғылым…

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Монографиялар…

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
Напишите свой вопрос

 

  ×