Өтініш үлгілері

Академиялық анықтама беру туралы өтініш
Академиялық демалыс беру туралы өтініш
Академиялық демалыстан шығу туралы өтініш
Басқа ЖОО-ға ауысуына байланысты оқудан шығу туралы өтініш
Басқа  ЖОО-нан ауысып келуіне байланысты есепке алу туралы өтініш
Бір мамандықтан басқа мамандыққа ауысу туралы өтініш
Диплом  дубликатын беру туралы өтініш
Ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы Өтініш үлгісі
Оқудан өз еркімен шығу туралы өтініш
Студенттердің оқуын қайта жалғастыру туралы өтініші
Студенттік билет (сынақ кітапшасы)  дубликатын беру туралы өтініш
Тегін өзгерту туралы өтініш
Диплом жұмысын жазудан босату туралы өтініш
Қорытынды аттестаттауға қайта жіберу туралы өтініш
Әлеуметтік жағдайына байланысты жеңілдік сұрау туралы өтініш
Емтихан сессия мерзімін ұзарту туралы өтініш
Оқу тілін ауыстыру туралы өтініш
Транскрипт беру туралы өтініш
Шетел азамат академиялық демалыс беру туралы өтініш
Шетел азаматтар транскрипт беру туралы өтініш
Шетел азаматтары тегін өзгерту туралы өтініш

Напишите свой вопрос

 

    ×