ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР ОФИСІ

Ғылыми басылымдар офисінің қызметі:

«Ясауи университетінің Хабаршысы» журналына келген мақалаларды өз Ережесі мен талаптарына сәйкес қабылдау. Қолжазбалардың  стилистикалық, грамматикалық және техникалық қателерін түгел тексеруден өткізу. Антиплагиат бағдарламасы арқылы тексеріліп,  «жасырын» рецензиялаудан оң баға алған және редакция алқасынан іріктелген ғылыми мақалаларды журналдың арнайы форматына салып, баспаханаға көбейтуге өткізу. Оның жарыққа дер кезінде шығуын қадағалау.

Ғылыми басылымдар офисінің құзыреті:

Университеттен шығарылатын ғылыми басылымдардың («Ясауи университетінің Хабаршысы»,  «Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Хабарлары», Түркология ҒЗИ-дан дайындалатын «Түркология» журналы және «Жас ғалым» студенттер мен магистранттар конференциясы жинағын және т.б.) сапасын арттыруға құзыретті.

Ғылыми басылымдар офисінің негізгі міндеттері:

  1. Ғылыми мақалалардың қолжазбасын және электронды нұсқасын қабылдау.
  2. Келген мақала қолжазбаларының ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің (2016  жылғы 12 қаңтар, №20 бұйрық)  талаптарына және  «Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу Ережесіне» сәйкестігін қадағалау.
  3. Редакция алқасының және Халықаралық редакция кеңесінің шешімдеріне сәйкес жұмыс жасау.
  4. Ғылыми мақаласы  келіп түскен барлық қазақстандық және шетелдік ғалымдармен байланыс орнату.
  5. Редакция арқылы жарыққа шыққан баспа өнімдерін, журналды басқа тиісті мекемелерге таратылуын қамтамасыз ету.
  6. Журналдың жарыққа шыққан сандарын «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ-на  («ҰҒМТСО» АҚ) тұрақты түрде журналдың электронды нұсқасын 3 форматта (Word, Pdf*, Excel) электронды пошта арқылы  жіберіп отыру.
  7. Авторлармен (ғалымдармен) және халықаралық редакция кеңесі мүшелерімен тұрақты байланыс жасау.
  8. «Ясауи университетінің Хабаршысы», «Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Хабарлары», «Түркология» журналдарының тұрақты жарыққа шығуын қамтамасыз ету.
Напишите свой вопрос

 

    ×