орталық басшысы

Шахабаев Ермахан Шахабаевич

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҚ

Орталықтың негізгі атқаратын қызметтері:

 1. Қолданыстағы оқу білім беру бағдарламаларын жетілдіреді және ҚР БжҒМ нормативтік құжаттарына сәйкес бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыруды және оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді реттейтін жаңа оқу бағдарламаларын әзірлейді;
 2. Оқу-әдістемелік жұмысқа қатысты оқу үдерісінің қолданыстағы нормативтік құжаттарын (Білім беру бағдарламалары) жетілдіреді және ҚР БжҒМ нормативтік құжаттарына сәйкес жаңарту жұмыстарын жүргізеді;
 3. ОПҚ оқыту мен оқытудың инновациялық технологияларын оқу үдерісіне енгізуге ықпал етеді;
 4. Мастер-кластар өткізуді ұйымдастырады және осы тәжірибені таратуды жүзеге асырады;
 5. Факультеттерде ашық сабақтарды ұйымдастыру, студенттер сауалнамасының мониторингі арқылы ОПҚ-ның оқыту сапасын бақылау, оларды талқылау және оқу үрдісіне үздік тәжірибе алмасу жұмыстарын ұйымдастырады;
 6. Оқу-әдістемелік кешендерді, силлабустарды, білім алушыларға сауалнама жүргізу нәтижелерін, ашық сабақтарды талдау арқылы оқыту сапасын басқару жүйесін дамытады;
 7. ОПҚ-ның оқу қызметіне Білім және ғылым саласындағы озық тәжірибенің трансфертін ұйымдастырады;
 8. Кәсіпорындармен, мектепте және мектепке дейінгі білім беру саласында дуалды жүйені енгізуді кеңейтеді;
 9. Университет ОӘК-і мен Сенатының отырыстарына өз құзыреті шегінде қажетті материалдарды дайындайды;
 10. Кафедра, факультет және ОПҚ-ның жеке жоспарлары, ақпараттық материалдар, есептер негізінде жарты жылдық және оқу жылындағы оқу-әдістемелік жұмыстың орындалуы туралы жиынтық ақпарат жасайды;
 11. Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, ұйымдарымен және университеттің құрылымдық бөлімшелерімен құжаттарды дайындау және хат алмасу;
 12. Бакалавриат бағдарламасы бойынша жаңа мамандықтарға лицензия қосымшасын алу үшін тиісті кафедраға бағыт-бағдар беру, орындалуын қадағалау;
 13. Оқу бағдарламаларын (Негізгі оқу жоспары мен Жұмыс оқу жоспарын) әзірлеу кезінде ҚР БжҒМ нормативтік құжаттарының талаптарын сақтауды және бақылауды жүзеге асырады;
 14. Бакалавриат бағдарламасындағы мамандықтар бойынша Негізгі оқу жоспарын университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілуіне дайындауды ұйымдастырады, бекітілген жоспарлар сканерленіп университеттің (nordoc) сайтына салынуын қамтамасыз етеді;
 15. Негізгі оқу жоспарларына сай 1 (бір) жылдық жұмыс оқу жоспарларының дайындалуын ұйымдастырады, университеттің Оқу-әдістемелік кеңесіне бекітілуге ұсынады және бекітілген жоспарлар сканерленіп университеттің (nordoc) сайтына салынуын қамтамасыз етеді;
 16. “Platonus” базасындағы пәндер каталогына үш тілде жаңа пәндерді ендіру, сонымен қатар оқу жоспарларының ендірілуін жүзеге асырады;
 17. Факультеттердің бакалавриат бағдарламасындағы мамандықтары бойынша Модулдер (пәндер) каталогын қалыптастырады;
 18. Бітірушілердің дипломдық жұмыс тақырыптарының қайталанбауын сараптамадан өткізеді;
 19. Оқу-әдістемелік жұмысқа қатысты ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді;
 20. Академиялық кезеңдер қорытындысы бойынша университеттің білім беру бағдарламалары бойынша ақпаратты жинақтайды және дайындайды.

БАс эксперт

Сунакбаева Дилара Кахаровна

әдіскер

Полатбекова Қарлығаш Айдархановна

әдіскер

Шалтаева Меруерт Абубакировна

әдіскер

Минтасова Айгуль Сембековна

әдіскер

Альмуханбетова Ақмарал Женисовна

әдіскер

Тасболатова Гүлнара Қанайқызы

МАМАН

Арысова Гульмира Муталиевна

Напишите свой вопрос

 

  ×