Жарияланымдық белсенділікті ынталандыру

Ескерту: Ғылыми басылымдарда мақала жариялау барысында университет атауының дұрыс көрсетілгендігіне аса назар аударуларыңызды сұранамыз.

Университет атауының дұрыс жазылуы:

қазақ тілінде: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

түрік тілінде: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

орыс тілінде: Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

ағылшын тілінде: Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University

 

Университет ғалымдарының ғылыми жобаларын жүзеге асыру жыл сайынғы және ұзақ мерзімді ғылыми жоспарлау негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің тұрақты бақылауымен жүзеге асырылады.

(2018-2020 жж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінен қаржыландырылған ғылыми жобалардың тізімі)

(2021-2023 жж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінен қаржыландырылған ғылыми жобалардың тізімі)

Университет құрамында ғылыми-зерттеу институттары – Археология, Түркология, Экология, Еуразия, Жаратылыстану және медицина институттары және Ясауи атындағы ғылыми-зерттеу орталығы қызмет атқарады.

ҚР БжҒМ мен «Elsevier» және «Clarivate Analitycs» компаниялары арасында жасалған келісім негізінде университетіміздің ОПҚ төмендегі әлемдік дерекқорлар базаларын «Ұлттық жазылым» бойынша тегін пайдалану мүмкіншіліне ие.

Олар:

Ескерту: Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру Ережесіне сәйкес Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Отчеты О Цитировании Журнала (Жорнал Цитэйшэн Репортс) және Scopus (Скопус) базасында CiteScore (СайтСкор) көрсеткіштеріндегі квартиль және процентиль мәліметтері ғана ресми болып табылады.

Ғылыми қызметкерлерге,ОПҚ-ға және ізденушілерге арналған нұсқаулықтар:

SCOPUS әлемдік дерекқорлар базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

Web of Science әлемдік дерекқорлар базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

РИНЦ базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

Mendeley қосымшасы бойынша жылдам нұсқаулық;

SCOPUS базасынан шыққан журналдар 2022

Напишите свой вопрос

 

    ×